Desember 2019

Publisert 21.11.2019

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2019
Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke

MÅNEDENS SALME desember 2019:  N13 740 Eit lite barn voks opp til mann

OBS. Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Halleluja (N13 977.3 – 977.7) eller
salme med Halleluja-omkved.

1.søndag i adventstiden – Søndag 1. desember 2019
Salme 24,1–10 Gjør døren høy
Rom 13,11–12 Timen er kommet, våkn opp
Matt 21,1–11 Inntoget i Jerusalem

Inngangssalme:
5 Gjør døren høy, gjør porten vid / Gjer døri høg, gjer porten vid (vers 1-5)
Tenning av adventskrans:
21 Nå tenner vi vår adventskrans (vers 1)
Bibelsk salme eller salme:
902 Rop med jubel / Rop av glede
4 Gled deg, du Kristi brud
Halleluja eller salme med halleluja-omkved:
31 Du være lovet, Jesus Krist / Du vere lova, Jesus Krist (vers 1 – velg evt. flere vers)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
5 Gjør døren høy, gjør porten vid / Gjer døri høg, gjer porten vid (vers 6-8)
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
608 Når vi deler det brød som du oss gir
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
18 Mens frost og vintermørke rår

2. søndag i adventstiden – Søndag 8. desember 2019
(Freds- og menneskerettighetssøndag)
Salme 33,18–22 Han kan fri dem fra døden
Hebr 6,13–19a Et fast anker for sjelen
Joh 14,1–4 Jeg vil ta dere til meg

Inngangssalme:
20 Lukk opp kirkens dører
Tenning av adventskrans:
21 Nå tenner vi vår adventskrans (vers 1 og 2)
Bibelsk salme eller salme:
906 Rop høyt av glede, Sions datter / Rop høgt av glede, Sions datter
740 Eit lite barn voks opp til mann
Halleluja eller salme med halleluja-omkved:
31 Du være lovet, Jesus Krist / Du vere lova, Jesus Krist (vers 1 – velg evt. flere vers)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
16 Konge er du visst
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
615 Vi bærer mange med oss
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
739 Nå øyner vi lyset av dagen

3. søndag i adventstiden – Søndag 15. desember 2019
Jes 35,1–10 Den hellige vei
1 Kor 3,18–23 Denne verdens visdom
Matt 11,2–11 Jesus og Johannes

Inngangssalme:
9 Rydd vei for Herrens komme
Tenning av adventskrans:
21 Nå tenner vi vår adventskrans (vers 1, 2 og 3)
Bibelsk salme eller salme
905 Velsignet er Herren / Velsigna er Herren
10 Blomstre som en rosengård
Halleluja eller salme med halleluja-omkved:
31 Du være lovet, Jesus Krist / Du vere lova, Jesus Krist (vers 1 – velg evt. flere vers)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
2 Folkefrelsar, til oss kom
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
314 Alt står i Guds faderhånd
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre, du vandrer forsoningens vei

4. søndag i adventstiden – Søndag 22. desember 2019
Rut 4,13–17 Rut blir stammor til David
Rom 15,8–13 Isais rotskudd
Luk 1,46–55 Marias lovsang

Inngangssalme:
3 Å kom, å kom, Immanuel
Tenning av adventskrans:
21 Nå tenner vi vår adventskrans (vers 1, 2, 3 og 4)
Bibelsk salme eller salme:
N13 952 / NK3 952.1 Ditt rike står gjennom alle tider
7 Opp, gledest alle, gledest no
Halleluja eller salme med halleluja-omkved:
31 Du være lovet, Jesus Krist / Du vere lova, Jesus Krist (vers 1 – velg evt. flere vers)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
131 Vi synger med Maria
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Et mitt brød, drikk min kalk /Eat this bread, drink this cup
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
24 Velsigna du dag over fjordan

Julaften – Tirsdag 24. desember 2019
Jes 9,1a.2.6–7 Fredsfyrsten
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,1–20 Jesus blir født

Inngangssalme:
47 Glade jul, hellige jul! / Glade jol, heilage jol/Aavoes jåvlh, aejlies leah jåvlh!
Salmer i tilknytning til lesing av juleevangeliet
27b Et barn er født i Betlehem / Eit barn er født i Betlehem
(vers kan synges før, mellom og etter lesningene)
68 Nå er den hellige time (eventuelt etter lesing av juleevangeliet)
Salme i tilknytning til prekenen (eventuelt intro til salmen, synge salmen, avslutte prekenen):
26 Solbarn, jordbarn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
51 Jeg er så glad hver julekveld
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden (Tekst også på nordsamisk, sørsamisk og kvensk)

Julenatt / Ottesang – Tirsdag 24. desember / Onsdag 25. desember 2019
Mika 5,1–4a Fredsfyrsten fra Betlehem
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Matt 1,18–25 Josef og Jesu fødsel

