Juni 2017

Publisert 23.05.2017

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke
MÅNEDENS SALME juni 2017: N13 302 All skapnings Herre, Allmakts Gud

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Pinseaften – Lørdag 3. juni 2017
2 Mos 24,3–11 Herren slutter pakt med Israel
Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen
Joh 7,37–39 Ånden var ennå ikke kommet

Inngangssalme:
530 Kirken den er et gammelt hus
Halleluja / Salme før preken:
338, vers 5: Den grunn hvorpå jeg bygger
Salme etter preken / trosbekjennelse
365 Den botnlause kjelda er opna
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
986 Jeg er livets brød / Eg er livsens brød
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
829 Så stilt som berre vinden snur
Pinsedag – Søndag 4. juni 2017
1 Mos 2,4–9 Guds livspust og livets tre
Apg 2,1–11  Ånden blir gitt eller Rom 8,9–11 Dersom hans Ånd bor i dere
Joh 20,19–23  Ta imot Ånden

Inngangssalme:
229 Den signede dag som nu vi ser
Bibelsk salme:
956 Du sender ut din Ånd / Du sender ut din Ande
Halleluja / Salme før preken:
231 Apostlene satt i Jerusalem
Salme etter preken / trosbekjennelse
991 Slik som min Fader sendte meg / Såleis som Far min sendte meg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
225 Veni Sancte Spiritus / Heilag Ande, kom til oss (synges flere ganger på begge språk)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
232 I all sin glans nu stråler solen

2. pinsedag – Mandag 5. juni 2017
Joel 3,1–2  Når Ånden blir utøst
Apg 10,34–48  Ånden kom over alle
Joh 16,5–11  Ånden går i rette med verden
Inngangssalme:
479 Fordi han kom og var som morgenrøden
Bibelsk salme:
N13 952; NK3 952.2 Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
512 Kom, Hellig Ånd med skapermakt / Kom, Ande med di skaparmakt / Boad, sivdnideaddji Bassi Vuoign / Båht Ajlis Vuojnnan ármujnat
Salme etter preken / trosbekjennelse
520 Gå gjennom byens lange rette gater
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
521 Som vinden stryker mine kinn / Som vinden stryk om mine kinn
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
N13 302 All skapnings Herre, Allmakts Gud

Treenighetssøndag – Søndag 11. juni 2017
5 Mos 6,4–9 Du skal elske Herren, din Gud
1 Pet 2,4–10  Forkynne hans storverk
Matt 28,16–20 Misjonsbefalingen
Inngangssalme:
240 Måne og sol, skyer og vind / Måne og sol, vindar og hav
Bibelsk salme:
N13 962; NK3 962.2 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren
Halleluja / Salme før preken:
530 vers 3: Vi er Guds hus og kirke nu
Salme etter preken / trosbekjennelse
691 Din rikssak, Jesus, være skal
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
537 Flammene er mange, lyset er eitt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
N13 302 All skapnings Herre, Allmakts Gud

2. søndag i treenighetstiden – Søndag 18. juni 2017
2 Mos 14,15–22  Sivsjø–underet
Tit 3,4–7 Det bad som gjenføder
Matt 3,11–12  Johannesdåp og dåp med Ånden
Inngangssalme:
N13 302 All skapnings Herre, Allmakts Gud
Bibelsk salme:
N13 948; NK3 948.2 Spill for Herren, dere hans fromme / Spel for Herren, de hans trugne
Halleluja / Salme før preken:
184 Farao nådde oss like ved stranden
Salme etter preken / trosbekjennelse
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
724 Stjernene lyser fremdeles i mørket

Sankthansdagen / Jonsok – Lørdag 24. juni 2017
Dom 13,2–7.24–25  Samsons fødsel
Hebr 11,1–2.32b–34.38–40  Forbilder i tro
Luk 1,5–17  Løftet om døperens fødsel
Inngangssalme:
246 Lyset skinner over jord!
Halleluja / Salme før preken:
663 Herre, du kalte disipler
Salme etter preken / trosbekjennelse
245 Herre, du Herre, skal vokse og jeg skal forringes
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
612 Vårt sinn er fylt med glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
829 Så stilt som berre vinden snur

3. søndag i treenighetstiden – Søndag 25. juni 2017
Jes 25,6–9  Herrens gjestebud
Åp 19,5–9 Salige er de som er innbudt
Luk 14,15–24  Det store gjestebudet
Inngangssalme:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg
Bibelsk salme:
966 Jeg er glad når de sier til meg / Eg er glad når dei seier til meg
Halleluja / Salme før preken:
287 Du er hellig. Du er hel.
Salme etter preken / trosbekjennelse
534 I Krist er ikkje aust og vest / In Christ there is no east or west
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
765 Gledens Herre, vær vår gjest (begge vers. Amen etter 2.vers)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
N13 302 All skapnings Herre, Allmakts Gud

Les mer

April 2017

Publisert 20.03.2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME April 2017: N13 205 Kornet har sin vilaOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning. Nummerhenvisninger er ti...
Les mer

Mars 2017

Publisert 20.02.2017
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME Mars 2017: N13 732 På veiene ute i verdenOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen ...
Les mer

Februar 2017

Publisert 10.02.2017
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME Februar 2017: N13 358 För att du inte tog det guddomligaOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mello...
Les mer

Januar 2017

Publisert 28.12.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME Januar 2017: N13 745 Av dypest nød jeg rope måOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første o...
Les mer

Desember 2016

Publisert 24.11.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2016Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME DESEMBER 2016: N13 Tenn lys! Et lys skal brenne / Tenn Lys! Eit lys skal brenneOBS. Vi foreslår at b...
Les mer

November 2016

Publisert 17.10.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeKirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME NOVEMBER 2016: N13 500 Nåden er ditt kvardagskårOBS. Vi...
Les mer

Oktober 2016

Publisert 20.09.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME OKTOBER 2016: N13 723 Herre, rekk ut din allmektige håndOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mell...
Les mer

September 2016

Publisert 23.08.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME SEPTEMBER 2016: N13 728 Adam, kvar er du? Du gøymar deg bortOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velge...
Les mer

August 2016

Publisert 11.07.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME AUGUST 2016: N13 650 Når vi undrast på om røystene og orda våre berOBS. Vi foreslår at bibelsk salme v...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.