Februar 2020

Publisert 23.01.2020

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2020
Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke
MÅNEDENS SALME februar 2020: N13 640 Vi tenner lys i globen vår

Salmen kan benyttes i gudstjenesten ved tenning av lys for hvert vers,
eller i tilknytning til personlig lystenning.

OBS. Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7)
eller et salmevers med Hallelujaomkved (ifølge revisjon av hovedgudstjenesten som
skal innføres i menighetene innen 1. søndag i advent 2020)

5. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 2. februar 2020
1 Mos 15,1–6 Herren regnet ham som rettferdig
Rom 4,1–8 Abrahams tro
Mark 2,1–12 Jesus og den lamme mannen

Inngangssalme:
482 Deg å få skode er sæla å nå
Bibelsk salme eller salme:
N13 963/NK3 963.1 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
13 Underlege ting å sjå
Halleluja eller salmevers med hallelujaomkved:
246, vers 1: Lyset skinner over jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
345 Å, kor djup er Herrens nåde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
615 Vi bærer mange med oss
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
676 Du åpner døren for ditt rikes komme

Kyndelsmesse – Søndag 2. februar 2020
1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,22–40 Jesus blir båret frem i tempelet

Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Bibelsk salme eller salme:
N13 920 / NK3 920.2 Herren er mitt lys og min frelse / herren er mitt ljos og mi frelse
100 I dager og år skal vi vente
Halleluja eller salmevers med hallelujaomkved:
246, vers 1: Lyset skinner over jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
640 Vi tenner lys i globen vår
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
612 Vårt sinn er fylt med glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
431 La oss vandre i lyset / Lat oss vandre i lyset

Samefolkets dag – Torsdag 6. februar 2020
1 Mos 2,4–9 Gud formet mannen av jord
Gal 3,26–29 Dere er alle én i Kristus
Matt 5,13–16 Jordens salt og verdens lys

Inngangssalme:
295 Jupmelen giele, voestes biejjien govloe / Skaperens stemme høres en morgen
Bibelsk salme eller salme:
N13 957 / NK3 957.3 Å gjøre din vilje, Gud, er min lyst / Å gjera din vilje, Gud, er mi lyst
306 Várrecohkain várdán / Høgt oppunder fjellet
Halleluja eller salmevers med hallelujaomkved:
246, vers 1: Lyset skinner over jord (sørsamisk tekst i Den norske kirkes salmedatabase, Nye salmer, nr. 006 (www.gudstjeneste.no – Se også Salmer 1997, nr. 280)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
543 Vi kommer til deg i bønn, du, vår Far
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
603 Ditt dyre minne, Jesus kjær/ Suv vájmo mielajn åhtsålav
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
758 Guhkkin davvin Dávggáid vuolde (Samefolkets nasjonalsang)

Såmannssøndag – Søndag 9. februar 2020
Jes 55,8–13 Ordet vender ikke tomt tilbake
Hebr 4,12–13 Guds ord er levende
Luk 8,4–15 Såmannen og jordsmonnet

Inngangssalme:
601 Som korn fra vide åkrer
Bibelsk salme eller salme:
N13 923 / NK3 923.1 Ditt ord er en lykt for min fot / Ditt ord er ei lykt for min fot
569 Gud ord, det er vårt arvegods / Guds ord, det er vår fedrearv
Halleluja eller salmevers med hallelujaomkved:
246, vers 1: Lyset skinner over jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
577 En såmann går på marken ut
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
640 Vi tenner lys i globen vår

Kristi forklarelsesdag – Søndag 16. februar 2020
5 Mos 18,15–18 En profet som deg
Åp 1,9–18 Menneskesønnen åpenbarer seg
Matt 17,1–9 Disiplene får se Jesu herlighet

Inngangssalme:
288 Himlane kan ikkje romme deg
Bibelsk salme eller salme:
918 Send ditt lys og din sannhet / Send ditt ljos og di sanning
281 Hellig, hellig, Hellig! Herre Gud allmektig
Halleluja eller salmevers med hallelujaomkved:
246, vers 1: Lyset skinner over jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
102 Vi skal se deg, Herre Jesus
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
95 Herligste Jesus, alle herrers Herre
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
77 Du Ord frå alle æver

Fastelavnssøndag – Søndag 23. februar 2020
Høys 8,6–7 Kjærligheten er sterk som døden
1 Kor 13,1–7 Kjærlighetens vei
Joh 17,20–26 Så kjærligheten kan være i dem

Inngangssalme:
233 Kjærlighet er lysets kilde
Bibelsk salme eller salme:
N13 931 / NK3 931.1 Herre, lær meg din vei / Herre, lær meg din veg
680 Ubi caritas et amor / Der barmhjertighet og kjærlighet bor
Halleluja eller salmevers med hallelujaomkved:
246, vers 1: Lyset skinner over jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
650 Når vi undrast på om røystene og orda våre ber
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
640 Vi tenner lys i globen vår
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde

Askeonsdag – Onsdag 26. februar 2020
Joel 2,12–13 Vend om for Gud er nådig
1 Pet 3,18–4,2 Dåpen og det nye livet
Matt 6,1–6.16–18 Gaver, bønn og faste

Inngangssalme:
117 Se, vi går opp til Jerusalem
Bibelsk salme eller salme:
N13 959 / NK3 959.1 Vær meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, å Gud
398, vers 1  I dag er nådens tid
I stedet for Halleluja i fastetiden:
929 Ransak meg, Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
634 Den vanskeligste bønnen
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
640 Vi tenner lys i globen vår
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
816 No skin den ljose månen

Les mer

Januar 2020

Publisert 17.12.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2020Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME januar 2020:  N13 106 Alt har du gitt oss, HerreOBS. Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom førs...
Les mer

Desember 2019

Publisert 21.11.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2019Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME desember 2019:  N13 740 Eit lite barn voks opp til mannOBS. Vi foreslår bibelsk salme eller salme mel...
Les mer

November 2019

Publisert 21.10.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME oktober 2019:  N13 681 Gud, som oss skaper / God of creationOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges ...
Les mer

Oktober 2019

Publisert 23.09.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME oktober 2019:  N13 447 Jeg kan ikke bruke de dristige ordOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mell...
Les mer

September 2019

Publisert 13.08.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME september 2019:  N13 558 Kom la oss samles ved Gud bord / Kom, lat oss samlast ved Guds bordOBS. Vi ...
Les mer

August 2019

Publisert 26.06.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke MÅNEDENS SALME august 2019:  N13 504 Vi er barn av lys og skyggeOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom først...
Les mer

Juli 2019

Publisert 26.06.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juli 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME juli 2019:  N13 724 Stjernene lyser fremdeles i mørketOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom før...
Les mer

Juni 2019

Publisert 27.05.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME juni 2019:  N13 718 Du gav oss perlen, den som heter JordenOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mello...
Les mer

Mai 2019

Publisert 24.04.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke MÅNEDENS SALME mai 2019:  N13 787 Alt det minste som Gud skapteOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.