Mars 2015

Publisert 13.02.2015

SALMER TIL GUDSTJENESTER MARS 2015

Hver måned foreslår Estrid Hessellund og Sindre Eide salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Her er forslag for mars.

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke
MÅNEDENS SALME MARS 2015: N13  433 Da Herren kom til denne jord

2. søndag i fastetiden – søndag 1. mars 2015
1 Mos 3,8–15 Oppgjør etter syndefallet
Rom 5,17–19 Fall og rettferdighetens gave
Luk 7,36–50 Hun som fikk syndene tilgitt

Inngangssalme:
728 Adam, kvar er du? (Evt. som salme mellom tekstlesningene)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
417 Mer hellighet gi meg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
433 Da Herren kom til denne jord

3. søndag i fastetiden – søndag 8. mars 2015
Job 2,1–10 Godt og vondt fra Gud
Ef 6,10–18 Guds rustning (prekentekst)
Mark 9,17–29 Jesus driver ut en vond ånd

Inngangssalme:
478 Vær sterk, min sjel, i denne tid
Salme etter preken / trosbekjennelse:
108 Vår Gud han er så fast en borg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
 433 Da Herren kom til denne jord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
320 Ærens konge, nådens Herre

4. søndag i fastetiden – søndag 15. mars 2015
4 Mos 21,4–9 Kobberslangen
2 Kor 5,18–21 Forsoningens tjeneste
Joh 3,11–16 Så høyt har Gud elsket verden

Inngangssalme:
433 Da Herren kom til denne jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
737 Herre, du vandrer forsoningens vei
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
431 La oss vandre i lyset liksom Han er lys
Maria budskapsdag – søndag 22. mars 2015
Jer 33,14–17 En rettferdig spire for Davids ætt
Ef 1,3–6 Nåden i Kristus
Luk 1,46–55 Marias lovsang

Inngangssalme:
130 Alle kilder bryter frem i glede
Salme etter preken / trosbekjennelse:
129 Lovsangen toner og jorden får høre
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
131 Vi synger med Maria vår store glede ut

Palmesøndag – søndag 29. mars 2015
Jes 56,6–8 Bønnens hus for alle folk
Rom 3,21–26 Rettferdighet ved troen
Matt 26,6–13 Jesus salves

Inngangssalme:
149 Hosianna! Syng for Jesus
Salme etter preken / trosbekjennelse:
114 Høyr, krukka brast
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
 433 Da Herren kom til denne jord

Les mer

Februar 2015

Publisert 26.01.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER FEBRUAR 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekkeMÅNEDENS SALME FEBRUAR 2015: N13 623 Ingen er for liten til å se Guds underhttp://www.norsksalmebok.no/Nyheter/Maanedens-salm...
Les mer

Januar 2015

Publisert 26.01.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER – JANUAR 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2014/ 2015 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME JANUAR 2015: N13 103 Det finnes en dyrebar roseNyttårsaften – onsdag 31. desember 2014Jer 29,10–14 Fre...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.