April 2017

Publisert 20.03.2017

Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke

MÅNEDENS SALME April 2017: N13 205 Kornet har sin vila

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

4. søndag i fastetiden – Søndag 2. april 2017
1 Mos 22,1–14 Gud setter Abraham på prøve
Hebr 4,14–16 Jesus er prøvet i alt
Joh 11,45–53  Ett menneske dør for folket
Inngangssalme:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg
Bibelsk salme:
N13 963/ NK3 963.2 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
339 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte / Cále, Jesus, iezat gova
Salme etter preken / trosbekjennelse:
205 Kornet har sin vila
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
153, vers 1-5 Til Lammets måltid får vi gå
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
485 Jesus, Jesus, ham alene

Palmesøndag – Søndag 9. april 2017
2 Mos 12,21–28  Påskelammet
Ef 2,12–18  Kristus forener 
Joh 12,12–24  Inntoget og grekerne
Inngangssalme:
117 Se, vi går opp til Jerusalem
Bibelsk salme:
902 Rop med jubel / Rop av glede
Halleluja / Salme før preken:
149 Hosianna! Syng for Jesus
Salme etter preken / trosbekjennelse:
205 Kornet har sin vila
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
618 Vi er et folk på vandring
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
147 Sjå, Jerusalem, sjå din konge kjem

Skjærtorsdag – Torsdag 13. april 2017
2 Mos 12,1.3–8.11–14  Herren innstifter påskehøytiden
1 Kor 5,6b–8 Vårt påskelam er slaktet
Matt 26,17–30  Det siste måltid
Inngangssalme:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Bibelsk salme:
938 Takk Herren, for han er god
Halleluja / Salme før preken:
153 Til Lammets måltid får vi gå
Salme etter preken / trosbekjennelse:
612 Vårt sinn er fylt med glede
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
205 Kornet har sin vila

Langfredag – Fredag 14. april 2017
Luk 22,39–23,46 Lidelsesberetningen                   
Inngangssalme:
146 Han gikk den tunge veien
Bibelsk salme (evt.):
N13 939 / NK3 939 Se, Guds lam, som bærer verdens synd / Sjå, Guds lam, som ber verdsens synd
Salme i tilknytning til tekstlesningen. Kan deles opp, vekselvis tekst/salmevers:
166 O hode, høyt forhånet
                Luk 22, 39-46 – 166, vers 1
                Luk 22, 47-53 – 166, vers 2
                Luk 22, 54-62 – 166, vers 3
                Luk 22, 63-71 – 166, vers 4
                Luk 23, 1-12 – 166, vers 5
                Luk 23, 13-25 – 166, vers 6
                Luk 23, 26-46 – 166, vers 7

Salme etter tekstmeditasjon/stillhet:
362 En tåre renner fra ikonet
Sendelsessalme /før velsignelsen eller som postludium):
173 Hill deg, Frelser og forsoner

Påskenatt / Ottesang – Lørdag 15. april / Søndag 16. april 2017
Liturgien i Gudstjenestebok for Den norske kirke (1977-1922), del I, kan benyttes.
1 Mos 1,1–5;1,26–2,2 Gud skaper lyset og menneskene og 2 Mos 14,1–22 Sivsjø–underet
Rom 6,3–11 Forenet med Kristus i dåpen
Mark 16,1–8 Jesus står opp

Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Salme etter lesning av Mosebok-tekstene:
184 Farao nådde oss like ved stranden
Bibelsk salme – etter Romerbrev-teksten og evangelielesningen:
N13 946 / NK3 946 a Kristus er sannelig oppstanden / Kristus er sanneleg oppstaden
Salme etter preken:
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter

Dåpspåminnelse før forsakelsen og trosbekjennelsen:
         L: I denne påskenatt er vi blitt minnet om hvordan vi i dåpen fikk del i den frelse som Jesus har vunnet for oss. Vi ble døpt til å leve vårt liv i forsakelse og tro og i tjeneste for Gud og vår neste. La  oss derfor med lovprisning og takk til Herren bekjenne forsakelsen og troen som lød ved vår dåp:
A: Forsakelsen og trosbekjennelsen
         L: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! (1 Pet. 1,3)
                                                                           (fra Gudstjenestebok for Den norske kirke 1977-1992, del I)

Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Eat this bread, drink this cup / Et mitt brød, drikk min kalk
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
212 Å, gledesfylte stund! Å, hvilken morgenrøde!

