Juni 2016

Publisert 25.05.2016

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME JUNI 2016: N13 726 Menneske, du som har kunnskap

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummer henvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

3. søndag i treenighetstiden – Søndag 5. juni 2016
1 Sam 1,9–18  Jeg vil gi min sønn til Herren
1 Joh 3,1–3  Vi får kalles Guds barn
Mark 10,13–16  Jesus og barna

Inngangssalme:
564 Som barn i Guds hus
Bibelsk salme:
N13 970/ NK3 970.3. Én ting har jeg bedt Herren om
Halleluja / Salme før preken:
644 Ditt barn eg no vil vera
Salme etter preken / trosbekjennelse:
504 Vi er barn av lys og skygge
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
726 Menneske, du som har kunnskap

Skaperverkets dag (anbefalte datoer: i tilknytning til FNs miljøverndag 5.juni, en annen søndag i juni/juli, eller i tilknytning til høsttakkefest).
Salme 19,2-7 Himmelen kunngjør Guds ære
Kol 1, 15-20 I ham er alt blitt skapt
Mark 4, 35-41 Både vind og sjø adlyder ham!
Fortellende tekst: 1 Mos 6,9-22; 7,17; 8,6-17; 9,8-17
Inngangssalme:
295 Skaperens stemme høres en morgen / Jupmelen giele, voestes biejjien govloe
Bibelsk salme:
N13 914/NK3 914 Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er / Herre, vår Herre, kor herleg ditt namn er
Halleluja / Salme før preken:
474 Ein båt i stormen duva
Salme etter preken / trosbekjennelse:
726 Menneske, du som har kunnskap
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
291 Opp alle ting som Gud har gjort (kan synges som vekselsang: M (menn), K (kvinner), A (alle)).
Kan synges på melodi til nr. 660
4. søndag i treenighetstiden – Søndag 12. juni 2016
Salme 22,8–12  Gud som jordmor
1 Tess 2,5–13  Vi forkynte evangeliet for dere
Matt 9,35–38  Høsten er stor

Inngangssalme:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg (kan synges som vekselsang: M (menn), K (kvinner), A (alle)).
Bibelsk salme:
N13 928/ NK3 928.2 Herre, jeg roper til deg / Herre, eg ropar til deg
Halleluja / Salme før preken:
661 Høstens Herre, når du sender
Salme etter preken / trosbekjennelse:
802 Gjennom denne dagens timer
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
678 Vi rekker våre hender frem
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
308 Nå la oss takke Gud / No takka alle Gud

5. søndag i treenighetstiden – Søndag 19. juni 2016
Jer 6,16–19  Spør etter de gamle stiene
Gal 1,6–9  Bare ett evangelium
Matt 18,12–18  Sau på villspor, bror som synder
Inngangssalme:
570 Dype, stille, sterke, milde / Djupe, stille, sterke, milde
Bibelsk salme:
N13 954 / NK3 954.1 og 954.2 Stor er Herren, og verdig lov og pris
Halleluja / Salme før preken:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
Salme etter preken / trosbekjennelse:
686 Oppløft ditt syn, du kristensjel
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
929 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte / Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjarta (synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
726 Menneske, du som har kunnskap

Sankthansdagen / Jonsok – Fredag 24. juni 2016
1 Mos 1,11–19  Gud skapte sol og måne
Apg 14,8–18 Dere må vende om til skaperen
Joh 1,1–8 Johannes skulle vitne om lyset
Inngangssalme:
845 Så grønn en drakt, så rik en duft
Halleluja / Salme før preken:
246 Lyset skinner over jord! Halleluja.
Salme etter preken / trosbekjennelse:
101 Kristus er verdens lys
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
247 Tal vennlig til Jerusalem
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
817 Fager kveldssol smiler / Tjaebpies iehkedsbiejjie

Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden – Søndag 26. juni 2016
Jes 66,18–19  Å samle alle folk og tungemål
Apg 9,1–19 Saulus ved Damaskus (prekentekst)
Mark 3,13–19 Jesus kaller de tolv

Inngangssalme:
663 Herre, du kalte disipler
Bibelsk salme:
N13 957 / NK3 957.2 Å gjøre din vilje
Halleluja / Salme før preken:
665 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære / Herre, eg inderleg ynskjer å fremje di ære!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
726 Menneske, du som har kunnskap
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
696 Thuma mina / Herre, send meg, Herre, send meg

Les mer

Mai 2016

Publisert 25.04.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME MAI 2016: N13 520 Gå gjennom byens lange, rette gater  OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom fø...
Les mer

April 2016

Publisert 17.03.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – APRIL 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME MARS 2016: N13 743 Velsignet være dere som  OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og a...
Les mer

Mars 2016

Publisert 11.02.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME mars 2016: N13  739 Nå øyner vi lyset av dagenOBS: Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og ...
Les mer

Februar 2016

Publisert 19.01.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME februar 2016: N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære Kyndelsm...
Les mer

JANUAR 2016

Publisert 17.12.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME JANUAR 2016: N13  364 Så kom du da til sist, du var en fremmedNyttårsdag / Jesu navnedag – Fredag 1. januar 2016 Sa...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER DESEMBER 2015

Publisert 23.11.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER DESEMBER 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/16 er fra 3.rekke. MÅNEDENS SALME DESEMBER 2015: N13 26 Solbarn, jordbarn2. søndag i adventstiden – søndag 6. desember 2015(Freds- og menn...
Les mer

November 2015

Publisert 22.10.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER NOVEMBER 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke. (1. søndag i adventstiden fra 3. rekke)MÅNEDENS SALME NOVEMBER 2015: N13 899 Jeg tror på jordens forvandling. Allehelgensd...
Les mer

Oktober 2015

Publisert 18.09.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER OKTOBER 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.MÅNEDENS SALME OKTOBER 2015: N13 847 Han gyller himlens tak i gullsinober19. søndag i treenighetstiden – søndag 4. oktober 2...
Les mer

September 2015

Publisert 14.08.2015
KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.MÅNEDENS SALME SEPTEMBER 2015: N13 330 Oda ni oofe fee! / Gud, ver oss alltid nær!15. søndag i treenighetstiden – søndag 6. september 20152 Mos 19,1–6 Dersom der...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.