April 2019

Publisert 07.03.2019

SALMER TIL GUDSTJENESTER – April 2019

Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke

MÅNEDENS SALME april 2019: N13 211 Min gjenløser lever, jeg vet at han lever

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

4. søndag i fastetiden – Søndag 7. april 2019
5 Mos 8,2–3 Herren ledet i ørkenen
1 Kor 10,16–17 Vin og brød gir del i Kristus
Joh 6,24–36 Jeg er livets brød

Inngangssalme:
416 Du Far og Herre, du som rår
Bibelsk salme:
N13 963 / NK3 963.2 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
986.1 Jeg er livets brød
Salme etter preken / trosbekjennelse:
714 Brød for verden lot du vokse
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
117 Se, vi går opp til Jerusalem

Palmesøndag – Søndag 14. april 2019
Sak 9,9–10 Fredskongen på Sion
Fil 2,5–11 Navnet over alle navn
Joh 12,1–13 Salving og inntog

Inngangssalme:
149 Hosianna! Syng for Jesus
Bibelsk salme:
N13 940 / NK3 940.1 Pris Herren, for han er god
Halleluja / Salme før preken:
358 För at du inte
Salme etter preken / trosbekjennelse:
147 Sjå, Jerusalem, sjå, din konge kjem
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
682 Jesus skal rå så vidt som sol

Skjærtorsdag – Torsdag 18. april 2019
Salme 116,1–14 Herren kom meg til hjelp
1 Kor 11,23–26 Herrens måltid
Joh 13,1–17 Jesus vasker disiplenes føtter

Inngangssalme:
279 Overmåte fullt av nåde
Bibelsk salme:
N13 / NK3 938 Takk Herren, for han er god
Halleluja / Salme før preken:
163 No vaskar han føtene deira
Salme etter preken / trosbekjennelse:
144 Du låg og skalv av angst på kne
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
818 O bli hos meg! Nå er det aftentid

Langfredag – Fredag 19. april 2019
Matt 26,30–27,50 Lidelsesberetningen
Inngangssalme:
118 Timen er komen
Bibelsk salme (evt.):
939 Se, Guds lam, som bærer verdens synd / Sjå, Guds lam, som ber verdsens synd
Salme i tilknytning til tekstlesningen. Kan deles opp, vekselvis tekst/salmevers:
166 O hode, høyt forhånet
                Matt 26,30-56  - 166, vers 1
                Matt 26,57-75  - 166, vers 2
              Matt 27,1-10     - 166, vers 3
              Matt 27,11-26  - 166, vers 4
              Matt 27,27-31   - 166, vers 5
              Matt 27,32-44   - 166, vers 6
              Matt 27,45-50   - 166, vers 7

Salme etter tekstmeditasjon/stillhet:
173 Hill deg, Frelser og forsoner
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre, du vandrer forsoningens vei

Påskenatt / Ottesang – Lørdag 20. april / Søndag 21. april 2019
Liturgien i Gudstjenestebok for Den norske kirke (1977-1992), del I, side 223, kan benyttes.
1 Mos 1,1–5;1,26–2,2 Gud skaper lyset og menneskene og 2 Mos 14,1–22 Sivsjøunderet
Rom 6,3–11 Forenet med Kristus i dåpen
Mark 16,1–8 Jesus står opp

Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Salme etter lesning av Mosebok-tekstene:
184 Farao nådde oss like ved stranden
Bibelsk salme – etter Romerbrev-teksten og evangelielesningen:
N13 946 / NK3 946 a Kristus er sannelig oppstanden / Kristus er sanneleg oppstaden
Salme etter preken:
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter
Dåpspåminnelse før forsakelsen og trosbekjennelsen:
L: I denne påskenatt er vi blitt minnet om hvordan vi i dåpen fikk del i den frelse som Jesus har               vunnet for oss. Vi ble døpt til å leve vårt liv i forsakelse og tro og i tjeneste for Gud og vår neste. La  oss derfor med lovprisning og takk til Herren bekjenne forsakelsen og troen som lød ved vår dåp:
A: Forsakelsen og trosbekjennelsen
L: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! (1 Pet 1,3)
                                                                           (fra Gudstjenestebok for Den norske kirke 1977-1992, del I)

Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Eat this bread, drink this cup / Et mitt brød, drikk min kalk
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
212 Å, gledesfylte stund! Å, hvilken morgenrøde!

