Februar 2018

Publisert 16.01.2018

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke
MÅNEDENS SALME februar 2018: 100 - I dager og år skal vi vente

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Den norske kirkes salmedatabase: se www.gudstjeneste.no/nye salmer *

Kyndelsmesse – Fredag 2. februar 2018
1 Sam 1,21–28  Hanna får Samuel
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,22–40 Jesus blir båret frem i tempelet
Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Bibelsk salme:
N13 920/NK3 920.2 Herren er mitt lys og min frelse/Herren er mitt ljos og mi frelse
Halleluja / Salme før preken:
246 Lyset skinner over jord! (med sørsamisk tekst *)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
808 Med fred og glede lar du nå din tjener fare.
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
607 Vær velsignet, legem såret
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
807 O Kristus, du som lyset er

Kristi forklarelsesdag – Søndag 4. februar 2018
2 Mos 3,1–6 Moses og tornebusken
2 Pet 1,16–18 Øyenvitner på fjellet
Mark 9,2–13 Disiplene får se Jesu herlighet

Inngangssalme:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg
Bibelsk salme:
918 Send ditt lys og din sannhet / Send ditt ljos og di sanning
Halleluja / Salme før preken:
103 Det finnes en dyrebar rose
Salme etter preken / trosbekjennelse:
100 - I dager og år skal vi vente
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
613 Usynlig er ditt rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
102 Vi skal se deg, Herre Jesus

 

Samefolkets dag – Tirsdag 6. februar 2018
Salme 126,1–6 Så med tårer, høste med jubelrop
Fil 4,4–9 Gled dere i Herren
Matt 22,34–40 De to store bud

Inngangssalme:
295 Jupmelen giele / Skaperens stemme
Bibelsk salme:
N13 957 / NK3 957.3 Å gjøre din vilje, Gud, er min lyst / Å gjera din vilje, Gud, er mi lyst
Halleluja / Salme før preken:
277 Gladelig vil vi halleluja kvede
Salme etter preken / trosbekjennelse:
671 Da jeg trengte en neste
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
758 Guhkkin davvin Dávggáid vuolde (Samefolkets nasjonalsang)

Fastelavnssøndag – Søndag 11. februar 2018
Jes 53,1–5 Såret for våre overtredelser
1 Kor 1,18–25 Vi forkynner en korsfestet Kristus
Joh 12,20–33 Jesu død og herliggjørelse

Inngangssalme:
100 - I dager og år skal vi vente
Bibelsk salme:
N13 931 / NK3 931.1 Herre, lær meg din vei / Herre, lær med din veg
Halleluja / Salme før preken:
349 Du som freden meg forkynner
Salme etter preken / trosbekjennelse:
173 Hill deg, Frelser og forsoner!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
140 O Herre, la mitt øye få se
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
482 Deg å få skode

Askeonsdag – Onsdag 14. februar 2018
Jona 3,3–10 Jona i Ninive
2 Pet 1,5–11 Troen skal utfolde seg i livet
Matt 12,38–42 En ond slekt krever tegn

Inngangssalme:
100 - I dager og år skal vi vente
Bibelsk salme:
N13 959 / NK3 959.1 Vær meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, å Gud
Halleluja / Salme før preken:
399 O Jesus Krist, jeg flyr til deg / Å Jesus Krist, eg kjem til deg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
191 Solen på himmelen lukket sitt øye
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
618 Vi er et folk på vandring
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
813 Den ljuse dag går under

1. søndag i fastetiden – Søndag 18. februar 2018
1 Mos 4,1–7 Du skal være herre over synden
1 Kor 10,10–13 Ingen overmenneskelig fristelse
Matt 16,21–23 Om lidelsen og Peters protest

Inngangssalme:
117 Se, vi går opp til Jerusalem
Bibelsk salme:
N13 926 / NK3 926.1 Herre, la meg kjenne dine veier / Herre, lat meg kjenne dine vegar
Halleluja / Salme før preken:
522 Mektigste Kriste, menighetens Herre
Salme etter preken / trosbekjennelse:
108 Vår Gud han er så fast en borg / Vår Gud han er så fast ei borg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
715 Gud, du er rik!

2. søndag i fastetiden – Søndag 25. februar 2018
1 Mos 3,8–15 Oppgjør etter syndefallet (prekentekst)
Rom 5,17–19 Fall og rettferdighetens gave
Luk 7,36–50 Hun som fikk syndene tilgitt

Inngangssalme:
790 Nå rinner solen opp av østerlide
Bibelsk salme:
N13 925 / NK3 925.2 Vær meg nådig, Gud / Ver meg nådig, Gud
Halleluja / Salme før preken:
500 Nåden er ditt kvardagskår (se dansk originaltekst under)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
728 Adam, kvar er du?
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
114 Høyr, krukka brast
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre, du vandrer forsoningens vei
1 Nåden er din dagligdag,
hverdagen, det nære.
Mennesker at leve med,
nåden er: at være.

2 Nåden er den kærlighed
som blev grundløst givet.
Nåden er den hverdag som
binder deg til livet.
3 Nåden er et ord fra Gud
over alle dage.
Nåden er når alt er tabt
at få alt tilbage.

4 Nåden er hver levet dag,
hvert tilfældigt møde.
Nåden er det levende,
som står opp af døde
5 Uden håp og uden Gud
la’r vi døden råde.
Tro og håb og kærlighed
får vi kun af nåde.

                               Johannes Møllehave 1985

Les mer

Januar 2018

Publisert 15.12.2017
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2018Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke MÅNEDENS SALME januar 2018: Når du vil (Norske kirkes salmedatabase, nye salmer, SD 007)OBS. Vi foreslår at bibelsk s...
Les mer

Desember 2017

Publisert 15.11.2017
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME desember 2017: N13, 7b Opp, gledest alle, gledest noOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning. Nummerhenvi...
Les mer

November 2017

Publisert 17.10.2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME november 2017: N13 742 Høyr den bodskapen som vi forkynnerOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning. Numm...
Les mer

Oktober 2017

Publisert 18.09.2017
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME oktober 2017: N13 342 Amazing grace / Å nåde underfull og storOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velge...
Les mer

September 2017

Publisert 23.08.2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME september 2017: N13 725  Vern og beskytt meg (Jordens bønn)OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning. Num...
Les mer

August 2017

Publisert 04.07.2017
SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME august 2017: N13 395 Som toner i en evig sangOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og...
Les mer

Juli 2017

Publisert 19.06.2017
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juli 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME juli 2017: N13 845 Så grønn en drakt, så rik en duft OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom før...
Les mer

Juni 2017

Publisert 23.05.2017
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME juni 2017: N13 302 All skapnings Herre, Allmakts GudOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom først...
Les mer

April 2017

Publisert 20.03.2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME April 2017: N13 205 Kornet har sin vilaOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning. Nummerhenvisninger er ti...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.