Juli 2017

Publisert 19.06.2017

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juli 2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke
MÅNEDENS SALME juli 2017: N13 845 Så grønn en drakt, så rik en duft

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

4. søndag i treenighetstiden – Søndag 2. juli 2017
1 Mos 25,27–34  Esau selger førstefødselsretten
1 Kor 9,24–27  Jeg løper for å vinne
Mark 10,17–27  Jesus og den rike mannen

Inngangssalme:
845 Så grønn en drakt, så rik en duft
Bibelsk salme:
N13 928/NK3 928.2 Herre, jeg roper til deg / Herre, eg ropar til deg
Halleluja / Salme før preken:
113 Ingen vinner frem til den evige ro
Salme etter preken / trosbekjennelse:
712 Himmelske Far, du har skapt oss
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
606 O Jesus, for din alterfot vi kommer her og kneler
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
434 Det er navnet ditt jeg roper

5. søndag i treenighetstiden – Søndag 9. juli 2017
Jer 23,16–24  Dom over løgnprofetene (prekentekst)
1 Joh 4,1–6  Prøv åndene
Matt 7,15–20  Falske profeter

Inngangssalme:
845 Så grønn en drakt, så rik en duft
Bibelsk salme:
N13 954 / NK3 954.1.2 Stor er Herren, og verdig lov og pris
Halleluja / Salme før preken:
276 Alene Gud i himmerik
Salme etter preken / trosbekjennelse:
571 Gud, la ditt ord i nåde lykkes
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Du opnar, vår evige Fader, i Kristus din famn
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
666 Å leva, det er å elska

Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden – Søndag 16. juli 2017
1 Mos 12,1–4  Gud kaller og velsigner Abram
Rom 1,1–7 Paulus kalt til apostel
Luk 5,1–11 Peters fiskefangst

Inngangssalme:
663 Herre, du kalte disipler
Bibelsk salme:
N13 957 / NK3 957.2 Å gjøre din vilje, Gud / Å gjera din vilje, Gud
Halleluja / Salme før preken:
434 Det er navnet ditt jeg roper
Salme etter preken / trosbekjennelse:
695 Rop det ut med hjertets jubel
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Eat this bread, drink this cup / Et mitt brød, drikk min kalk
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
743 Velsignet være dere som gir brød i tomme hender

7. søndag i treenighetstiden – Søndag 23. juli 2017
1 Mos 16,1–13 Hagar gir Gud et navn
1 Joh 4,7–10 Gud er kjærlighet
Luk 15,1–10  Sauen og sølvmynten

Inngangssalme:
845 Så grønn en drakt, så rik en duft
Bibelsk salme:
N13 920 / NK3 920.3 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse
Halleluja / Salme før preken:
783 Her går en trofast gjeter
Salme etter preken / trosbekjennelse:
277 Gladelig vil vi halleluja kvede
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
608 Når vi deler det brød som du oss gir
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
656 Kjærleik er gleda, uendeleg sterk

Olavsdagen / Olsok – Lørdag 29. juli 2017
Jer 1,17–19 Jeg gjør deg til en festningsby
Åp 12,10–11 Anklageren er styrtet
Joh 12,24–26 Hvetekornet

Inngangssalme:
251 Det kom et gledesbud til dette landet
Bibelsk salme:
N13 961 / NK3 961.2 Den som mister livet for min skyld / Den som mistar livet for mi skuld
Halleluja / Salme før preken:
566 Gud, hold oss oppe ved ditt ord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
668 Guds sønn steg ned å tjene
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
744 The kingdom of God is justice and peace / Guds rike er fylt av rettferd og fred
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
108 Vår Gud han er så fast en borg

8. søndag i treenighetstiden – Søndag 30. juli 2017
2 Mos 32,1–4.30–35  Gullkalven og Moses' bønn
1 Joh 2,15–17  Elsk ikke verden
Matt 6,19–24  Det udelte hjertet

Inngangssalme:
845 Så grønn en drakt, så rik en duft
Bibelsk salme:
N13 931 / NK3 931.2 Herre, lær meg din vei / Herre, lær meg din veg
Halleluja / Salme før preken:
752 Gi oss lys…..Din vilje skje
Salme etter preken / trosbekjennelse:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
605 Opp, jublende sang!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
482 Deg å få skode er sæla å nå

Les mer

Juni 2017

Publisert 23.05.2017
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME juni 2017: N13 302 All skapnings Herre, Allmakts GudOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom først...
Les mer

April 2017

Publisert 20.03.2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME April 2017: N13 205 Kornet har sin vilaOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning. Nummerhenvisninger er ti...
Les mer

Mars 2017

Publisert 20.02.2017
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME Mars 2017: N13 732 På veiene ute i verdenOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen ...
Les mer

Februar 2017

Publisert 10.02.2017
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME Februar 2017: N13 358 För att du inte tog det guddomligaOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mello...
Les mer

Januar 2017

Publisert 28.12.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME Januar 2017: N13 745 Av dypest nød jeg rope måOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første o...
Les mer

Desember 2016

Publisert 24.11.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2016Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME DESEMBER 2016: N13 Tenn lys! Et lys skal brenne / Tenn Lys! Eit lys skal brenneOBS. Vi foreslår at b...
Les mer

November 2016

Publisert 17.10.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeKirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME NOVEMBER 2016: N13 500 Nåden er ditt kvardagskårOBS. Vi...
Les mer

Oktober 2016

Publisert 20.09.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME OKTOBER 2016: N13 723 Herre, rekk ut din allmektige håndOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mell...
Les mer

September 2016

Publisert 23.08.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME SEPTEMBER 2016: N13 728 Adam, kvar er du? Du gøymar deg bortOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velge...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.