Mars 2016

Publisert 11.02.2016

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME mars 2016: N13  739 Nå øyner vi lyset av dagen

OBS: Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og andre tekstlesning.
Nummerhenvisninger til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).

4. søndag i fastetiden – Søndag 6. mars 2016
Vi foreslår at Halleluja utgår.
5 Mos 8,2–3 Herren ledet i ørkenen
1 Kor 10,16–17 Vin og brød gir del i Kristus
Joh 6,24–36 Jeg er livets brød

Inngangssalme:
416 Du Far og Herre, du som rår
Bibelsk salme:
N13 963/NK3 963.2 Min sjel lov Herren /Mi sjel, lov Herren
Salme før preken:
986 Jeg er livets brød / Eg er livsens brød
Salme etter preken / trosbekjennelse:
711 Del ditt brød med sulten bror
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
618 Vi er et folk på vandring
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
 739 Nå øyner vi lyset av dagen

Maria budskapsdag – Søndag 13. mars 2016
1 Sam 1,21–28  Hanna får Samuel
Apg 16,12–15  Lydia i Filippi
Luk 1,39–45  Maria og Elisabeth

Inngangssalme:
128 Gud bor i eit lys, dit ingen kan gå
Bibelsk salme:
N13 934/ NK3 934.2 Min sjel opphøyer Herren / Mi sjel høglovar Herren
Halleluja/Salme før preken:
122 Å, skjønnest rose på vår jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
130 Alle kilder bryter frem i glede
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
739 Nå øyner vi lyset av dagen

Palmesøndag – Søndag 20. mars 2016
Sak 9,9–10  Fredskongen på Sion
Fil 2,5–11 Navnet over alle navn
Joh 12,1–13  Salving og inntog

Inngangssalme:
149 Hosianna! Syng for Jesus
Bibelsk salme:
N13 940/ NK3 940.1 Pris Herren, for han er god
Halleluja/Salme før preken:
358 För at du inte tog det gudomliga
Salme etter preken / trosbekjennelse:
739 Nå øyner vi lyset av dagen
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
602 Lat kvar jordisk skapning teia
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
151 Deg vi lovsynger, ærer

Skjærtorsdag – Torsdag 24. mars 2016
Salme 116,1–14 Herren kom meg til hjelp
1 Kor 11,23–26  Herrens måltid
Joh 13,1–17  Jesus vasker disiplenes føtter

Inngangssalme:
143 Bleibet hier und wachet mit mir / Bli her og våk med meg (synges flere ganger)
Bibelsk salme:
N13 938 / NK3 938 Takk Herren, for han er god
Salme før preken:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Salme etter preken / trosbekjennelse:
163 No vaskar han føtene deira
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
144 Du låg og skalv av angst på kne (evt. som solosang)

Langfredag – Fredag 25. mars 2016
Mark 14,26–15,37  Lidelsesberetningen

Inngangssalme:
146 Han gikk den tunge veien
Salme i tilknytning til tekstlesningen. Kan deles opp, vekselvis tekst/salmevers:
166 O hode, høyt forhånet
                Mark 14,26-42 – 166, vers 1
                Mark 14,43-52 – 166, vers 2
                Mark 14,53-65 – 166, vers 3
                Mark 14,66-72 – 166, vers 4
                Mark 15,1-15 – 166, vers 5
                Mark 15,16-20a – 166, vers 6
                Mark 15,20b-37 – 166, vers 7

Bibelsk salme (evt.):
N13 939 / NK3 939 Se, Guds lam, som bærer verdens synd / sjå, Guds lam, som ber verdsens synd
Salme etter tekstmeditasjon/stillhet:
165 O Guds Lam uskyldig / Du Guds Lam uskyldig
Sendelsessalme /før velsignelsen eller som postludium):
173 Hill deg, Frelser og forsoner

Påskenatt – Lørdag 26. mars 2016
Liturgien i Gudstjenestebok for Den norske kirke (1977-1922), del I, kan benyttes.
1 Mos 1,1–5;1,26–2,2 Gud skaper lyset og menneskene og 2 Mos 14,1–22 Sivsjø–underet
Rom 6,3–11 Forenet med Kristus i dåpen
Mark 16,1–8 Jesus står opp

Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Salme etter lesning av Mosebok-tekstene:
184 Farao nådde oss like ved stranden
Bibelsk salme – etter Romerbrev-teksten og evangelielesningen:
N13 946 / NK3 946 a Kristus er sannelig oppstanden / Kristus er sanneleg oppstaden
Salme etter preken:
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter
Dåpspåminnelse før forsakelsen og trosbekjennelsen:
L: I denne påskenatt er vi blitt minnet om hvordan vi i dåpen fikk del i den frelse som Jesus har vunnet for oss. Vi ble døpt til å leve vårt liv i forsakelse og tro og i tjeneste for Gud og vår neste. La  oss derfor med lovprisning og takk til Herren bekjenne forsakelsen og troen som lød ved vår dåp:
A: Forsakelsen og trosbekjennelsen
L: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! (1 Pet. 1,3)
(fra Gudstjenestebok for Den norske kirke 1977-1992, del I)

Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Eat this bread, drink this cup / Et mitt brød, drikk min kalk
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
212 Å, gledesfylte stund!

Påskedag – Søndag 27. mars 2016
2 Mos 15,1–3 Herren er min styrke
Kol 2,12–15 Begravet med Kristus
Joh 20,1–10 Den tomme graven

Inngangssalme:
195 Krist stod opp av døde / Krist stod opp av daude
Bibelsk salme:
N13 946 / NK3 946 a Kristus er sannelig oppstanden / Kristus er sanneleg oppstaden
Halleluja/Salme før preken:
196 Påskemorgen slukker sorgen
Høytidsvers:
193 Han er oppstanden, store bud! / Han er oppstaden, dyre ord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
204 Han er oppstanden. Halleluja! / Son bajáslihkái, halleluja!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære, Herre over dødens makt!

2. påskedag – Mandag 28. mars 2016
Jer 31,9–13 Jeg vender deres sorg til fryd
2 Kor 5,14–19 En ny skapning
Joh 20,11–18  Jesus og Maria Magdalena

Inngangssalme:
194 Jesus lever, graven brast! / Jesus lever, gravi brast!
Bibelsk salme:
N13 947 / NK3 947.1 Kristus er oppstanden. Halleluja / Kristus er oppstaden. Halleluja
Halleluja/Salme før preken:
199 Å salige stund uten like / O ávdugas, ávdugas boddu
Salme etter preken / trosbekjennelse:
739 Nå øyner vi lyset av dagen
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under.
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre, du vandrer forsoningens vei

Les mer

Februar 2016

Publisert 19.01.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME februar 2016: N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære Kyndelsm...
Les mer

JANUAR 2016

Publisert 17.12.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME JANUAR 2016: N13  364 Så kom du da til sist, du var en fremmedNyttårsdag / Jesu navnedag – Fredag 1. januar 2016 Sa...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER DESEMBER 2015

Publisert 23.11.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER DESEMBER 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/16 er fra 3.rekke. MÅNEDENS SALME DESEMBER 2015: N13 26 Solbarn, jordbarn2. søndag i adventstiden – søndag 6. desember 2015(Freds- og menn...
Les mer

November 2015

Publisert 22.10.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER NOVEMBER 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke. (1. søndag i adventstiden fra 3. rekke)MÅNEDENS SALME NOVEMBER 2015: N13 899 Jeg tror på jordens forvandling. Allehelgensd...
Les mer

Oktober 2015

Publisert 18.09.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER OKTOBER 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.MÅNEDENS SALME OKTOBER 2015: N13 847 Han gyller himlens tak i gullsinober19. søndag i treenighetstiden – søndag 4. oktober 2...
Les mer

September 2015

Publisert 14.08.2015
KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.MÅNEDENS SALME SEPTEMBER 2015: N13 330 Oda ni oofe fee! / Gud, ver oss alltid nær!15. søndag i treenighetstiden – søndag 6. september 20152 Mos 19,1–6 Dersom der...
Les mer

August 2015

Publisert 13.07.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER AUGUST 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.MÅNEDENS SALME AUGUST 2015: N13 727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde10. søndag i treenighetstiden – søndag 2. august 20151 Mos ...
Les mer

Juli 2015

Publisert 19.06.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER JULI 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.MÅNEDENS SALME JULI 2015: N13 846 Aurinkomma ylösnousi / Morgonsola varmar kjærlegAposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden –...
Les mer

Juni 2015

Publisert 29.05.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER JUNI 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.MÅNEDENS SALME JUNI 2015: N13 434 Det er navnet ditt jeg roper2. søndag i treenighetstiden – søndag 7. juni 2015Salme 67,2–6 Fo...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.