Desember 2017

Publisert 15.11.2017

Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME desember 2017: N13, 7b Opp, gledest alle, gledest no

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

1. søndag i adventstiden – Søndag 3. desember 2017
Jes 61,1–3  Et nådens år med gjengjeld
Åp 5,1–5  Boken med de sju segl
Luk 4,16–22a Jesus står frem i Nasaret
Inngangssalme:
5 Gjør døren høy, gjør porten vid!/Gjer døri høg, gjer porten vid!
Tenning av adventskrans: 25 Tenn lys (vers 1)
Bibelsk salme:
N13 + NK3 902 Rop med jubel / Rop av glede
Halleluja / Salme før preken:
744 Guds rike er fylt av rettferd og fred / The kingdom of God is justice and peace
Salme etter preken / trosbekjennelse:
7b Opp, gledest alle, gledest no
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
18 Mens frost og vintermørke rår

2. søndag i adventstiden – Søndag 10. desember 2017
(Freds- og mennskerettighetssøndagen)
Jes 65,17–19 Ny himmel og jord
1 Kor 15,50–57 Vi skal bli forvandlet
Luk 21,27–36  Guds rike er nær, våk og be

Inngangssalme:
7b Opp, gledest alle, gledest no
Tenning av adventskrans: 25 Tenn lys! (vers 1-2)
Bibelsk salme:
N13 + NK3 906 Rop høyt av glede, Sions datter / Rop høgt av glede, Sions dotter
Halleluja / Salme før preken:
744 The kingdom of God is justice and peace / Guds rike er fylt av rettferd og fred
Salme etter preken / trosbekjennelse:
11 Jeg løfter opp til Gud min sang
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
714 Brød for verden lot du vokse
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
738 Noen må våke i verdens natt

3. søndag i adventstiden – Søndag 17. desember 2017
Jes 40,1–5 Trøst mitt folk og rydd vei
Jak 5,7–8  Vær tålmodige til Herren kommer
Luk 3,7–18  Frukt som svarer til omvendelsen
Inngangssalme:
9 Rydd vei for Herrens komme
Tenning av adventskrans: 25 Tenn lys! (vers 1-3)
Bibelsk salme:
N13 + NK3 905 Velsignet er Herren, Israels Gud / Velsigna er Herren, Israels Gud
Halleluja / Salme før preken:
7b Opp, gledest alle, gledest no
Salme etter preken / trosbekjennelse:
676 Du åpner døren for ditt rikes komme!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
2 Folkefrelsar, til oss kom

4. søndag i adventstiden – Søndag 24. desember 2017
Mika 5,1–4a  Fredsfyrsten fra Betlehem
Fil 4,4–7  Gled dere i Herren
Luk 1,39–45  Maria og Elisabet

Julaften – Søndag 24. desember 2017
Jes 9,1a.2.6–7 Fredsfyrsten
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,1–20 Jesus blir født
Inngangssalme:
68 Nå er den hellige time
Tenning av adventskrans: 25 Tenn lys! (vers 1-4)
Salmer i tilknytning til lesing av juleevangeliet:
27Et barn er født i Betlehem (vers kan synges før, mellom og etter juleevangeliet)
Salme i tilknytning til prekenen (eventuelt intro til salmen, synge salmen, avslutte preken):
26 Solbarn, jordbarn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
51 Jeg er så glad hver julekveld / Eg er så glad kvar jolekveld
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
47 Glade jul, hellige jul! / Glade jol, heilage jol! / Aavoes jåvlh, aejlies leah jåvlh!

