Mai 2015

Publisert 16.04.2015

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.
MÅNEDENS SALME MAI 2015: N13 243 Gud skapte lyset og livet og meg  

1. mai – fredag 1. mai 2015
Amos 8,4–7 Dere som tråkker fattigfolk ned
Jak 2,1–9 Rike og fattige i menigheten
Inngangssalme:
666 Å leva, det er å elska
Salme etter preken / trosbekjennelse:
740 Eit lite barn voks opp til mann
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
739 Nå øyner vi lyset av dagen

5. søndag i påsketiden – søndag 3. mai 2015
1 Kong 17,8–16 Enken i Sarepta eller Apg 2,42–47 Fellesskap mellom troende
Rom 12,1–3 Til glede for Gud
Inngangssalme:
787 Alt det minste som Gud skapte (m/barnekor).
Alternativ: 560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
N13 243 Gud skapte lyset og livet og meg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede

6. søndag i påsketiden – søndag 10. mai 2015
Dan 9,17–19 Min Gud, vend ditt øre hit eller Apg 4,23–31 Bønn og fellesskap
3 Joh 11 Ta det gode til forbilde 
Inngangssalme:
717 Kjære Gud, når eg bed
Salme etter preken / trosbekjennelse:
677 En bønn er gjemt i hjerteslagets rytme
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Et mitt brød, drikk min kalk/ Eat this bread, drink this cup (synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
N13 243 Gud skapte lyset og livet og meg

Kristi himmelfartsdag – torsdag 14. mai 2015
Dan 7,13–14 Lik en menneskesønn, eller Apg 1,1–11 Jesus tas opp til himmelen
Rom 10,6–10 Ordet er nær i munn og hjerte
Inngangssalme:
281 Hellig, hellig, hellig
Salme etter preken / trosbekjennelse:
217 Vi fryder oss av hjertens grunn
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
699 Hører du den hemmelige sangen (evt. forsangerkor på 1.del av versene)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
222 Kristus, konge, du regjerer

Søndag før pinse – søndag 17. mai 2015
Sak 14,6–9 Herrens dag eller Apg 26,1–3.20–29 I Jerusalem og for folkeslagene
Åp 21,22–27 Det nye Jerusalem
Joh 3,16–21 Lyset er kommet til verden
eller
tekstene for 17. mai
1 Krøn 29,10–14 Vi gir det vi har fått av deg
1 Tim 2,1–4 Be for konger
Inngangssalme:
759 Fagert er landet du oss gav
Salme etter preken / trosbekjennelse:
N13 243 Gud skapte lyset og livet og meg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
757 Gud signe vårt dyre fedreland

Pinseaften – lørdag 23. mai 2015
2 Mos 24,3–11 Herren slutter pakt med Israel
Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen
Inngangssalme:
514 O Hellig Ånd, kom til oss ned
Salme etter preken / trosbekjennelse:
530 Kirken den er et gammelt hus
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
526 Velsigna band som bind
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud, Faderen, Sønnen, Den hellige ånd
Pinsedag – søndag 24. mai 2015
1 Mos 1,1–5 Guds Ånd svevde over vannet
Apg 2,1–11 Ånden blir gitt eller 1 Kor 12,12–13 Døpt med én Ånd
Inngangssalme:
232 I all sin glans nu stråler solen
Salme etter preken / trosbekjennelse:
521 Som vinden stryker mine kinn
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
563 Når jord og himmel møtes her
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
230 Du som går ut fra den levende Gud

2. pinsedag – mandag 25. mai 2015
Jes 44,3–5 Min Ånd vil jeg utøse
Apg 11,19–26 Den første hedningekristne menighet
Inngangssalme:
574 Ånd fra himlen, kom med nåde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
229 Den signede dag, som nu vi ser
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
225 Heilag Ande, kom til oss / Veni Sancte Spiritus (synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud, Faderen, Sønnen, Den hellige ånd

Treenighetssøndag – søndag 31. mai 2015
1 Mos 18,1–8 Herren gjester Abraham
Rom 11,33–36 Å, dyp av visdom hos Gud
Inngangssalme:
N13 243 Gud skapte lyset og livet og meg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
537 Flammene er mange, lyset er eitt
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
239 Fader, du har skapt meg
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
308 Nå la oss takke Gud

Les mer

April 2015

Publisert 16.04.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER APRIL 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.MÅNEDENS SALME APRIL 2015: N13 212  Å, gledesfylte stund! Å, hvilken morgenrøde! Skjærtorsdag – torsdag 2. april 2015Jer 31,31...
Les mer

Mars 2015

Publisert 13.02.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER MARS 2015Hver måned foreslår Estrid Hessellund og Sindre Eide salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Her er forslag for mars.KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekkeM...
Les mer

Februar 2015

Publisert 26.01.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER FEBRUAR 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekkeMÅNEDENS SALME FEBRUAR 2015: N13 623 Ingen er for liten til å se Guds underhttp://www.norsksalmebok.no/Nyheter/Maanedens-salm...
Les mer

Januar 2015

Publisert 26.01.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER – JANUAR 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2014/ 2015 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME JANUAR 2015: N13 103 Det finnes en dyrebar roseNyttårsaften – onsdag 31. desember 2014Jer 29,10–14 Fre...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.