Påskedag – Søndag 21. april 2019
2 Mos 15,1–3 Hest og kriger styrtet han i sjøen
Kol 2,12–15 Begravet med Kristus
Joh 20,1–10 Den tomme graven

Inngangssalme:
196 Påskemorgen slukker sorgen
Bibelsk salme:
N13 /NK3 942 Kristus er oppstanden, halleluja / Kristus er oppstaden, halleluja
Halleluja / Salme før preken/ Høytidsvers:
193 Han er oppstanden, store bud / Han er oppstaden, dyre ord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
211 Min gjenløser lever, jeg vet at han lever
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære

2. påskedag – Mandag 22. april 2019
Jer 31,9–13 Jeg vender deres sorg til fryd
2 Kor 5,14–19 En ny skapning
Joh 20,11–18 Jesus og Maria Magdalena

Inngangssalme:
206 Dine hender er fulle av blomster / Dine hender er fulle av blomar
Bibelsk salme:
N13 947 / NK3 947.1 Kristus er oppstanden. Halleluja / Kristus er oppstaden. Halleluja
Halleluja / Salme før preken:
194 Jesus lever, graven brast / Jesus lever, gravi brast
Salme etter preken / trosbekjennelse:
199 Å salige stund uten like / O ávdugas, ávdugas boddu
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
214 Han sto opp før dagen demret
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
211 Min gjenløser lever, jeg vet at han lever
2. søndag i påsketiden – Søndag 28. april 2019
Jes 45,5–8 Jeg skaper lyset og mørket
eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
1 Pet 1,3–9 Et levende håp
Joh 20,24–31 Jesus og Tomas

Inngangssalme:
479 Fordi han kom og var som morgenrøden
Bibelsk salme:
N13 947 / NK3 947.2 Kristus er oppstanden. Halleluja / Kristus er oppstaden. Halleluja
Halleluja / Salme før preken:
212 Å gledesfylte stund
Salme etter preken / trosbekjennelse:
444 Å Herre Krist, når tvilen siver
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
211 Min gjenløser lever, jeg vet at han lever

Les mer

Mars 2019

Publisert 11.02.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME mars 2019: N13 543 Vi kommer til deg i bønn, du vår FarOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og ann...
Les mer

Februar 2019

Publisert 21.01.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME februar 2019: N13 334 Du er mi øy i havet, Gud OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første ...
Les mer

Januar 2019

Publisert 18.12.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME januar 2019:N13 365 Den botnlause kjelda er opnaOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første ...
Les mer

Desember 2018

Publisert 21.11.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2018Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME desember 2018: N13 128 Gud bur i eit lysOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og ann...
Les mer

November 2018

Publisert 17.10.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2018Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME november 2018: N13 448 Midt i alt det meningsløseOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom førs...
Les mer

Oktober 2018

Publisert 20.09.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – oktober 2018Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME oktober 2018: N13 674 Pris være Gud / Handling og bønn må bli ettOBS. Vi foreslår at bibelsk salme vel...
Les mer

September 2018

Publisert 15.08.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2018Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME september 2018: N13 390 Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren!OBS. Vi foreslår at bibelsk salme...
Les mer

August 2018

Publisert 20.06.2018
Estrid Hessellund og Sindre Eide: SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2018Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME august 2018: N13 621 Nå dekkes bordet, nå tennes lysetOBS. Vi foreslå...
Les mer

Juli 2018

Publisert 18.06.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juli 2018 Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke   MÅNEDENS SALME juli 2018:  N13 333 No kallar sol og sommarvind  OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom førs...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.