Desember 2016

Publisert 24.11.2016

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2016

Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke
MÅNEDENS SALME DESEMBER 2016: N13 Tenn lys! Et lys skal brenne / Tenn Lys! Eit lys skal brenne

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

2. søndag i adventstiden – Søndag 4. desember 2016 (Freds- og menneskerettighetssøndag)
Salme 33,18–22 Han kan fri dem fra døden
Hebr 6,13–19 Et fast anker for sjelen
Joh 14,1–4 Dit jeg går, vet dere veien
Inngangssalme:
20 Lukk opp kirkens dører!
Tenning av adventskrans: 25 Tenn lys! (vers 1-2)
Bibelsk salme:
906 Rop høyt av glede, Sions datter / Rop høgt av glede, Sions dotter
Halleluja / Salme før preken:
744 The kingdom of God / Guds rike er fylt av rettferd og fred
Salme etter preken / trosbekjennelse:
737 Herre, du vandrer forsoningens vei
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
738 Noen må våke i verdens natt

3. søndag i adventstiden – Søndag 11. desember 2016
Jes 35,1–10  Den hellige vei (prekentekst)
1 Kor 3,18–23  Denne verdens visdom
Matt 11,2–11  Jesus og Johannes
Inngangssalme:
9 Rydd vei for Herrens komme
Tenning av adventskrans: 25 Tenn lys! (vers 1-3)
Bibelsk salme:
905 Velsignet er Herren / Velsigna er Herren
Halleluja / Salme før preken:
713 Intet er vårt. Alt er ditt.
Salme etter preken / trosbekjennelse:
10 Blomstre som en rosengård
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
314 Alt står i Guds faderhånd
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
739 Nå øyner vi lyset av dagen

4. søndag i adventstiden – Søndag 18. desember 2016
Rut 4,13–17  Ruth blir stammor til David
Rom 15,8–13  Isais rotskudd
Luk 1,46–55  Marias lovsang
Inngangssalme:
3 Å kom, å kom, Immanuel
Tenning av adventskrans: 25 Tenn lys! (vers 1-4)
Bibelsk salme:
N13 952 / NK3 952.1 Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
26 Solbarn, jordbarn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
131 Vi synger med Maria
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag / Confitemini Domino (synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
44 Det kimer nå til julefest

Julaften – Lørdag 24. desember 2016
Jes 9,1a.2.6–7 Fredsfyrsten
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,1–20 Jesus blir født
Inngangssalme:
46 Glade jul, hellige jul! / Glade jol, heilage jol/Aavoes jåvlh, aejlies leah jåvlh!
Salmer i tilknytning til lesing av juleevangeliet
27b Et barn er født i Betlehem
(vers kan synges før, mellom og etter lesningene)
68 Nå er den hellige time (eventuelt etter lesing av juleevangeliet)
Salme i tilknytning til prekenen (eventuelt intro til salmen, synge salmen, avslutte prekenen):
26 Solbarn, jordbarn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
51 Jeg er så glad hver julekveld
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden

Julenatt  / Ottesang – Lørdag 24. desember / Søndag 25. desember 2016
Mik 5,1–4 Fredsfyrsten fra Betlehem
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Matt 1,18–25 Josef og Jesu fødsel

Inngangssalme:
63 Det lyser i stille grender
Bibelsk salme:
919 Stå opp, bli lys / Reis deg i ljos
Halleluja / Salme før preken:
61 Sjå, tusen julelys blir tent / Nå tennes tusen julelys, se Salmer 97, 7
Salme etter preken / trosbekjennelse:
33 Det hev ei rose sprunge
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
38 Mitt hjerte alltid vanker
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
43 Stille natt, hellige natt / Stille natt, heilage natt

Juledag – Søndag 25. desember 2016
Ordsp 8,1–2.22–31 Visdommen og bygningsmannen
Hebr 1,1–6 Utstrålingen av Guds herlighet
Joh 1,1–14  Ordet ble menneske
Inngangssalme:
40 Å, kom nå med lovsang
Bibelsk salme:
913 Et barn, et barn er oss født / Eit barn, eit barn er oss født
Halleluja / Salme før preken:
45 Barn Jesus i en krybbe lå
Salme etter preken / trosbekjennelse:
28 Jeg synger julekvad
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
38 Mitt hjerte alltid vanker
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
65 Vi ser deg, Herre Jesus, som en av jordens små

Stefanusdag / 2. juledag – Mandag 26. desember 2016
Jer 31,15–17  Det lyder klagerop i Rama
Apg 7,52–60  Stefanus blir steinet
Matt 2,16–23  Barnemordet og veien til Nasaret
Inngangssalme:
77 Du Ord frå alle æver
Bibelsk salme:
N13 910 / NK3 910.1 Vokt meg som din øyensten / Vakta meg som din augnestein
Halleluja / Salme før preken:
407 Gud græt der kjærleik vik
Salme etter preken / trosbekjennelse:
81 Du, de forfulgtes Gud
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
826 Nattens mørke er ikke mørke, Gud, for deg (synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden

Nyttårsaften – Lørdag 31. desember 2016
Fork 3,1–2.4–7.11 Alt har sin tid
1 Pet 1,22–25  Herrens ord varer til evig tid
Luk 13,6–9  Fikentreet som ikke bar frukt
Inngangssalme:
835 Å, Gud, vårt vern i farne år
Halleluja / Salme før preken:
11 Jeg løfter opp til Gud min sang
Salme etter preken / trosbekjennelse:
839 Ingen tid så fylt av minner som den aller siste time
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
818 O, bli hos meg! / Å, ver hjå meg

Les mer

November 2016

Publisert 17.10.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeKirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME NOVEMBER 2016: N13 500 Nåden er ditt kvardagskårOBS. Vi...
Les mer

Oktober 2016

Publisert 20.09.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME OKTOBER 2016: N13 723 Herre, rekk ut din allmektige håndOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mell...
Les mer

September 2016

Publisert 23.08.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME SEPTEMBER 2016: N13 728 Adam, kvar er du? Du gøymar deg bortOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velge...
Les mer

August 2016

Publisert 11.07.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME AUGUST 2016: N13 650 Når vi undrast på om røystene og orda våre berOBS. Vi foreslår at bibelsk salme v...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juli 2016

Publisert 21.06.2016
KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME JULI 2016: N13 798 Se, nu stiger solen av havets skjødOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning. Nummer h...
Les mer

Juni 2016

Publisert 25.05.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME JUNI 2016: N13 726 Menneske, du som har kunnskapOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første o...
Les mer

Mai 2016

Publisert 25.04.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME MAI 2016: N13 520 Gå gjennom byens lange, rette gater  OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom fø...
Les mer

April 2016

Publisert 17.03.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – APRIL 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME MARS 2016: N13 743 Velsignet være dere som  OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og a...
Les mer

Mars 2016

Publisert 11.02.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME mars 2016: N13  739 Nå øyner vi lyset av dagenOBS: Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og ...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.