Juni 2018

Publisert 22.05.2018

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke  
 
MÅNEDENS SALME juni 2018:  
N13 241 Biejjiem jih askem / Solen och månen 
 
OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.  
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).  
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449. 
 
2. søndag i treenighetstiden – Søndag 3. juni 2018 
Salme 67,2–6 Folkene skal prise deg 
Gal 3,23–29 Kle dere i Kristus (prekentekst) 
Joh 3,26–30 Han skal vokse, jeg skal avta 

Inngangssalme: 
534 I Krist er ikkje aust og vest / In Christ there is no east or west 
Bibelsk salme: 
N13 948 / NK3 948.2 Spill for Herren / Spel for Herren 
Halleluja / Salme før preken: 
241 Biejjiem jih askem / Solen och månen 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
537 Flammene er mange, lyset er eitt 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
254 Herre, du Herre, skal vokse 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
371 Om alle mine lemmer 

3. søndag i treenighetstiden – Søndag 10. juni 2018 
Jes 50,4–5 Å høre på disiplers vis 
Rom 8,28–30 De han har kalt 
Joh 1,35–51 De første disiplene 

Inngangssalme: 
793 Nå stiger sol av hav igjen 
Bibelsk salme: 
N13 970 / NK3 970.3 Én ting har jeg bedt Herren om / Eitt har eg bede Herren om 
Halleluja / Salme før preken: 
241 Biejjiem jih askem / Solen och månen 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
663 Herre, du kalte disipler 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
608 Når vi deler det brød som du oss gir 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
416 Du Far og Herre, du som rår 

 

4. søndag i treenighetstiden – Søndag 17. juni 2018 
Jos 24,19–24 Herren vil vi tjene 
Ef 2,1–10 Skapt til gode gjerninger 
Matt 16,24–27 Å følge etter Jesus 

Inngangssalme: 
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud 
Bibelsk salme: 
N13 928 / NK3 928.2. Herre, jeg roper til deg / Herre, eg ropar til deg 
Halleluja / Salme før preken: 
670 Til kjærleik Gud oss skapte 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
434 Der er navnet ditt jeg roper («Kallet») 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
610 Du opnar, vår evige Fader 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
802 Gjennom denne dagens timer 

Sankthansdagen / Jonsok – Søndag 24. juni 2018 
Mal 4,5–6 Jeg sender Elia til dere 
Apg 13,16–26 Johannes forkynte omvendelse 
Matt 11,7–14 Johannes er Elia 

Inngangssalme: 
845 Så grønn en drakt, så rik en duft 
Bibelsk salme: 
N13 904 / NK3 904.2 Lovet være Herren / Lova vere Herren 
Halleluja / Salme før preken: 
246 Lyset skinner over jord 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
9 Rydd vei for Herrens komme 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
360 Jesus, du har brakt Guds rike 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
695 Rop det ut med hjertets jubel 

5. søndag i treenighetstiden – Søndag 24. juni 2018 
Ordsp 7,1–3 Ta vare på mine ord 
1 Kor 3,10–18 Grunnvollen og byggverket 
Matt 7,21–29 Falske disipler og huset på fjell 

Inngangssalme: 
845 Så grønn en drakt, så rik en duft 
Bibelsk salme: 
N13 954 / NK3 954.1.2 Stor er Herren, og verdig lov og pris 
Halleluja / Salme før preken: 
241 Biejjiem jih askem / Solen och månen 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
532 Guds kirkens grunnvoll ene / The Church’s one foundation 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
360 Jesus, du har brakt Guds rike 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
695 Rop det ut med hjertets jubel 

 
 
 

Les mer

Mai 2018

Publisert 17.04.2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke  MÅNEDENS SALME mai 2018:  N13 521 Som vinden stryker mine kinn /Som vinden stryk om mine kinn  SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2018 OBS. Vi foreslår at bib...
Les mer

April 2018

Publisert 08.03.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – April 2018Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME mars 2018: N13 214 Han sto opp før dagen demretOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og...
Les mer

Mars 2018

Publisert 19.02.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2018Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME mars 2018: N13 452 Du som styre straum og vindOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og a...
Les mer

Februar 2018

Publisert 16.01.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2018Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke MÅNEDENS SALME februar 2018: 100 - I dager og år skal vi venteOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første...
Les mer

Januar 2018

Publisert 15.12.2017
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2018Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke MÅNEDENS SALME januar 2018: Når du vil (Norske kirkes salmedatabase, nye salmer, SD 007)OBS. Vi foreslår at bibelsk s...
Les mer

Desember 2017

Publisert 15.11.2017
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME desember 2017: N13, 7b Opp, gledest alle, gledest noOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning. Nummerhenvi...
Les mer

November 2017

Publisert 17.10.2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME november 2017: N13 742 Høyr den bodskapen som vi forkynnerOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning. Numm...
Les mer

Oktober 2017

Publisert 18.09.2017
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME oktober 2017: N13 342 Amazing grace / Å nåde underfull og storOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velge...
Les mer

September 2017

Publisert 23.08.2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME september 2017: N13 725  Vern og beskytt meg (Jordens bønn)OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning. Num...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.