Januar 2017

Publisert 28.12.2016

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke
MÅNEDENS SALME Januar 2017: N13 745 Av dypest nød jeg rope må

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Nyttårsdag / Jesu navnedag – Søndag 1. januar 2017 
4 Mos 6,22–27  Velsignelsen
Fil 2,5–11  Navnet over alle navn
Luk 2,21  Han fikk navnet Jesus
Inngangssalme:
87 Jesus, ja, han alene
Bibelsk salme:
965 I Jesu navn / I Jesu namn
Halleluja / Salme før preken:
358 För att du inte tog det gudomliga
Salme etter preken / trosbekjennelse:
86 Navnet Jesus blekner aldri
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
745 Av dypest nød jeg rope må
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
625 Herre, signe du og råde

Kristi åpenbaringsdag – Søndag 8. januar 2017
Jes 60,1–6 Herrens herlighet over deg
Ef 3,1–7 Kristi mysterium 
Matt 2,1–12 Vismennene hyller Jesus 
Inngangssalme:
89 Hør nå godt nytt som på jorderik hendte
Bibelsk salme:
N13 935/NK3 935.1 Lov Herren, alle folkeslag
Halleluja / Salme før preken:
107 Vi kommer fra Østen (evt. med barnekor)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
90 Deilig er den himmel blå /Fager er den himmel blå
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
620 Hellige mysterium!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
687 Nå lovsyng Herrens navn

2. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 15. januar 2017
Jes 42,1–6 Herrens tjener, et lys for folkeslagene
Apg 18,24–19,7  Johannesdåpen og kristen dåp
Matt 3,13–17 Jesus blir døpt
Inngangssalme:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Bibelsk salme:
N13 920/NK3 920.1 Herren er mitt lys og min frelse/Herren er mitt ljos og mi frelse
Halleluja / Salme før preken:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag/Confitemini Domino (synges flere ganger)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
583 Anden over vatnet sveiv (evt. med melodi 310)
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
745 Av dypest nød jeg rope må
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
101 Kristus er verdens lys

3. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 22. januar 2017
1 Mos 1,26–31  Mann og kvinne i Guds bilde
Åp 21,1–6 En ny himmel og en ny jord
Joh 2,1–11 Bryllupet i Kana
Inngangssalme:
304Når heile verda syng mot Gud
Bibelsk salme:
917 Hos deg er livets kilde/Hjå deg er livsens kjelde
Halleluja / Salme før preken:
11, vers 4 og 5 En himmel ny så vel som jord (Jeg løfter opp til Gud min sang)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
102 Vi skal se deg, Herre Jesus, i din herlighet en gang
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
563 Når jord og himmel møtes her
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde

4. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 29. januar 2017
Salme 146,1–10 Herren åpner blindes øyne
Rom 16,25–27 Mysteriet er kommet for dagen
Luk 18,35–43  Den blinde ved Jeriko

Inngangssalme:
745 Av dypest nød jeg rope må
Bibelsk salme:
N13 925/NK3 925.1 Vær meg nådig, Gud/Ver meg nådig, Gud
Halleluja / Salme før preken:
440 Kom, kom og hør et gledens ord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
99 Jesus från Nasaret går här fram
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
744 Guds rike er fylt av rettferd og fred/ The kingdom of God is justice and peace
(synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
482 Deg å få skode er sæla å nå

Les mer

Desember 2016

Publisert 24.11.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2016Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME DESEMBER 2016: N13 Tenn lys! Et lys skal brenne / Tenn Lys! Eit lys skal brenneOBS. Vi foreslår at b...
Les mer

November 2016

Publisert 17.10.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeKirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME NOVEMBER 2016: N13 500 Nåden er ditt kvardagskårOBS. Vi...
Les mer

Oktober 2016

Publisert 20.09.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME OKTOBER 2016: N13 723 Herre, rekk ut din allmektige håndOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mell...
Les mer

September 2016

Publisert 23.08.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME SEPTEMBER 2016: N13 728 Adam, kvar er du? Du gøymar deg bortOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velge...
Les mer

August 2016

Publisert 11.07.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME AUGUST 2016: N13 650 Når vi undrast på om røystene og orda våre berOBS. Vi foreslår at bibelsk salme v...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juli 2016

Publisert 21.06.2016
KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME JULI 2016: N13 798 Se, nu stiger solen av havets skjødOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning. Nummer h...
Les mer

Juni 2016

Publisert 25.05.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME JUNI 2016: N13 726 Menneske, du som har kunnskapOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første o...
Les mer

Mai 2016

Publisert 25.04.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME MAI 2016: N13 520 Gå gjennom byens lange, rette gater  OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom fø...
Les mer

April 2016

Publisert 17.03.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – APRIL 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME MARS 2016: N13 743 Velsignet være dere som  OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og a...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.