September 2016

Publisert 23.08.2016

SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME SEPTEMBER 2016: N13 728 Adam, kvar er du? Du gøymar deg bort

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

16. søndag i treenighetstiden – Søndag 4. september 2016
Ordsp 9,1–5  Visdommen innbyr til måltid
1 Kor 1,18–25  Vi forkynner en korsfestet Kristus
Matt 11,16–19 Likegyldighet og visdom

Inngangssalme:
482 Deg å få skode
Bibelsk salme:
N13 959/NK3 959.2 Vær meg nådig, o Gud/ Ver meg nådig, å Gud
Halleluja / Salme før preken:
404 Slik som eg var
Salme etter preken / trosbekjennelse:
728 Adam, kvar er du? Du gøymar deg bort
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
608 Når vi deler det brød som du oss gir
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
409 I dine hender, Fader blid

17. søndag i treenighetstiden – Søndag 11. september 2016
Esek 37,1–5.10–14  De døde ben blir levende
Fil 1,20–26 Jeg er trukket til begge sider
Mark 5,35–43  Jesus vekker opp Jairus’ datter

Inngangssalme:
190 vers 1,2,5,7 Som den gylne sol frembryter
Bibelsk salme:
N13 947/NK3 947.1 Kristus er oppstanden. Halleluja/ Kristus er oppstaden. Halleluja
Halleluja / Salme før preken:
194 Jesus lever, graven brast! / Jesus lever, gravi brast!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære

18. søndag i treenighetstiden – Søndag 18. september 2016
Salme 38,10–16 Herre, du ser min lengsel (prekentekst)
1 Joh 4,11–16 Gud er kjærlighet
Mark 1,40–45 Den spedalske mannen
Inngangssalme:
480 Hvem skal vi gå til Herre
Bibelsk salme:
N13 928 / NK3 928.3 Herre, jeg roper til deg / Herre, eg ropar til deg
Halleluja / Salme før preken:
446 Eg skulle gjerne vilja tru at nokon har meg kjær
Salme etter preken / trosbekjennelse:
380 Herre, du har reist meg opp
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
728 Adam, kvar er du? Du gøymar deg bort
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede

19. søndag i treenighetstiden – Søndag 25. september 2016
1 Sam 3,1–11  Herren kaller Samuel
1 Kor 9,19–23 Alt gjør jeg for evangeliet
Luk 9,57–62  Jesus krever alt
Inngangssalme:
728 Adam, kvar er du? Du gøymar deg bort
Bibelsk salme:
N13923 / NK3 923.2. Ditt ord er en lykt for min fot / Ditt ord er ei lykt for min fot
Halleluja / Salme før preken:
685 Arbeid, for natten kommer
Salme etter preken / trosbekjennelse:
697 Der det nye livet lever
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
624 Må din vei komme deg i møte

Mikkelsmesse – Torsdag 29. september 2016
1 Mos 28,10–19 Jakobs drøm
Hebr 2,4–10 En kort tid lavere enn englene
Joh 1,47–51 Se Guds engler stige opp og ned

Inngangssalme:
260 Det er Guds englers dag!
Bibelsk salme:
N13 951 / NK3 951 Æren og makten tilhører Jesus Kristus / Æra og makta høyrer Jesus Kristus til
Halleluja / Salme før preken:
258 Himmelen tonar av lovsong, halleluja
Salme etter preken / trosbekjennelse:
471 Nærmere deg, min Gud / Nærare deg, min Gud
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
552 Her er Guds hus og himlens port *)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
681 Gud, som oss skaper / God of creation

*) OBS tekstfeil i 552, vers 1 i første utgave av N13. Her er riktig vers 1:
Her er Guds hus og himlens port,
herfra det går en stige,
av ord og sakramenter gjort,
helt opp til himmerike.
På den Guds engler stiger inn,
Guds Fader selv på høyest trinn
gir freden uten like.

Les mer

August 2016

Publisert 11.07.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME AUGUST 2016: N13 650 Når vi undrast på om røystene og orda våre berOBS. Vi foreslår at bibelsk salme v...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juli 2016

Publisert 21.06.2016
KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME JULI 2016: N13 798 Se, nu stiger solen av havets skjødOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning. Nummer h...
Les mer

Juni 2016

Publisert 25.05.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME JUNI 2016: N13 726 Menneske, du som har kunnskapOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første o...
Les mer

Mai 2016

Publisert 25.04.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME MAI 2016: N13 520 Gå gjennom byens lange, rette gater  OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom fø...
Les mer

April 2016

Publisert 17.03.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – APRIL 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME MARS 2016: N13 743 Velsignet være dere som  OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og a...
Les mer

Mars 2016

Publisert 11.02.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME mars 2016: N13  739 Nå øyner vi lyset av dagenOBS: Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og ...
Les mer

Februar 2016

Publisert 19.01.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME februar 2016: N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære Kyndelsm...
Les mer

JANUAR 2016

Publisert 17.12.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME JANUAR 2016: N13  364 Så kom du da til sist, du var en fremmedNyttårsdag / Jesu navnedag – Fredag 1. januar 2016 Sa...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER DESEMBER 2015

Publisert 23.11.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER DESEMBER 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/16 er fra 3.rekke. MÅNEDENS SALME DESEMBER 2015: N13 26 Solbarn, jordbarn2. søndag i adventstiden – søndag 6. desember 2015(Freds- og menn...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.