Julenatt  / Ottesang – Søndag 24. desember / Mandag 25. desember 2017
Mika 5,1–4a Fredsfyrsten fra Betlehem
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Matt 1,18–25 Josef og Jesu fødsel

Inngangssalme:
63 Det lyser i stille grender
Bibelsk salme:
N13 + NK3 919 Stå opp, bli lys / Reis deg i ljos
Halleluja / Salme før preken:
3 Å kom, å kom, Immanuel
Salme etter preken / trosbekjennelse:
31 Du være lovet, Jesus Krist / Du vere lova, Jesus Krist (Luther-salme)
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
38 Mitt hjerte alltid vanker / Muv vájmmo álu uhtjat de stállaj / Mun sydän siela kulkkee
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
43 Stille natt, hellige natt / Stille natt, heilage natt

Juledag – Mandag 25. desember 2017
Ordsp 8,1–2.22–31  Visdommen og bygningsmannen
Hebr 1,1–6 Utstrålingen av Guds herlighet
Joh 1,1–14 Ordet ble menneske
Inngangssalme:
49 Kim, alle klokker
Bibelsk salme:
N13 + NK3 911 Syng en ny sang for Herren / Syng ei ny song for Herren
Halleluja / Salme før preken:
40 Å, kom nå med lovsang
Høytidsvers: 41 En frelser er oss født i dag
Salme etter preken / trosbekjennelse:
28 Jeg synger julekvad / Eg synger jolekvad (Luther-salme)
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
45 Barn Jesus i en krybbe lå
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden / Hávski lea eanan / Eatneme tjaebpies / Maa oon niin kaunis

Stefanusdag / 2. juledag – Tirsdag 26. desember 2017
Salme 86,11–17 Gi meg et udelt hjerte
Apg 6,8–15 Stefanus for Rådet
Matt 10,16–22 Som sauer blant ulver
Inngangssalme:
56 En krybbe var vuggen / Ei krubbe var vogga
Bibelsk salme:
N13 910 / NK3 910.1 Vokt meg som din øyensten / Vakta meg som din augnestein
Halleluja / Salme før preken:
73 Korset vil jeg aldri svike
Salme etter preken / trosbekjennelse:
227 Sannhets tolk og taler
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
78 Leve for Jesus, dø i hans navn
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
479 Fordi han kom og var som morgenrøden

Nyttårsaften – Søndag 31. desember 2017
Jer 29,10–14 Fredstanker, fremtid og håp
2 Pet 3,13–15a.17–18 Forventning
Joh 14,27  Min fred gir jeg dere

Inngangssalme:
818 O bli hos meg! / Å, ver hjå meg
Halleluja / Salme før preken:
637 Yarabba ssalami / Fredens Gud, la det regne (synges flere ganger, vekselvis på arabisk og norsk)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
730 Gi fred, å Herre Gud, gi fred (Luther-salme)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden / Hávski lea eanan / Eatneme tjaebpies / Maa oon niin kaunis

Les mer

November 2017

Publisert 17.10.2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME november 2017: N13 742 Høyr den bodskapen som vi forkynnerOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning. Numm...
Les mer

Oktober 2017

Publisert 18.09.2017
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME oktober 2017: N13 342 Amazing grace / Å nåde underfull og storOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velge...
Les mer

September 2017

Publisert 23.08.2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME september 2017: N13 725  Vern og beskytt meg (Jordens bønn)OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning. Num...
Les mer

August 2017

Publisert 04.07.2017
SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME august 2017: N13 395 Som toner i en evig sangOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og...
Les mer

Juli 2017

Publisert 19.06.2017
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juli 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME juli 2017: N13 845 Så grønn en drakt, så rik en duft OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom før...
Les mer

Juni 2017

Publisert 23.05.2017
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME juni 2017: N13 302 All skapnings Herre, Allmakts GudOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom først...
Les mer

April 2017

Publisert 20.03.2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME April 2017: N13 205 Kornet har sin vilaOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning. Nummerhenvisninger er ti...
Les mer

Mars 2017

Publisert 20.02.2017
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME Mars 2017: N13 732 På veiene ute i verdenOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen ...
Les mer

Februar 2017

Publisert 10.02.2017
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME Februar 2017: N13 358 För att du inte tog det guddomligaOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mello...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.