Mai 2018

Publisert 17.04.2018

Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke  

MÅNEDENS SALME mai 2018:  
N13 521 Som vinden stryker mine kinn /Som vinden stryk om mine kinn 
 
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2018

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.  
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).  
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449. 
 
1. mai – Tirsdag 1. mai 2018 
Amos 8,4–7 Dere som tråkker fattigfolk ned 
Jak 2,1–9 Rike og fattige i menigheten 
Luk 14,12–14 Innby fattige og uføre 

Inngangssalme: 
738 Noen må våke i verdens natt 
Bibelsk salme: 
N13 963; NK3 963.4 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren 
Halleluja / Salme før preken: 
742 Høyr, den bodskapen som vi forkynner 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
740 Eit lite barn voks opp til mann 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
744 The kingdom of God is justice and peace / Guds rike er fylt av rettferd og fred (synges flere ganger) 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
743 Velsignet være dere som 
 
6. søndag i påsketiden – Søndag 6. mai 2018 
Dan 9,17–19 Min Gud, vend ditt øre hit 
eller Apg 4,23–31 Bønn og fellesskap 
3 Joh 11 Ta det gode til forbilde 
Matt 7,7–12 Bønn og den gylne regel 

Inngangssalme: 
522 Mektigste Kriste, menighetens Herre 
Bibelsk salme: 
N13 962; NK3 962.1 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren 
Halleluja / Salme før preken: 
706 Gud, du er ikke i min verden 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
677 En bønn er gjemt i hjerteslagets rytme 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
626 Kum ba yah, my Lord / Vær meg nær, å Gud 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
N13 521 Som vinden stryker mine kinn /Som vinden stryk om mine kinn 
 

Kristi himmelfartsdag – Torsdag 10. mai 2018 
Dan 7,13–14 Lik en menneskesønn 
eller Apg 1,1–11 Jesus tas opp til himmelen 
Rom 10,6–10 Ordet er nær i munn og hjerte 
Luk 24,46–53 Jesu avskjed 

Inngangssalme: 
222 Kristus, konge, du regjerer 
Bibelsk salme: 
953 Herren sa til min Herre 
Halleluja / Salme før preken: 
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag / Confitemini Domino (synges flere ganger) 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
217 Vi fryder oss av hjertens grunn 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
95 Herligste Jesus, alle herrers Herre 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
N13 521 Som vinden stryker mine kinn /Som vinden stryk om mine kinn 
 

Søndag før pinse – Søndag 13. mai 2018 
Sak 14,6–9 Herrens dag 
eller Apg 26,1–3.20–29 I Jerusalem og for folkeslagene 
Åp 21,22–27 Det nye Jerusalem 
Joh 3,16–21 Lyset er kommet til verden 

Inngangssalme: 
800 Når dagens atter sender 
Bibelsk salme: 
N13 920; NK3 920.2 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse 
Halleluja / Salme før preken: 
246 Lyset skinner over jord 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
604 Jesus, livets sol og glede 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
N13 521 Som vinden stryker mine kinn /Som vinden stryk om mine kinn 
 
 
17. mai – Torsdag 17. mai 2018 
1 Krøn 29,10–14 Vi gir det vi har fått av deg 
1 Tim 2,1–4 Be for konger 
Matt 22,17–22 Gi keiseren hva keiserens er 

Inngangssalme: 
757 Gud, signe vårt dyre fedreland 
Bibelsk salme: 
N13 935; NK3 935.2 Lov Herren, alle folkeslag 
Halleluja / Salme før preken: 
287 Du er hellig. Du er hel. 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
735 Gud, i en tid da alle krefter røynes 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
761 Alle vender augo sine til deg 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
755 Ja, vi elsker dette landet 

Pinseaften – Lørdag 19. mai 2018 
2 Mos 24,3–11 Herren slutter pakt med Israel 
Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen 
Joh 7,37–39 Ånden var ennå ikke kommet 

