INNHOLD Undervisningsopplegg

Publisert 19.02.2015

SYNG TRO!
Salmeboken i konfirmasjonstiden

UNDERVISNINGSOPPLEGG

-av Sindre Skeie

- av Øystein Wang

- av Øystein Wang

- av Inger Marie Lillevik

- av Berit Frøydis Svineng Johnsen

- av Kristin Vold Nese

- av Fredrik Røste Haugen

- av Kristin Vold Nese, Sindre Eide og Estrid Hessellund

- av Kristin Vold Nese, Sindre Eide og Estrid Hessellund

- av Fredrik Røste Haugen

- av Sindre Eide

- av Sindre Eide

- av Estrid Hessellund

- av Fredrik Røste Haugen

- v/ organist Salve Kallevig (Åmli prestegjeld) – bearbeidet av Sindre Eide

- av Inger Marie Lillevik

- av Øystein Wang

- av Kristin Vold Nese

- av Fredrik Røste Haugen

- av Thor Johannes Wang og Øystein Wang

- av Sindre Skeie

- av Estrid Hessellund og Sindre Eide

Les mer

1 Deilig er jorden BM

Publisert 19.02.2015
SYNG TRO!                                                                                                Salmeboken i konfirmasjonstidenUndervisningsopplegg (www.norsksalmebok.no/syngtro)Av Sindre Ske...
Les mer

2 Så ta da mine hender BM

Publisert 19.02.2015
SYNG TRO!                                                                                    Salmeboken i konfirmasjonstidenUndervisningsopplegg (www.norsksalmebok.no/syngtro)Av Øystein WangTITTEL«Så ...
Les mer

3 Så tak då mine hender NN

Publisert 19.02.2015
SYNG TRU!                                                                                    Salmeboka i konfirmasjonstidaUndervisningsopplegg (www.norsksalmebok.no/syngtru)Av Øystein WangTITTEL«Så ta...
Les mer

4 Det er navnet ditt jeg roper NN

Publisert 19.02.2015
SYNG TRO!                                                                        Salmeboken i konfirmasjonstidenUndervisningsopplegg (www.norsksalmebok.no/syngtro)Av Inger Marie LillevikTITTEL: «Det e...
Les mer

5 Aejlies gåatan båetebe laavloen BM

Publisert 19.02.2015
SYNG TRO!  Salmeboken i konfirmasjonstiden Undervisningsopplegg (www.norsksalmebok.no/syngtro)Av Berit Frøydis Svineng JohnsenSamisk – sørsamiskTITTEL: Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus ...
Les mer

6 Nærmere deg min Gud BM

Publisert 19.02.2015
SYNG TRO!                                                                                    Salmeboken i konfirmasjonstidenUndervisningsopplegg (www.norsksalmebok.no/syngtro)Av Kristin Vold NeseTITTE...
Les mer

7 Treenigheten BM

Publisert 19.02.2015
SYNG TRO!                                                                                                Salmeboken i konfirmasjonstidenUndervisningsopplegg (www.norsksalmebok.no/syngtro)Av Fredrik Rø...
Les mer

8 Salmetreet BM

Publisert 19.02.2015
SYNG TRO!Salmeboken i konfirmasjonstidenUndervisningsopplegg (www.norsksalmebok.no/syngtro)Av Kristin Vold Nese, Sindre Eide og Estrid HessellundTEMASalmetreet HVA VIL VI MED OPPLEGGET?«Salmetreet» er...
Les mer

9 Salmetreet NN

Publisert 19.02.2015
SYNG TRU!Salmeboka i konfirmasjonstidaUndervisningsopplegg (www.norsksalmebok.no/syngtru)Av Kristin Vold Nese, Sindre Eide og Estrid HessellundTEMASalmetreet KVA VIL VI MED OPPLEGGET?«Salmetreet» er e...
Les mer

SYNG TRO!                                                                                    
Salmeboken i konfirmasjonstiden

Eide Forlag har hatt gleden av å sende veiledningsheftet SYNG TRO! Salmeboken i konfirmasjonstiden til alle menigheter i Den norske kirke.

Innføring av ny salmebok er en gyllen anledning til å fornye salmekunnskap og salmebruk både i kirken og samfunnet. Her er konfirmantene en viktig målgruppe. 
Aktiv bruk av et bredt spekter av salmer gjennom hele konfirmasjonstiden vil være av verdi for konfirmantene også senere i livet. 
Vi håper det tilsendte veiledningsheftet vil være til inspirasjon og nytte i menighetens konfirmantarbeid.

Prosjektet SYNG TRO! Salmeboken i konfirmasjonstiden består i tillegg til veiledningsheftet også av metodiske undervisningsopplegg til bruk på forskjellige samlinger i konfirmasjonstiden. 
Noen av dem finnes på denne siden. Flere vil bli lagt ut etter hvert. 
Om dette samarbeider vi med en prosjektgruppe av fagpersoner fra forskjellige deler av landet: 
Kristin Vold Nese, Sindre Skeie, Øystein Wang, Fredrik Røste Haugen, Berit Frøydis Svineng Johnsen og Inger Marie Lillevik.
Alle undervisningsoppleggene legges ut til fri nedlasting og kopiering.

Lykke til med salmene i konfirmasjonstiden. SYNG TRO!

Estrid Hessellund og Sindre Eide
Prosjektledere for SYNG TRO! Salmeboken i konfirmasjonstiden.

Prosjektet «SYNG TRO! Salmeboken i konfirmasjonstiden» er blitt til med støtte fra 
STØRST AV ALT – barn og unge i Den norske kirke.

Spørsmål om prosjektet rettes til: Sindre Eide og Estrid Hessellund.
sindre.eide@eideforlag.no / estrid.hessellund@eideforlag.no
Tlf.: 957 56 620