August 2017

Publisert 04.07.2017

SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke
MÅNEDENS SALME august 2017: N13 395 Som toner i en evig sang

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

9. søndag i treenighetstiden – Søndag 6. august 2017
Hos 6,1–3  Han vekker oss til liv
Rom 8,31–39  Han som ga sin Sønn for oss alle 
Matt 11,28–30 Jeg vil gi dere hvile

Inngangssalme:
801 Morning has broken / Nå er det morgen
Bibelsk salme:
N13 954.1/ NK3 954.1.3 Stor er Herren
Halleluja / Salme før preken:
459 Gud er din hvile (synges flere ganger)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
460 Bortom tid og rom og tanke
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Eat this bread, drink this cup / Et mitt brød, drikk min kalk
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
395 Som toner i en evig sang

10. søndag i treenighetstiden – Søndag 13. august 2017
Salme 32,1–11 Jeg vil bekjenne mine synder
1 Pet 3,8–13  Han må vende seg fra det onde
Luk 5,27–32  Å kalle syndere til omvendelse

Inngangssalme:
395 Som toner i en evig sang
Bibelsk salme:
N13 940 / NK3 940.2 Pris Herren, for han er god
Halleluja / Salme før preken:
595 Dyp av nåde er hos deg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
351 Sjå, han gjeng inn til syndig mann
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
612 Vårt sinn er fylt med glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
342 Amazing grace! How sweet the sound / Å, nåde underfull og stor

11. søndag i treenighetstiden – Søndag 20. august 2017
Jes 64,6b–65,2  Kan du rolig se på dette, Herre?
Rom 9,2–5; 10,1–4  Guds gaver til Israel
Matt 23,37–39  Som en høne samler kyllingene
Inngangssalme:
3 Å kom, å kom, Immanuel
Bibelsk salme:
N13 963 / NK3 963.3 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
744 The kingdom of God is justice and peace / Guds rike er fylt av rettferd og fred (synges flere ganger)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
693 Løftet i Guds ord vi kjenner
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
395 Som toner i en evig sang

12. søndag i treenighetstiden – Søndag 27. august 2017
Reformasjonstema 1: Nåden alene
OBS. Egne tekster for dagen. Se www.kirken.no/reformasjon2017
Salme 116,1-9 Herren er nådig og rettferdig
Ef 2,1-10 Av nåde er dere frelst (prekentekst)
Luk 15,11-32 Sønnen som kom hjem

Inngangssalme:
345 Å, kor djup er Herrens nåde
Bibelsk salme:
N13 952 / NK3 952.3 Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
745 Av dypest nød jeg rope må (Luther-salme)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
500 Nåden er ditt kvardagskår / Nåden er din dagligdag *) se dansk originaltekst
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
404 Slik som eg var, kom eg til Gud og fekk jubla: Min Far!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde

 *) Nåden er din dagligdag (dansk originaltekst)

1. Nåden er din dagligdag,
hverdagen, det nære.
Mennesker at leve med,
nåden er: at være.

2. Nåden er den kærlighed,
som blev grundløst givet.
Nåden er den hverdag, som
binder dig til livet.

3. Nåden er et ord fra Gud
over alle dage.
Nåden er, når alt er tabt,
at få alt tilbage.

4. Nåden er hver levet dag,
hvert tilfældigt møde.
Nåden er det levende,
som står op af døde.

5. Uden håb og uden Gud
lar vi døden råde.
Tro og håb og kærlighed
får vi kun af nåde.

 

 

 

 

Les mer

Juli 2017

Publisert 19.06.2017
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juli 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME juli 2017: N13 845 Så grønn en drakt, så rik en duft OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom før...
Les mer

Juni 2017

Publisert 23.05.2017
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME juni 2017: N13 302 All skapnings Herre, Allmakts GudOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom først...
Les mer

April 2017

Publisert 20.03.2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME April 2017: N13 205 Kornet har sin vilaOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning. Nummerhenvisninger er ti...
Les mer

Mars 2017

Publisert 20.02.2017
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME Mars 2017: N13 732 På veiene ute i verdenOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen ...
Les mer

Februar 2017

Publisert 10.02.2017
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME Februar 2017: N13 358 För att du inte tog det guddomligaOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mello...
Les mer

Januar 2017

Publisert 28.12.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME Januar 2017: N13 745 Av dypest nød jeg rope måOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første o...
Les mer

Desember 2016

Publisert 24.11.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2016Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME DESEMBER 2016: N13 Tenn lys! Et lys skal brenne / Tenn Lys! Eit lys skal brenneOBS. Vi foreslår at b...
Les mer

November 2016

Publisert 17.10.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeKirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME NOVEMBER 2016: N13 500 Nåden er ditt kvardagskårOBS. Vi...
Les mer

Oktober 2016

Publisert 20.09.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME OKTOBER 2016: N13 723 Herre, rekk ut din allmektige håndOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mell...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.