Inngangssalme: 
N13 521 Som vinden stryker mine kinn /Som vinden stryk om mine kinn 
Halleluja / Salme før preken: 
338, vers 5: Den grunn hvorpå jeg bygger 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
227 Sannhets tolk og taler 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
826 Nattens mørke er ikke mørke, Gud, for deg (synges flere ganger) 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
829 Så stilt som berre vinden snur 
 

Pinsedag – Søndag 20. mai 2018 
1 Mos 1,1–5 Guds Ånd svevde over vannet 
Apg 2,1–11 Ånden blir gitt 
eller 1 Kor 12,12–13 Døpt med én Ånd 
Joh 14,15–21 Talsmannen og Jesu bud 

Inngangssalme: 
232 I all sin glans nu stråler solen 
Bibelsk salme: 
956 Du sender ut din Ånd / Du sender ut din Ande 
Halleluja / Salme før preken: 
231 Apostlene satt i Jerusalem 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
227 Sannhets tolk og taler 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
233 Kjærlighet er lysets kilde 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
N13 521 Som vinden stryker mine kinn /Som vinden stryk om mine kinn 
 

2. pinsedag – Mandag 21. mai 2018 
Jes 44,3–5 Min Ånd vil jeg utøse 
Apg 11,19–26 Den første hedningekristne menighet 
Joh 6,44–47 Far drar mennesker til Jesus 

Inngangssalme: 
844 No livnar det i lundar (alle vers) 
Bibelsk salme: 
N13 952; NK3 952.2 Ditt rike står gjennom alle tider 
Halleluja / Salme før preken: 
574 Ånd fra himlen, kom med nåde 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
229 Den signede dag, som nu vi ser 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
613 Usynlig er ditt rike 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
520 Gå gjennom byens lange, rette gater 
 
Treenighetssøndag – Søndag 27. mai 2018 
1 Mos 18,1–8 Herren gjester Abraham 
Rom 11,33–36 Å, dyp av visdom hos Gud 
Luk 10,21–24 Jesus jublet i Ånden 

Inngangssalme: 
841 Den blomstertid nå kommer 
Bibelsk salme: 
N13 962; NK3 962.2 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren 
Halleluja / Salme før preken: 
240 Måne og sol, skyer og vind /Måne og sol, vindar og hav 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
308 Nå la oss takke Gud / No takka alle Gud 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
N13 521 Som vinden stryker mine kinn /Som vinden stryk om mine kinn 
 

Les mer

April 2018

Publisert 08.03.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – April 2018Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME mars 2018: N13 214 Han sto opp før dagen demretOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og...
Les mer

Mars 2018

Publisert 19.02.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2018Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME mars 2018: N13 452 Du som styre straum og vindOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og a...
Les mer

Februar 2018

Publisert 16.01.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2018Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke MÅNEDENS SALME februar 2018: 100 - I dager og år skal vi venteOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første...
Les mer

Januar 2018

Publisert 15.12.2017
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2018Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke MÅNEDENS SALME januar 2018: Når du vil (Norske kirkes salmedatabase, nye salmer, SD 007)OBS. Vi foreslår at bibelsk s...
Les mer

Desember 2017

Publisert 15.11.2017
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME desember 2017: N13, 7b Opp, gledest alle, gledest noOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning. Nummerhenvi...
Les mer

November 2017

Publisert 17.10.2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME november 2017: N13 742 Høyr den bodskapen som vi forkynnerOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning. Numm...
Les mer

Oktober 2017

Publisert 18.09.2017
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME oktober 2017: N13 342 Amazing grace / Å nåde underfull og storOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velge...
Les mer

September 2017

Publisert 23.08.2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME september 2017: N13 725  Vern og beskytt meg (Jordens bønn)OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning. Num...
Les mer

August 2017

Publisert 04.07.2017
SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME august 2017: N13 395 Som toner i en evig sangOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.