Inngangssalme:
69 I en natt så klar og kold
Bibelsk salme eller salme:
919 Stå opp, bli lys / Reis deg i ljos
59 Nå vandrer fra hver en verdens krok
Salme før preken:
61 Sjå, tusen julelys blir tent / Nå tennes tusen julelys, se Salmer 97, 7
Salme etter preken / trosbekjennelse:
70 Djupaste mørker ligg over jord
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
38 Mitt hjerte alltid vanker (Tekst også på lulesamisk og kvensk)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
43 Stille natt hellige natt / Stille natt, heilage natt

Juledag – Onsdag 25. desember 2019
Ordsp 8,1–2.22–31 Visdommen og bygningsmannen
Hebr 1,1–6 Utstrålingen av Guds herlighet
Joh 1,1–14 Ordet ble menneske

Inngangssalme:
40 Å kom nå med lovsang
Bibelsk salme eller salme:
913 Et barn, et barn er oss født / Eit barn, eit barn er oss født
33 Det hev ei rose sprunge
Halleluja eller salme med halleluja-omkved:
31 Du være lovet, Jesus Krist / Du vere lova, Jesus Krist (vers 1 – velg evt. flere vers)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
740 Eit lite barn voks opp til mann
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
38 Mitt hjerte alltid vanker (Tekst også på lulesamisk og kvensk)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
56 En krybbe var vuggen som ventet ham her / Ei krubbe var vogga som venta han her

Stefanusdag / 2. juledag – Torsdag 26. desember 2019
Jer 31,15–17 Det lyder klagerop i Rama
Apg 7,52–60 Stefanus blir steinet
Matt 2,16–23 Barnemordet og veien til Nasaret

Inngangssalme:
740 Eit lite barn voks opp til mann
Bibelsk salme eller salme:
N13 910/ NK3 910.1. Vokt meg som din øyenstein / Vakta meg som din augnestein
81 Du, de forfulgtes Gud
Salme før preken:
929 Ransak meg, Gud (synges flere ganger)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
748 Vi er barna fra Betlehem
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
36 Her kommer dine arme små / Her kjem me, dine arme små
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
80 Kristne, kom i morgenlyset

Romjulssøndag – Søndag 29. desember 2019
Salme 1,1–6 De to veier
1 Tim 3,16 Gudsfryktens mysterium
Matt 2,13–15 Flukten til Egypt

Inngangssalme:
59 Nå vandrer fra hver en verdens krok
Bibelsk salme eller salme:
N13 927 / NK3 927.1 Herre, til deg tar jeg min tilflukt / Herre til deg tek eg mi tilflukt
65 Vi ser deg, Herre Jesus
Halleluja eller salme med halleluja-omkved:
31 Du være lovet, Jesus Krist / Du vere lova, Jesus Krist (vers 1 – velg evt. flere vers)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
732 På veiene ute i verden
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
71 Røster fra himlen bryter nattens fred
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
35 Den yndigste rose er funnet

 

Nyttårsaften – Tirsdag 31. desember 2019
Fork 3,1–2.4–7.11a Alt har sin tid
1 Pet 1,22–25 Herrens ord varer til evig tid
Luk 13,6–9 Fikentreet som ikke bar frukt

Inngangssalme:
835 Å, Gud, vårt vern i farne år
Halleluja / Salme før preken:
11 Jeg løfter opp til Gud min sang
Salme etter preken / trosbekjennelse:
839 Ingen tid så fylt av minner som den aller siste time
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
818 O, bli hos meg! / Å, ver hjå meg

Les mer

November 2019

Publisert 21.10.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME oktober 2019:  N13 681 Gud, som oss skaper / God of creationOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges ...
Les mer

Oktober 2019

Publisert 23.09.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME oktober 2019:  N13 447 Jeg kan ikke bruke de dristige ordOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mell...
Les mer

September 2019

Publisert 13.08.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME september 2019:  N13 558 Kom la oss samles ved Gud bord / Kom, lat oss samlast ved Guds bordOBS. Vi ...
Les mer

August 2019

Publisert 26.06.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke MÅNEDENS SALME august 2019:  N13 504 Vi er barn av lys og skyggeOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom først...
Les mer

Juli 2019

Publisert 26.06.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juli 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME juli 2019:  N13 724 Stjernene lyser fremdeles i mørketOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom før...
Les mer

Juni 2019

Publisert 27.05.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME juni 2019:  N13 718 Du gav oss perlen, den som heter JordenOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mello...
Les mer

Mai 2019

Publisert 24.04.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke MÅNEDENS SALME mai 2019:  N13 787 Alt det minste som Gud skapteOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og...
Les mer

April 2019

Publisert 07.03.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – April 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME april 2019: N13 211 Min gjenløser lever, jeg vet at han leverOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges me...
Les mer

Mars 2019

Publisert 11.02.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME mars 2019: N13 543 Vi kommer til deg i bønn, du vår FarOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og ann...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.