Påskedag – Søndag 16. april 2017
Salme 118,14–24  Dagen som Herren har gjort
1 Kor 15,1–11 Oppstandelsen
Luk 24,1–9  Jesus står opp
Inngangssalme:
195 Krist stod opp av døde / Krist stod opp av daude
Bibelsk salme:
N13 946 / NK3 946 a Kristus er sannelig oppstanden / Kristus er sanneleg oppstaden
Halleluja / Salme før preken:
204 Han er oppstanden. Halleluja! / Son bajáslihkái, halleluja!
Høytidsvers (evt.): 193 Han er oppstanden, store bud! / Han er oppstaden, dyre ord!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
196 Påskemorgen slukker sorgen
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
205 Kornet har sin vila
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
479 Fordi han kom og var som morgenrøden

2. påskedag – Mandag 17. april 2017
Jona 2,1–11 Herren berger Jona fra dypet
Apg 13,32–35  Jeg vil oppfylle løftene
Luk 24,13–35  Emmaus–vandrerne
Inngangssalme:
194 Jesus lever, graven brast! / Jesus lever, gravi brast!
Bibelsk salme:
N13 947/NK3 947.1 Kristus er oppstanden. Halleluja./ Kristus er oppstaden. Halleluja.
Halleluja / Salme før preken:
191 Solen på himmelen lukket sitt øye
Salme etter preken / trosbekjennelse:
633 Gå du med oss, for vegen er lang / Hamba nathi mkululu wethu
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
860 Bli hos oss, Mester, dagen heller (vers 1 og 5)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære, Herre over dødens makt!

2. søndag i påsketiden – Søndag 23. april 2017
Jes 43,10–13 Dere er mine vitner eller Apg 1,1–5  Løftet om Ånden
1 Kor 15,12–21  Nå er Kristus stått opp
Joh 21,1–14  Peters fiskefangst
Inngangssalme:
212 Å, gledesfylte stund!
Bibelsk salme:
N13 947/NK3 947.2 Kristus er oppstanden. Halleluja./ Kristus er oppstaden. Halleluja.
Halleluja / Salme før preken:
203 De trodde at Jesus var borte.
Salme etter preken / trosbekjennelse:
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
207 Livet vant, dets navn er Jesus.
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
854 No stig vår song, vår takk til Gud

3. søndag i påsketiden – Søndag 30. april 2017
Esek 34,11–16  Den gode gjeteren eller Apg 2,36–41 Vend om og la dere døpe
1 Pet 2,20–25  Hyrde og tilsynsmann
Joh 10,11–18  Den gode gjeteren

Inngangssalme:
213 Klapp, alle hender, i glede!
Bibelsk salme:
950 Herren er min hyrde / Herren er min hyrding
Halleluja / Salme før preken:
570 Dype, stille, sterke, milde / Djupe, stille, sterke, milde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
328 Min hyrding er vår Herre Gud
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
643 Du som veien er og livet

Les mer

Mars 2017

Publisert 20.02.2017
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME Mars 2017: N13 732 På veiene ute i verdenOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen ...
Les mer

Februar 2017

Publisert 10.02.2017
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME Februar 2017: N13 358 För att du inte tog det guddomligaOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mello...
Les mer

Januar 2017

Publisert 28.12.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME Januar 2017: N13 745 Av dypest nød jeg rope måOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første o...
Les mer

Desember 2016

Publisert 24.11.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2016Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME DESEMBER 2016: N13 Tenn lys! Et lys skal brenne / Tenn Lys! Eit lys skal brenneOBS. Vi foreslår at b...
Les mer

November 2016

Publisert 17.10.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeKirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME NOVEMBER 2016: N13 500 Nåden er ditt kvardagskårOBS. Vi...
Les mer

Oktober 2016

Publisert 20.09.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME OKTOBER 2016: N13 723 Herre, rekk ut din allmektige håndOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mell...
Les mer

September 2016

Publisert 23.08.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME SEPTEMBER 2016: N13 728 Adam, kvar er du? Du gøymar deg bortOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velge...
Les mer

August 2016

Publisert 11.07.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME AUGUST 2016: N13 650 Når vi undrast på om røystene og orda våre berOBS. Vi foreslår at bibelsk salme v...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juli 2016

Publisert 21.06.2016
KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME JULI 2016: N13 798 Se, nu stiger solen av havets skjødOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning. Nummer h...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.