Februar 2016

Publisert 19.01.2016

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME februar 2016:
N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære

Kyndelsmesse – Tirsdag  2. februar 2016
1 Sam 1,21–28  Hanna får Samuel
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,22–40 Jesus blir båret frem i tempelet

Inngangssalme:
582 Milde Jesus, dine hender
Halleluja / Salme:
246 Lyset skinner over jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
808 Med fred og glede lar du nå din tjener fare
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
607 Vær velsignet, legem såret
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
807 O Kristus, du som lyset er

Samefolkets dag – Lørdag 6. februar 2016
2 Mos 3,1–6 Moses og tornebusken
Apg 2,1–12 Pinsedagen
Joh 21,9–13 Jesus møter disiplene
Inngangssalme:
N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære (vers 1 – 3)
Halleluja / Salme:
370 Májnnut Hærráv almmelasj / Lovsyng Gud i himmelhøgd
Salme etter preken / trosbekjennelse:
203 De trodde at Jesus var borte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære (vers 4 – 6)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
758 Guhkkin davin Dávggáid vuolde (Samefolkets nasjonalsang)

Fastelavnssøndag – Søndag 7. februar 2016
Jes 52,13–15  Herrens lidende tjener
1 Tim 2,1–6 Løsepenge for alle
Luk 18,31–34  Se vi går opp til Jerusalem
Inngangssalme:
N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære (vers 1 – 3)
Halleluja / Salme:
358 För att du inte tog det gudomliga
Salme etter preken / trosbekjennelse:
117 Se, vi går opp til Jerusalem
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære (vers 4 – 5)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære (vers 6)

OBS: Vi foreslår at Halleluja utgår i fastetiden.

Askeonsdag – Onsdag 10. februar 2016
Jes 58,4–10  Den rette faste: å bryte åk
Apg 13,1–4;14,22–23 Paulus og Barnabas sendes ut
Mark 2,18–20  Fest eller faste
Inngangssalme:
738 Noen må våke i verdens natt
 Salme før preken:
711 Del ditt brød med sulten bror
Salme etter preken / trosbekjennelse:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære (vers 4 - 5)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
820 Den dag du gav oss, er til ende

1. søndag i fastetiden – Søndag 14. februar 2016
2 Sam 12,1–10  Natan og David
Hebr 5,7–9 Jesus bad med høye rop
Matt 26,36–45 I Getsemane
Inngangssalme:
141 Han gikk den tunge veien opp til Jerusalem
Salme før prekenen (kan synges før og etter evangelielesningen):
143 Bli her og våk med meg /Ver her og vak med meg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
339 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
438 Eg kjem med tomme hender
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære (vers 6)

2. søndag i fastetiden – Søndag 21. februar 2016
Jes 55,1–7 Søk Herren (prekentekst)
2 Kor 6,1–10  Tålmodighet i tjenesten
Luk 13,22–30  Den trange dør

Inngangssalme:
643 Du som veien er og livet
Salme før prekenen:
964 I dag, om du får høre Guds røst / I dag, om de får høyre Guds røyst
(evt. med resitasjon «Søk Herren mens han er å finne, kall på ham når han er nær» (Jes 55,6)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
398 I dag er nådens tid
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode store!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
222 Kristus, konge, du regjerer

3. søndag i fastetiden – Søndag 28. februar 2016
Sak 3,1–5  Satan anklager Josva
2 Kor 12,7–10 En torn i kroppen
Luk 22,28–34  Jeg ber for deg

Inngangssalme:
108 Vår Gud han er så fast en borg / Vår Gud han er så fast ei borg
Salme før prekenen:
442 Be for oss, Herre, i vår nød
Salme etter preken / trosbekjennelse:
663 Herre, du kalte disipler
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
678 Vi rekker våre hender frem
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
479 Fordi han kom og var som morgenrøden

Les mer

JANUAR 2016

Publisert 17.12.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME JANUAR 2016: N13  364 Så kom du da til sist, du var en fremmedNyttårsdag / Jesu navnedag – Fredag 1. januar 2016 Sa...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER DESEMBER 2015

Publisert 23.11.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER DESEMBER 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/16 er fra 3.rekke. MÅNEDENS SALME DESEMBER 2015: N13 26 Solbarn, jordbarn2. søndag i adventstiden – søndag 6. desember 2015(Freds- og menn...
Les mer

November 2015

Publisert 22.10.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER NOVEMBER 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke. (1. søndag i adventstiden fra 3. rekke)MÅNEDENS SALME NOVEMBER 2015: N13 899 Jeg tror på jordens forvandling. Allehelgensd...
Les mer

Oktober 2015

Publisert 18.09.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER OKTOBER 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.MÅNEDENS SALME OKTOBER 2015: N13 847 Han gyller himlens tak i gullsinober19. søndag i treenighetstiden – søndag 4. oktober 2...
Les mer

September 2015

Publisert 14.08.2015
KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.MÅNEDENS SALME SEPTEMBER 2015: N13 330 Oda ni oofe fee! / Gud, ver oss alltid nær!15. søndag i treenighetstiden – søndag 6. september 20152 Mos 19,1–6 Dersom der...
Les mer

August 2015

Publisert 13.07.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER AUGUST 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.MÅNEDENS SALME AUGUST 2015: N13 727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde10. søndag i treenighetstiden – søndag 2. august 20151 Mos ...
Les mer

Juli 2015

Publisert 19.06.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER JULI 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.MÅNEDENS SALME JULI 2015: N13 846 Aurinkomma ylösnousi / Morgonsola varmar kjærlegAposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden –...
Les mer

Juni 2015

Publisert 29.05.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER JUNI 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.MÅNEDENS SALME JUNI 2015: N13 434 Det er navnet ditt jeg roper2. søndag i treenighetstiden – søndag 7. juni 2015Salme 67,2–6 Fo...
Les mer

Mai 2015

Publisert 16.04.2015
KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.MÅNEDENS SALME MAI 2015: N13 243 Gud skapte lyset og livet og meg  1. mai – fredag 1. mai 2015Amos 8,4–7 Dere som tråkker fattigfolk nedJak 2,1–9 Rike og fattige...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.