April 2016

Publisert 17.03.2016

SALMER TIL GUDSTJENESTER – APRIL 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME MARS 2016: N13 743 Velsignet være dere som 

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummer henvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

2. søndag i påsketiden – Søndag 3. april 2016
Jes 45,5–8  Jeg skaper lyset og mørket
eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
1 Pet 1,3–9  Et levende håp (prekentekst)
Joh 20,24–31  Jesus og Tomas
Inngangssalme:
190 Som den gylne sol frembryter
Bibelsk salme:
N13 947 / NK3 947.2 Kristus er oppstanden. Halleluja / Kristus er oppstaden. Halleluja.
Halleluja / Salme før preken:
977.5 Halleluja / 440 Kom, kom og hør et gledens ord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
200 Kom, Frelsar, kom inn
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
743 Velsignet være dere som
3. søndag i påsketiden – Søndag 10. april 2016
Salme 23,1–6 Herren er min hyrde
eller Apg 5,27–42 Apostlene for Rådet
1 Pet 5,1–4  Menigheten og hyrdene
Mark 6,30–44  Jesus metter 5000
Inngangssalme:
328 Min hyrding er vår Herre Gud
Bibelsk salme:
N13 950 / NK3 950 Herren er min hyrde / Herren er min hyrding
Halleluja / Salme:
977.5 Halleluja / 501 I min Gud har jeg funnet styrke / In the Lord I’ll be ever thankful
Salme etter preken / trosbekjennelse:
643 Du som veien er og livet
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
743 Velsignet være dere som
4. søndag i påsketiden – Søndag 17. april 2016
Jes 40,26–31  Han gir den trette kraft eller Apg 8,26–39 Den etiopiske hoffmann
2 Kor 4,14–18  Han skal reise oss opp
Joh 14,1–11  Veien, sannheten og livet
Inngangssalme:
743 Velsignet være dere som
Bibelsk salme:
N13 948 / NK3 948.1 Spill for Herren / Spel for Herren
Halleluja / Salme:
977.5 Halleluja / 480 Hvem skal vi gå til, Herre
Salme etter preken / trosbekjennelse:
464 Velt alle dine veier (v.1-4)
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
5. søndag i påsketiden – Søndag 24. april 2016
1 Kong 8,12–13.27–30   Salomo ber for templet
eller Apg 11,1–18 Hedningene får vende om
Ef 2,17–22  Kristus er hjørnesteinen
Joh 17,6–11  Jesus ber for sine

Inngangssalme:
422 Jesus, det eneste, helligste, reneste
Bibelsk salme:
N13 943 / NK3 943 Hvor elskelige dine boliger er / Kor elskelege dine bustader er
Halleluja / Salme:
977.5 Halleluja / 626 Kum ba yah, my Lord / Vær meg nær, o Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
442 Be for oss, Herre, i vår nød
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
615 Vi bærer mange med oss i dag når vi går frem
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
743 Velsignet være dere som

Les mer

Mars 2016

Publisert 11.02.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME mars 2016: N13  739 Nå øyner vi lyset av dagenOBS: Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og ...
Les mer

Februar 2016

Publisert 19.01.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME februar 2016: N13  439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære Kyndelsm...
Les mer

JANUAR 2016

Publisert 17.12.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME JANUAR 2016: N13  364 Så kom du da til sist, du var en fremmedNyttårsdag / Jesu navnedag – Fredag 1. januar 2016 Sa...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER DESEMBER 2015

Publisert 23.11.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER DESEMBER 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/16 er fra 3.rekke. MÅNEDENS SALME DESEMBER 2015: N13 26 Solbarn, jordbarn2. søndag i adventstiden – søndag 6. desember 2015(Freds- og menn...
Les mer

November 2015

Publisert 22.10.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER NOVEMBER 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke. (1. søndag i adventstiden fra 3. rekke)MÅNEDENS SALME NOVEMBER 2015: N13 899 Jeg tror på jordens forvandling. Allehelgensd...
Les mer

Oktober 2015

Publisert 18.09.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER OKTOBER 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.MÅNEDENS SALME OKTOBER 2015: N13 847 Han gyller himlens tak i gullsinober19. søndag i treenighetstiden – søndag 4. oktober 2...
Les mer

September 2015

Publisert 14.08.2015
KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.MÅNEDENS SALME SEPTEMBER 2015: N13 330 Oda ni oofe fee! / Gud, ver oss alltid nær!15. søndag i treenighetstiden – søndag 6. september 20152 Mos 19,1–6 Dersom der...
Les mer

August 2015

Publisert 13.07.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER AUGUST 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.MÅNEDENS SALME AUGUST 2015: N13 727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde10. søndag i treenighetstiden – søndag 2. august 20151 Mos ...
Les mer

Juli 2015

Publisert 19.06.2015
SALMER TIL GUDSTJENESTER JULI 2015KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.MÅNEDENS SALME JULI 2015: N13 846 Aurinkomma ylösnousi / Morgonsola varmar kjærlegAposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden –...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.