Juli 2019

Publisert 26.06.2019

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juli 2019
Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke

MÅNEDENS SALME juli 2019:  N13 724 Stjernene lyser fremdeles i mørket

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

4. søndag i treenighetstiden – Søndag 7. juli 2019
Salme 22,8–12 Gud som jordmor
1 Tess 2,5–13 Vi forkynte evangeliet for dere
Matt 9,35–38 Høsten er stor

Inngangssalme:
308 Nå la oss takke Gud / No takka alle Gud
Bibelsk salme:
N13 928 / NK3 928.2 Herre, jeg roper til deg, du min Frelser / Herre, eg ropar til deg, du min Frelsar
Halleluja / Salme før preken:
569 Guds ord, det er vårt arvegods / Guds ord, det er vår fedrearv
Salme etter preken / trosbekjennelse:
661 Høstens Herre, når du sender
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
616 La din vingård bære frukt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
724 Stjernene lyser fremdeles i mørket

5. søndag i treenighetstiden – Søndag 14. juli 2019
Jer 6,16–19 Spør etter de gamle stiene
Gal 1,6–9 Bare ett evangelium
Matt 18,12–18 Sau på villspor, bror som synder

Inngangssalme:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
Bibelsk salme:
N13 954 / NK3 954.1.2 Stor er Herren
Halleluja / Salme før preken:
783 Her går en trofast gjeter / Her går ein trufast gjetar
Salme etter preken / trosbekjennelse:
395 Som toner i en evig sang
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
615 Vi bærer mange med oss
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
724 Stjernene lyser fremdeles i mørket

Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden – Søndag 21. juli 2019
Jes 66,18–19 Å samle alle folk og tungemål
Apg 9,1–19 Saulus ved Damaskus
Mark 3,13–19 Jesus kaller de tolv

Inngangssalme:
371 Om alle mine lemmer
Bibelsk salme:
N13 957 / NK3 957.2 Å gjøre din vilje, Gud, er min lyst / Å gjera din vilje, Gud, er mi lyst
Halleluja / Salme før preken:
694 Gi dem mitt ord! Slik taler Gud til oss
Salme etter preken / trosbekjennelse:
663 Herre, du kalte disipler
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
674 Pris være Gud
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
696 Thuma mina / Herre, send meg

7. søndag i treenighetstiden – Søndag 28. juli 2019
Salme 8,2–10 Hva er da et menneske
1 Kor 1,26–31 Det som er svakt, utvalgte Gud
Mark 5,25–34 Hun som rørte ved Jesu kappe

Inngangssalme:
724 Stjernene lyser fremdeles i mørket
Bibelsk salme:
N13 920 / NK3 920.3 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og min frelse
Halleluja / Salme før preken:
504 Vi er barn av lys og skygge
Salme etter preken / trosbekjennelse:
380 Herre, du har reist meg opp
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
409 I dine hender, Fader blid

Olavsdagen / Olsok – Mandag 29. juli 2019
2 Sam 23,1–4 Å styre folket med rettferd
Apg 20,17–24 Avskjedstalen i Milet
Luk 22,24–27 Hersker eller tjener

Inngangssalme:
251 Det kom et gledesbud til dette landet
Bibelsk salme:
N13 961 / NK3 961.2 Den som mister livet for min skyld / Den som mistar livet for mi skuld
Halleluja / Salme før preken:
742 Høyr, den bodskapen som vi forkynner
Salme etter preken / trosbekjennelse:
665 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære / Herre, eg inderleg ynskjer å fremje di ære
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
757 Gud signe vårt dyre fedreland

Les mer

Juni 2019

Publisert 27.05.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME juni 2019:  N13 718 Du gav oss perlen, den som heter JordenOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mello...
Les mer

Mai 2019

Publisert 24.04.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke MÅNEDENS SALME mai 2019:  N13 787 Alt det minste som Gud skapteOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og...
Les mer

April 2019

Publisert 07.03.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – April 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME april 2019: N13 211 Min gjenløser lever, jeg vet at han leverOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges me...
Les mer

Mars 2019

Publisert 11.02.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME mars 2019: N13 543 Vi kommer til deg i bønn, du vår FarOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og ann...
Les mer

Februar 2019

Publisert 21.01.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME februar 2019: N13 334 Du er mi øy i havet, Gud OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første ...
Les mer

Januar 2019

Publisert 18.12.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME januar 2019:N13 365 Den botnlause kjelda er opnaOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første ...
Les mer

Desember 2018

Publisert 21.11.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2018Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME desember 2018: N13 128 Gud bur i eit lysOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og ann...
Les mer

November 2018

Publisert 17.10.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2018Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME november 2018: N13 448 Midt i alt det meningsløseOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom førs...
Les mer

Oktober 2018

Publisert 20.09.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – oktober 2018Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME oktober 2018: N13 674 Pris være Gud / Handling og bønn må bli ettOBS. Vi foreslår at bibelsk salme vel...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.