Januar 2019

Publisert 18.12.2018

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2019
Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke

MÅNEDENS SALME januar 2019:
N13 365 Den botnlause kjelda er opna

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Nyttårsdag / Jesu navnedag – Tirsdag 1. januar 2019
Salme 72,17–19 Hans herlige navn
Rom 10,8b–13 Rik nok for alle
Matt 18,19–20 Samlet i mitt navn

Inngangssalme:
84 Gamleåret seig i hav
Bibelsk salme:
965 I Jesu navn, i Jesu navn / I Jesu namn, i Jesu namn
Halleluja / Salme før preken:
86 Navnet Jesus blekner aldri
Salme etter preken / trosbekjennelse:
365 Den botnlause kjelda er opna
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
563 Når jord og himmel møtes her
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
835 Å, Gud, vårt vern i farne år

Kristi åpenbaringsdag – Søndag 6. januar 2019
Jes 51,4–8 Min frelse varer fra slekt til slekt
2 Kor 4,1–6 Kristi herlighet
Joh 12,42–47 Som lys er jeg kommet til verden

Inngangssalme:
90 Deilig er den himmel blå / Fager er den himmel blå
Bibelsk salme:
N13 935 / NK3  935.1 Lov Herren, alle folkeslag
Halleluja / Salme før preken:
101 Kristus er verdens lys
Salme etter preken / trosbekjennelse:
739 Nå øyner vi lyset av dagen
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
365 Den botnlause kjelda er opna
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
246 Lyset skinner over jord

2. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 13. januar 2019
Jes 53,6–9 Han har båret deres synder
Kol 1,15–20 Skapelse og forsoning
Joh 1,29–34 Guds lam bærer verdens synd

Inngangssalme:
538 Vi kommer til din kirke, Gud
Bibelsk salme:
N13 920 / NK3 920.1 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse
Halleluja / Salme før preken:
551 Fred til bot for bittert savn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
102 Vi skal se deg, Herre Jesus
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
165 O Guds lam uskyldig
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre, du vandrer forsoningens vei

3. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 20. januar 2019
2 Mos 3,13–15 Jeg er den jeg er
1 Kor 8,5–6 For oss er det én Gud
Joh 1,15–18 Han har vist oss hvem Gud er

Inngangssalme:
1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære (evt. nr. 278, 8 vers)
Bibelsk salme:
917 Hos deg er livets kilde / Hjå deg er livsens kjelde
Halleluja / Salme før preken:
314 Alt står i Guds faderhånd
Salme etter preken / trosbekjennelse:
365 Den botnlause kjelda er opna
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
532 Guds kirkes grunnvoll ene

4. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 27. januar 2019
Ordsp 14,21–22.25.31 Stakkaren og skaperen (prekentekst)
Fil 1,20 At Kristus skal bli opphøyd
Luk 13,10–17 Jesus helbreder en kvinne
NB! Når annen prekentekst er valgt – husk at eventuelt halleluja alltid synges før og etter evangelieteksten. Menigheten reiser seg under evangelieteksten – ikke under prekenteksten.

Inngangssalme:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg
Bibelsk salme:
N13 925 / NK3 925.1 Vær meg nådig, Gud / Ver meg nådig, Gud
Halleluja / Salme før preken:
407 Gud græt der kjærleik vik
Salme etter preken / trosbekjennelse:
743 Velsignet være dere som
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
365 Den botnlause kjelda er opna
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
650 Når vi undrast på om røystene og orda våre ber

Les mer

Desember 2018

Publisert 21.11.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2018Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME desember 2018: N13 128 Gud bur i eit lysOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og ann...
Les mer

November 2018

Publisert 17.10.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2018Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME november 2018: N13 448 Midt i alt det meningsløseOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom førs...
Les mer

Oktober 2018

Publisert 20.09.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – oktober 2018Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME oktober 2018: N13 674 Pris være Gud / Handling og bønn må bli ettOBS. Vi foreslår at bibelsk salme vel...
Les mer

September 2018

Publisert 15.08.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2018Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME september 2018: N13 390 Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren!OBS. Vi foreslår at bibelsk salme...
Les mer

August 2018

Publisert 20.06.2018
Estrid Hessellund og Sindre Eide: SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2018Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME august 2018: N13 621 Nå dekkes bordet, nå tennes lysetOBS. Vi foreslå...
Les mer

Juli 2018

Publisert 18.06.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juli 2018 Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke   MÅNEDENS SALME juli 2018:  N13 333 No kallar sol og sommarvind  OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom førs...
Les mer

Juni 2018

Publisert 22.05.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2018 Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke   MÅNEDENS SALME juni 2018:  N13 241 Biejjiem jih askem / Solen och månen  OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges me...
Les mer

Mai 2018

Publisert 17.04.2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke  MÅNEDENS SALME mai 2018:  N13 521 Som vinden stryker mine kinn /Som vinden stryk om mine kinn  SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2018 OBS. Vi foreslår at bib...
Les mer

April 2018

Publisert 08.03.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – April 2018Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME mars 2018: N13 214 Han sto opp før dagen demretOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.