Mars 2019

Publisert 11.02.2019

SALMER TIL GUDSTJENESTER 
Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke

MÅNEDENS SALME mars 2019: N13 543 Vi kommer til deg i bønn, du vår Far

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Fastelavnssøndag – Søndag 3. mars 2019
Jes 52,13–15 Herrens lidende tjener
1 Tim 2,1–6a Løsepenge for alle
Luk 18,31–34 Se vi går opp til Jerusalem

Inngangssalme:
165 O Guds lam uskyldig / Du Guds lam uskyldig
Bibelsk salme:
N13 931/ NK3 931.1 Herre, lær meg din vei / Herre, lær meg din veg
Halleluja / Salme før preken:
358 För at du inte
Salme etter preken / trosbekjennelse:
117 Se, vi går opp til Jerusalem
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
543 Vi kommer til deg i bønn, du vår Far
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre, du vandrer forsoningens vei

Askeonsdag – Onsdag 6. mars 2019
Jes 58,4–10 Den rette faste: å bryte åk
Apg 13,1–4;14,22–23 Paulus og Barnabas sendes ut
Mark 2,18–20 Fest eller faste

Inngangssalme:
738 Noen må våke i verdens natt
Bibelsk salme:
N13 959/ NK3 959.1 Vær meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, o Gud
Halleluja / Salme før preken:
442 Be for oss, Herre, i vår nød
Salme etter preken / trosbekjennelse:
543 Vi kommer til deg i bønn, du vår Far
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
807 O Kristus, du som lyset er

 

1. søndag i fastetiden – Søndag 10. mars 2019
2 Sam 12,1–10 Natan og David
Hebr 5,7–9 Jesus bad med høye rop
Matt 26,36–45 I Getsemane

Inngangssalme:
597 Jeg står for Gud som allting vet
Bibelsk salme:
N13 933/NK3 933 Vis meg, Herre, din vei / Syn meg, Herre, din veg
Halleluja / Salme før preken:
143 Bli her og våk med meg / Ver her og vak med meg (synges flere ganger her
og/eller under nattverden)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
174 Den stunda i Getsemane
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
612 Vårt sinn er fylt med glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
543 Vi kommer til deg i bønn, du vår Far

2. søndag i fastetiden – Søndag 17. mars 2019
Jes 55,1–7 Søk Herren
2 Kor 6,1–10 Tålmodighet i tjenesten
Luk 13,22–30 Den trange dør

Inngangssalme:
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
Bibelsk salme:
N13 925/ NK3 925.2 Vær meg nådig, Gud / Ver meg nådig, Gud
Halleluja / Salme før preken:
261 Der mange skal komme fra øst og fra vest (vers 1-3)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
113 Ingen vinner frem til den evige ro
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
543 Vi kommer til deg i bønn, du vår Far
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
542 Guds hus er eit under: ein bustad på jord

Maria budskapsdag – Søndag 24. mars 2019
1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel
Apg 16,12–15 Lydia i Filippi
Luk 1,39–45 Maria og Elisabet

Inngangssalme:
131 Vi synger med Maria
Bibelsk salme:
N13 936/NK3 936.2 Min sjel opphøyer Herren / Mi sjel høglovar Herren
Halleluja / Salme før preken:
538 Vi kommer til din kirke, Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
129 Lovsangen toner og jorden får høre
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
678 Vi rekker våre hender frem
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
663 Herre, du kalte disipler

3. søndag i fastetiden – Søndag 31. mars 2019
Sak 3,1–5 Satan anklager Josva
2 Kor 12,7–10 En torn i kroppen
Luk 22,28–34 Jeg ba for deg

Inngangssalme:
108 Vår Gud han er så fast en borg / Vår Gud han er så fast ei borg
Bibelsk salme:
N13 927/NK3 927.2 Herre, til deg tar jeg min tilflukt / Herre, til deg tek eg mi tilflukt
Halleluja / Salme før preken:
345 Å, kor djup er Herrens nåde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
442 Be for oss, Herre, i vår nød
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
543 Vi kommer til deg i bønn, du vår Far
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
120 Du er Guds Sønn, den sterke

Les mer

Februar 2019

Publisert 21.01.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME februar 2019: N13 334 Du er mi øy i havet, Gud OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første ...
Les mer

Januar 2019

Publisert 18.12.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME januar 2019:N13 365 Den botnlause kjelda er opnaOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første ...
Les mer

Desember 2018

Publisert 21.11.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2018Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME desember 2018: N13 128 Gud bur i eit lysOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og ann...
Les mer

November 2018

Publisert 17.10.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2018Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME november 2018: N13 448 Midt i alt det meningsløseOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom førs...
Les mer

Oktober 2018

Publisert 20.09.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – oktober 2018Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME oktober 2018: N13 674 Pris være Gud / Handling og bønn må bli ettOBS. Vi foreslår at bibelsk salme vel...
Les mer

September 2018

Publisert 15.08.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2018Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME september 2018: N13 390 Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren!OBS. Vi foreslår at bibelsk salme...
Les mer

August 2018

Publisert 20.06.2018
Estrid Hessellund og Sindre Eide: SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2018Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME august 2018: N13 621 Nå dekkes bordet, nå tennes lysetOBS. Vi foreslå...
Les mer

Juli 2018

Publisert 18.06.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juli 2018 Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke   MÅNEDENS SALME juli 2018:  N13 333 No kallar sol og sommarvind  OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom førs...
Les mer

Juni 2018

Publisert 22.05.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2018 Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke   MÅNEDENS SALME juni 2018:  N13 241 Biejjiem jih askem / Solen och månen  OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges me...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.