Mai 2016

Publisert 25.04.2016

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME MAI 2016: N13 520 Gå gjennom byens lange, rette gater 

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummer henvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

1. mai – Søndag 1. mai 2016
2 Mos 2,23–25;3,7–10 Nødropet har nådd opp til meg
Jak 5,1–6 Lønnen dere holdt tilbake roper
Matt 20,25–28 Ikke for å la seg tjene
Inngangssalme:
320 Ærens konge, nådens Herre
Bibelsk salme:
N13 963 / NK3 963.4 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren 
Halleluja / Salme før preken:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
712Himmelske Far, du har skapt oss
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
520 Gå gjennom byens lange, rette gater
6. søndag i påsketiden – Søndag 1. mai 2016
1 Kong 3,5–14  Et lydhørt hjerte eller Apg 12,1–17  Peter og Rode 
Ef 3,14–21  Bønn om styrke og innsikt
Matt 6,7–13  Vår Far
Inngangssalme:
320 Ærens konge, nådens Herre
Bibelsk salme:
N13 962 / NK3 962.1 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren 
Halleluja / Salme før preken:
717 Kjære Gud, når eg bed
Salme etter preken / trosbekjennelse:
733 Gjør meg til redskap for din fred
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
520 Gå gjennom byens lange, rette gater
Kristi himmelfartsdag – Torsdag 5. mai 2016
1 Sam 2,1–9 En Gud som allting vet eller Apg 1,1–11 Jesus tas opp til himmelen
Ef 1,17–23  Satte ham ved høyre hånd
Joh 17,1–5  La din Sønn bli herliggjort
Inngangssalme:
217 Vi fryder oss av hjertens grunn
Bibelsk salme:
N13 953 / NK3 953 Herrens sa til min Herre 
Halleluja / Salme før preken:
327 Jeg løfter mine øyne opp til fjellene
Salme etter preken / trosbekjennelse:
220 Lov Jesu namn og herredom
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
613 Usynlig er ditt rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
222 Kristus, Konge, du regjerer

Søndag før pinse – Søndag 8. mai 2016
1 Kong 19,3b–13 Herren åpenbarer seg eller Apg 24,10–21 Paulus' forsvarstale
1 Joh 5,6–12  Ånden er sannheten
Joh 16,12–15  Når sannhetens Ånd kommer
Inngangssalme:
369 Å prektige himler og jorderiks hærer
Bibelsk salme:
N13 920 / NK3 920.2 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse 
Halleluja / Salme før preken:
225 Heilag Ande, kom til oss / Veni Sancte Spiritus (synges flere ganger)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
227 Sannhets tolk og taler
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
520 Gå gjennom byens lange, rette gater
Pinseaften – Lørdag 14. mai 2016
2 Mos 24,3–11 Herren slutter pakt med Israel
Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen
Joh 7,37–39 Ånden var ennå ikke kommet
Inngangssalme:
530 Kirken den er et gammelt hus
Halleluja / Salme før preken:
338, vers 5: Den grunn hvorpå jeg bygger
Salme etter preken / trosbekjennelse:
227 Sannhets tolk og taler
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
986 Jeg er livets brød / Eg er livsens brød
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
820 Den dag du gav oss, er til ende
Pinsedag – Søndag 15. mai 2016
1 Mos 11,1–9  Tårnet i Babel
Apg 2,1–11  Ånden blir gitt eller Rom 5,1–5 Guds kjærlighet utøst ved Ånden
Joh 14,23–29  Løfte om Ånd og fred
Inngangssalme:
229 Den signede dag
Bibelsk salme:
N13/NK3 955 eller 956 Du sender ut din Ånd / Du sender ut din Ande
Halleluja / Salme før preken:
520 Gå gjennom byens lange, rette gater
Salme etter preken / trosbekjennelse:
231 Apostlene satt i Jerusalem
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
519 Wa, wa, wa, Emimimo / Kom, kom, kom, Gud Helligånd
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
232 I all sin glans nu stråler solen
2. pinsedag – Mandag 16. mai 2016
2 Mos 17,1–7  Vann av klippen
Apg 15,1–11 Apostelmøtet om folkeslagene
Joh 7,37–39  Elver av levende vann
Inngangssalme:
520 Gå gjennom byens lange, rette gater
Bibelsk salme:
N13 952 / NK3 952.2 Ditt rike står gjennom alle tider 
Halleluja / Salme før preken:
233 Kjærlighet er lysets kilde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
226 Kom, regn fra det høye

Les mer

April 2016

Publisert 17.03.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – APRIL 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME MARS 2016: N13 743 Velsignet være dere som  OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og a...
Les mer

Mars 2016

Publisert 11.02.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME mars 2016: N13  739 Nå øyner vi lyset av dagenOBS: Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og ...
Les mer

Februar 2016

Publisert 19.01.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME februar 2016: N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære Kyndelsm...
Les mer

JANUAR 2016

Publisert 17.12.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME JANUAR 2016: N13  364 Så kom du da til sist, du var en fremmedNyttårsdag / Jesu navnedag – Fredag 1. januar 2016 Sa...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER DESEMBER 2015

Publisert 23.11.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER DESEMBER 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/16 er fra 3.rekke. MÅNEDENS SALME DESEMBER 2015: N13 26 Solbarn, jordbarn2. søndag i adventstiden – søndag 6. desember 2015(Freds- og menn...
Les mer

November 2015

Publisert 22.10.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER NOVEMBER 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke. (1. søndag i adventstiden fra 3. rekke)MÅNEDENS SALME NOVEMBER 2015: N13 899 Jeg tror på jordens forvandling. Allehelgensd...
Les mer

Oktober 2015

Publisert 18.09.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER OKTOBER 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.MÅNEDENS SALME OKTOBER 2015: N13 847 Han gyller himlens tak i gullsinober19. søndag i treenighetstiden – søndag 4. oktober 2...
Les mer

September 2015

Publisert 14.08.2015
KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.MÅNEDENS SALME SEPTEMBER 2015: N13 330 Oda ni oofe fee! / Gud, ver oss alltid nær!15. søndag i treenighetstiden – søndag 6. september 20152 Mos 19,1–6 Dersom der...
Les mer

August 2015

Publisert 13.07.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER AUGUST 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.MÅNEDENS SALME AUGUST 2015: N13 727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde10. søndag i treenighetstiden – søndag 2. august 20151 Mos ...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.