April 2015

Publisert 16.04.2015

SALMER TIL GUDSTJENESTER APRIL 2015

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.
MÅNEDENS SALME APRIL 2015: N13 212  Å, gledesfylte stund! Å, hvilken morgenrøde!

Skjærtorsdag – torsdag 2. april 2015
Jer 31,31–34 Den nye pakt
Hebr 10,19–25 Frimodighet og bekjennelse
Luk 22,14–23 Nattverden

Inngangssalme:
614 Vår lovsang skal møte deg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
485 Jesus, Jesus, ham alene
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
153 Til lammets måltid får vi gå 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
162 Såkorn som dør i jorden

Langfredag – fredag 3. april 2015
Matt 26,30–27,50 Lidelsesberetningen

Inngangssalme:
166 O, hode, høyt forhånet (kan deles opp i forbindelse med tekstlesningen)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
173 Hil deg, Frelser og forsoner
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre, du vandrer forsoningens  vei, selv både flyktning og fredløs
Påskenatt  – lørdag 4. april 2015
1 Mos 1,1–5;1,26–2,2 Gud skaper lyset og menneskene og 2 Mos 14,1–22 Sivsjø–underet
Rom 6,3–11 Forenet med Kristus i dåpen
Mark 16,1–8 Jesus står opp

Inngangssalme:
818 O, bli hos meg! Nå er det aftentid./ Å, ver hjå meg, for nå er kvelden nær
Salme etter preken / trosbekjennelse:
183 O Gud, denne natter er din.
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
826 Nattens mørke er ikke mørke, Gud for deg. (Synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
724 Stjernene lyser fremdeles i mørket

Påskedag – søndag 5. april 2015
Jes 52,7–10 Den som bringer gledesbud
Rom 14,7–9 Herre over levende og døde
Matt 28,1–10 Jesus står opp

Inngangssalme:
196 Påskemorgen slukker sorgen
Salme etter preken / trosbekjennelse:
195 Krist stod opp av døde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
212 Å, gledesfylte stund! ! Å, hvilken morgenrøde!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
204 Han er oppstanden. Halleluja!
2. påskedag – mandag 6. april 2015
1 Mos 45,1–15 Josef forteller hvem han er
1 Pet 1,18–23 Han som reiste Kristus opp
Luk 24,36–45 Jesus viser seg for disiplene

Inngangssalme:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Salme etter preken / trosbekjennelse:
N13 212  Å, gledesfylte stund! Å, hvilken morgenrøde!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
714 Brød for verden lot du vokse 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære

2. søndag i påsketiden – søndag 12. april 2015
Jer 31,1–6 Enda en gang vil jeg bygge deg eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
1 Joh 5,1–5 Troen har seiret
Joh 21,15–19 Jesus og Peter

Inngangssalme:
N13 212  Å, gledesfylte stund! Å, hvilken morgenrøde!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
434Det er navnet ditt jeg roper, vil du følge meg?
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
670 Til kjærleik Gud oss skapte
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
206 Dine hender er fulle av blomster 

3. søndag i påsketiden – søndag 19. april 2015
Esek 34,23–31 David – hyrde og fyrste eller Apg 3,12–21 Livets opphavsmann
Hebr 13,20–21 Den store hyrden
Joh 10,1–10 Jeg er porten
Inngangssalme:
327 Jeg løfter mine øyne opp til fjellene
Salme etter preken / trosbekjennelse:
643 Du som veien er og livet
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
361 Tett ved sida mi går Jesus

4. søndag i påsketiden – søndag 26. april 2015
Jes 43,16–21 Se, jeg skaper noe nytt (prekentekst) eller Apg 9,1–19 Saulus ved Damaskus
Åp 2,1–7 Forlatt din første kjærlighet
Joh 13,30–35 Et nytt bud: Elsk hverandre
Inngangssalme:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Salme etter preken / trosbekjennelse:
679 Du viste oss veien til livet
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
 N13 212  Å, gledesfylte stund! Å, hvilken morgenrøde!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
695 Rop det ut med hjertets jubel eller
854 Nå stig vår song, vår takk til Gud

Les mer

Mars 2015

Publisert 13.02.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER MARS 2015Hver måned foreslår Estrid Hessellund og Sindre Eide salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Her er forslag for mars.KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekkeM...
Les mer

Februar 2015

Publisert 26.01.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER FEBRUAR 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekkeMÅNEDENS SALME FEBRUAR 2015: N13 623 Ingen er for liten til å se Guds underhttp://www.norsksalmebok.no/Nyheter/Maanedens-salm...
Les mer

Januar 2015

Publisert 26.01.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER – JANUAR 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2014/ 2015 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME JANUAR 2015: N13 103 Det finnes en dyrebar roseNyttårsaften – onsdag 31. desember 2014Jer 29,10–14 Fre...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.