Februar 2017

Publisert 10.02.2017

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2017

Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke

MÅNEDENS SALME Februar 2017: N13 358 För att du inte tog det guddomliga

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Kyndelsmesse – Torsdag 2. februar 2017
1 Sam 1,21–28  Hanna får Samuel
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,22–40 Jesus blir båret frem i tempelet
Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Bibelsk salme:
N13 920/NK3 920.2 Herren er mitt lys og min frelse/Herren er mitt ljos og mi frelse
Halleluja / Salme før preken:
246 Lyset skinner over jord!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
808 Med fred og glede lar du nå din tjener fare.
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
607 Vær velsignet, legem såret
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
807 O Kristus, du som lyset er

5. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 5. februar 2017
1 Mos 15,1–6  Herren regnet ham som rettferdig
Rom 4,1–8  Abrahams tro
Mark 2,1–12  Jesus og den lamme mannen
Inngangssalme:
482 Deg å få skode
Bibelsk salme:
N13 966/NK3 966.1 Min sjel, lov Herren /Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
13 Underlige ting å sjå!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
358 För att du inte tog det guddomliga
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
615 Vi bærer mange med oss
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
277 Gladelig vil vi halleluja kvede

Samefolkets dag – Mandag 6. februar 2017
1 Mos 2,4–9 Gud formet mannen av jord
Gal 3,26–29 Dere er alle én i Kristus
Matt 5,13–16 Jordens salt og verdens lys
Inngangssalme:
295 Jupmelen giele / Skaperens stemme
Bibelsk salme:
N13 957/NK3 957.3 Å gjøre din vilje, Gud/ Å gjera din vilje, Gud
Halleluja / Salme før preken:
526 Velsigna band som bind
Salme etter preken / trosbekjennelse:
354 O Jesus, du som fylder alt i alle
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
603 Ditt dyre minne, Jesus kjær/Suv vájmo mielajn åhtsålav (vers 1-7)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
758 Guhkkin davvin Dávggáid vuolde (Samefolkets nasjonalsang)

Såmannssøndag – Søndag 12. februar 2017
Jes 55,8–13  Ordet vender ikke tomt tilbake
Hebr 4,12–13  Guds ord er levende
Luk 8,4–15  Såmannen og jordsmonnet
Inngangssalme:
566 Gud, hold oss oppe ved ditt ord
Bibelsk salme:
N13 923/NK3 923.1 Ditt ord er en lykt for min fot/Ditt ord er ei lykt for mi fot
Halleluja / Salme før preken:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
Salme etter preken / trosbekjennelse:
577 En såmann går på marken ut
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
601 Som korn fra vide åkre
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
358 För att du inte tog det guddomliga

 

 

Kristi forklarelsesdag – Søndag 19. februar 2017
5 Mos 18,15–18  En profet som deg
Åp 1,9–18   Menneskesønnen åpenbarer seg
Matt 17,1–9  Disiplene får se Jesu herlighet
Inngangssalme:
288 Himlane kan ikkje romme deg
Bibelsk salme:
918 Send ditt lys og din sannhet/Send ditt ljos og di sanning
Halleluja / Salme før preken:
358 För att du inte tog det guddomliga
Salme etter preken / trosbekjennelse:
102 Vi skal se deg, Herre Jesus
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket/Vårt altarbord er duka
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
300 Pris vår Gud og Herre stor

Fastelavnssøndag – Søndag 26. februar 2017
Høys 8,6–7  Kjærligheten er sterk som døden
1 Kor 13,1–7  Kjærlighetens vei (prekentekst)
Joh 17,20–26  Så kjærligheten kan være i dem

Inngangssalme:
233 Kjærlighet er lysets kilde
Bibelsk salme:
N13 931/NK3 931.1 Herre, lær meg din vei/Herre, lær meg din veg
Halleluja / Salme før preken:
680 Ubi caritas et amor / Der barmhjertighet og kjærlighet bor
Salme etter preken / trosbekjennelse:
656 Kjærleik er gleda, uendeleg sterk
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
679 Du viste oss veien til livet
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde

Les mer

Januar 2017

Publisert 28.12.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME Januar 2017: N13 745 Av dypest nød jeg rope måOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første o...
Les mer

Desember 2016

Publisert 24.11.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2016Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME DESEMBER 2016: N13 Tenn lys! Et lys skal brenne / Tenn Lys! Eit lys skal brenneOBS. Vi foreslår at b...
Les mer

November 2016

Publisert 17.10.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeKirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME NOVEMBER 2016: N13 500 Nåden er ditt kvardagskårOBS. Vi...
Les mer

Oktober 2016

Publisert 20.09.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME OKTOBER 2016: N13 723 Herre, rekk ut din allmektige håndOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mell...
Les mer

September 2016

Publisert 23.08.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME SEPTEMBER 2016: N13 728 Adam, kvar er du? Du gøymar deg bortOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velge...
Les mer

August 2016

Publisert 11.07.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME AUGUST 2016: N13 650 Når vi undrast på om røystene og orda våre berOBS. Vi foreslår at bibelsk salme v...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juli 2016

Publisert 21.06.2016
KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME JULI 2016: N13 798 Se, nu stiger solen av havets skjødOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning. Nummer h...
Les mer

Juni 2016

Publisert 25.05.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME JUNI 2016: N13 726 Menneske, du som har kunnskapOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første o...
Les mer

Mai 2016

Publisert 25.04.2016
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2016KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME MAI 2016: N13 520 Gå gjennom byens lange, rette gater  OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom fø...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.