JANUAR 2016

Publisert 17.12.2015

SALMER TIL GUDSTJENESTER

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME JANUAR 2016: N13  364 Så kom du da til sist, du var en fremmed

Nyttårsdag / Jesu navnedag – Fredag 1. januar 2016 
Salme 72,17–19  Hans herlige navn
Rom 10,8b–13  Rik nok for alle 
Matt 18,19–20  Samlet i mitt navn

Inngangssalme:
835 Å, Gud, vårt vern i farne år
Halleluja / Salme:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag / Confitemini Domino
Salme etter preken / trosbekjennelse:
364 Så kom du da til sist, du var en fremmed
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
82 I namnet Jesus finn vi trøyst! / Ge, Jesus hávsskes namna le.
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
86 Navnet Jesus blekner aldri

Kristi åpenbaringsdag – Søndag 3. januar 2016
Jes 51,4–8 Min frelse varer fra slekt til slekt
 2 Kor 4,1–6 Kristi herlighet (prekentekst)
 Joh 12,42–47 Som lys er jeg kommet til verden
Inngangssalme:
89 Hør nå godt nytt
Halleluja / Salme:
101 Kristus er verdens lys
Salme etter preken / trosbekjennelse:
65 Vi ser deg, Herre Jesus
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
621 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
364 Så kom du da til sist, du var en fremmed

2. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 10. januar 2016
Jes 53,6–9 Han har båret deres synder
 Kol 1,15–20  Skapelse og forsoning
 Joh 1,29–34 Guds lam bærer verdens synd
Inngangssalme:
364 Så kom du da til sist, du var en fremmed
Halleluja / Salme:
165 O Guds Lam uskyldig / Du Guds Lam uskyldig
Salme etter preken / trosbekjennelse:
737 Herre, du vandrer forsoningens vei
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Et mitt brød, drikk min vin / Eat this bread, drink this cup
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
120 Du er Guds sønn, den sterke

3. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 17. januar 2016
2 Mos 3,13–15 Jeg er den jeg er
1 Kor 8,5–6 For oss er det én Gud
Joh 1,15–18 Han har vist oss hvem Gud er
Inngangssalme:
278 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
Halleluja / Salme:
455 Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
Salme etter preken / trosbekjennelse:
131 Vi synger med Maria vår store glede ut 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
532 Guds kirkes grunnvoll ene
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
531 Én Gud og alles Fader

Såmannssøndag – Søndag 24. januar 2016
5 Mos 6,1–9 Du skal elske Herren din Gud
 2 Tim 1,1–5;3,14–17 Du vet hvem du har lært av
 Matt 13,24–30  Ugresset i hveten
Inngangssalme:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
Halleluja / Salme:
569 Guds ord, det er vårt arvegods / Guds ord, det er vår fedrearv
Salme etter preken / trosbekjennelse:
433 Da Herren kom til denne jord
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
601 Som korn fra vide åkrer
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
371 Om alle mine lemmer var fylt av bare sang

Kristi forklarelsesdag – Søndag 31. januar 2016
2 Mos 34,27–35 Det strålte av ansiktet hans
 2 Kor 3,12–18 Moses let slør over ansiktet
 Luk 9,28–36 Disiplene får se Jesu herlighet

Inngangssalme:
482 Deg å få skode er sæle å nå
Halleluja / Salme:
246 Lyset skinner over jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
95 Herligste Jesus, alle herrers Herre
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
635 Jesus, Guds Son, du ljos i mitt indre
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
364 Så kom du da til sist, du var en fremmed

Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER DESEMBER 2015

Publisert 23.11.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER DESEMBER 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/16 er fra 3.rekke. MÅNEDENS SALME DESEMBER 2015: N13 26 Solbarn, jordbarn2. søndag i adventstiden – søndag 6. desember 2015(Freds- og menn...
Les mer

November 2015

Publisert 22.10.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER NOVEMBER 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke. (1. søndag i adventstiden fra 3. rekke)MÅNEDENS SALME NOVEMBER 2015: N13 899 Jeg tror på jordens forvandling. Allehelgensd...
Les mer

Oktober 2015

Publisert 18.09.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER OKTOBER 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.MÅNEDENS SALME OKTOBER 2015: N13 847 Han gyller himlens tak i gullsinober19. søndag i treenighetstiden – søndag 4. oktober 2...
Les mer

September 2015

Publisert 14.08.2015
KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.MÅNEDENS SALME SEPTEMBER 2015: N13 330 Oda ni oofe fee! / Gud, ver oss alltid nær!15. søndag i treenighetstiden – søndag 6. september 20152 Mos 19,1–6 Dersom der...
Les mer

August 2015

Publisert 13.07.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER AUGUST 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.MÅNEDENS SALME AUGUST 2015: N13 727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde10. søndag i treenighetstiden – søndag 2. august 20151 Mos ...
Les mer

Juli 2015

Publisert 19.06.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER JULI 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.MÅNEDENS SALME JULI 2015: N13 846 Aurinkomma ylösnousi / Morgonsola varmar kjærlegAposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden –...
Les mer

Juni 2015

Publisert 29.05.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER JUNI 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.MÅNEDENS SALME JUNI 2015: N13 434 Det er navnet ditt jeg roper2. søndag i treenighetstiden – søndag 7. juni 2015Salme 67,2–6 Fo...
Les mer

Mai 2015

Publisert 16.04.2015
KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.MÅNEDENS SALME MAI 2015: N13 243 Gud skapte lyset og livet og meg  1. mai – fredag 1. mai 2015Amos 8,4–7 Dere som tråkker fattigfolk nedJak 2,1–9 Rike og fattige...
Les mer

April 2015

Publisert 16.04.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER APRIL 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.MÅNEDENS SALME APRIL 2015: N13 212  Å, gledesfylte stund! Å, hvilken morgenrøde! Skjærtorsdag – torsdag 2. april 2015Jer 31,31...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.