SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juli 2016

Publisert 21.06.2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME JULI 2016: N13 798 Se, nu stiger solen av havets skjød

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummer henvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

7. søndag i treenighetstiden – Søndag 3. juli 2016
Salme 8,2–10 Hva er da et menneske
1 Kor 1,26–31  Det som er svakt, utvalgte Gud
Mark 5,25–34  Kvinnen som rørte ved Jesu kappe
Inngangssalme:
798 Se, nu stiger solen av havets skjød
Bibelsk salme:
N13 920/ NK3 920.3 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse
Halleluja / Salme før preken:
504 Vi er barn av lys og skygge
Salme etter preken / trosbekjennelse:
482 Deg å få skode er sæle å nå
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
302 All skapnings Herre, Allmakts Gud

8. søndag i treenighetstiden – Søndag 10. juli 2016
Jos 22,1–6 Dere skal elske Herren
Fil 1,9–11  Innsikt og dømmekraft
Mark 12,28–34  Du skal elske Gud og din neste
Inngangssalme:
798 Se, nu stiger solen av havets skjød
Bibelsk salme:
N13 931 / NK3 931.2 Herre, lær meg din vei / Herre, lær meg din veg
Halleluja / Salme før preken:
680 Ubi caritas et amor / Der barmhjertighet og kjærlighet bor (synges flere ganger)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
670 Til kjærleik Gud oss skapte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud

9. søndag i treenighetstiden – Søndag 17. juli 2016
1 Mos 4,8–15 Skal jeg vokte min bror?
Rom 14,10–13 Enhver skal avlegge regnskap
Luk 6,36–42 Døm ikke
Inngangssalme:
798 Se, nu stiger solen av havets skjød
Bibelsk salme:
N13 954.1 og 954.2 / NK3 954.1.3 og 954.2.3 Stor er Herren, og verdig lov og pris
Halleluja / Salme før preken:
407 Gud gret der kjærleik vik
Salme etter preken / trosbekjennelse:
673 Har vi sten i våre hender
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
615 Vi bærer mange med oss
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre, du vandrer forsoningens vei

10. søndag i treenighetstiden – Søndag 24. juli 2016
1 Mos 33,1–11 Jakobs møte med Esau
Ef 4,29–32 Tilgi slik Gud har tilgitt (prekentekst)
Mark 11,25–26 Far tilgir som dere
Inngangssalme:
798 Se, nu stiger solen av havets skjød
Bibelsk salme:
N13 940 / NK3 940.2 Pris Herren, for han er god
Halleluja / Salme før preken:
733 Gjør meg til redskap for din fred
Salme etter preken / trosbekjennelse:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
431 La oss vandre i lyset / Lat oss vandre i lyset

 

Olavsdagen / Olsok – Fredag 29. juli 2016
2 Sam 23,1–4  Å styre folket med rettferd
Apg 20,17–24  Fullføre løpet og tjenesten (avskjedstalen i Milet)  
Luk 22,24–27  Hersker eller tjener (tjenende lederskap)
Inngangssalme:
251 Det kom et gledesbud til dette landet
Bibelsk salme:
N13 957 / MK3 957.1  Å gjøre din vilje, Gud / Å gjera din vilje, Gud
Halleluja / Salme før preken:
358 För att du inte tog det gudomliga
Salme etter preken / trosbekjennelse:
736 Ikke ved makt – ikke ved vold
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
744 The kingdom of God is justice and peace / Guds rike er fylt av rettferd og fred
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
665 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære

11. søndag i treenighetstiden – Søndag 31. juli 2016
1 Mos 21,9–13  Isak og trellkvinnens sønn
Rom 8,1–4.14–18  Livet i Ånden – Guds arvinger
Joh 8,31–36  Virkelig fri

Inngangssalme:
798 Se, nu stiger solen av havets skjød
Bibelsk salme:
N13 963 / NK3 963.3 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
345 Å, kor djup er Herrens nåde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
734 Guds kjærleik er som stranda og som graset
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
690 Reis deg, Guds menighet

Les mer

Juni 2016

Publisert 25.05.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME JUNI 2016: N13 726 Menneske, du som har kunnskapOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første o...
Les mer

Mai 2016

Publisert 25.04.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME MAI 2016: N13 520 Gå gjennom byens lange, rette gater  OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom fø...
Les mer

April 2016

Publisert 17.03.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – APRIL 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME MARS 2016: N13 743 Velsignet være dere som  OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og a...
Les mer

Mars 2016

Publisert 11.02.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME mars 2016: N13  739 Nå øyner vi lyset av dagenOBS: Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og ...
Les mer

Februar 2016

Publisert 19.01.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME februar 2016: N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære Kyndelsm...
Les mer

JANUAR 2016

Publisert 17.12.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME JANUAR 2016: N13  364 Så kom du da til sist, du var en fremmedNyttårsdag / Jesu navnedag – Fredag 1. januar 2016 Sa...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER DESEMBER 2015

Publisert 23.11.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER DESEMBER 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/16 er fra 3.rekke. MÅNEDENS SALME DESEMBER 2015: N13 26 Solbarn, jordbarn2. søndag i adventstiden – søndag 6. desember 2015(Freds- og menn...
Les mer

November 2015

Publisert 22.10.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER NOVEMBER 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke. (1. søndag i adventstiden fra 3. rekke)MÅNEDENS SALME NOVEMBER 2015: N13 899 Jeg tror på jordens forvandling. Allehelgensd...
Les mer

Oktober 2015

Publisert 18.09.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER OKTOBER 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.MÅNEDENS SALME OKTOBER 2015: N13 847 Han gyller himlens tak i gullsinober19. søndag i treenighetstiden – søndag 4. oktober 2...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.