Juni 2019

Publisert 27.05.2019

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2019
Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke

MÅNEDENS SALME juni 2019:  N13 718 Du gav oss perlen, den som heter Jorden

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Søndag før pinse – Søndag 2. juni 2019
1 Kong 19,3b–13 Herren åpenbarer seg eller Apg 24,10–21 Paulus' forsvarstale
1 Joh 5,6–12 Ånden er sannheten
Joh 16,12–15 Når sannhetens Ånd kommer

Inngangssalme:
519 Wa, wa, wa Emimimo / Kom, kom, kom, Gud Helligånd
Bibelsk salme:
N13 920 / NK3 920.2 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse
Halleluja / Salme før preken:
517 Vinden ser vi ikke, men vi merker den
Salme etter preken / trosbekjennelse:
416 Du Far og Herre, du som rår
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
601 Som korn fra vide åkrer
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
718 Du gav oss perlen, den som heter Jorden

Skaperverkets dag
(Anbefalte datoer: i tilknytning til FNs miljøverndag 5.juni, en søndag i juni/juli, eller i tilknytning til høsttakkefest).

Salme 19,2-7 Himmelen kunngjør Guds ære
Kol 1, 15-20 I ham er alt blitt skapt
Mark 4, 35-41 Både vind og sjø adlyder ham!
Fortellende tekst: 1 Mos 6,9-22; 7,17; 8,6-17; 9,8-17
Inngangssalme:
295 Skaperens stemme høres en morgen / Jupmelen giele, voestes biejjien govloe
Bibelsk salme:
N13 914/NK3 914 Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er / Herre, vår Herre, kor herleg ditt namn er
Halleluja / Salme før preken:
474 Ein båt i stormen duva
Salme etter preken / trosbekjennelse:
718 Du gav oss perlen, den som heter jorden
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
291 Opp alle ting som Gud har gjort (Kan synges som vekselsang: M (menn), K (Kvinner(, A (alle). Kan synges på melodi til nr. 660)

Pinseaften – Lørdag 8. juni 2019
2 Mos 24,3–11 Herren slutter pakt med Israel
Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen
Joh 7,37–39 Ånden var ennå ikke kommet

Inngangssalme:
841 Den blomstertid nå kommer
Halleluja / Salme før preken:
101 Kristus er verdens lys
Salme etter preken / trosbekjennelse:
227 Sannhets tolk og taler
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
233 Kjærlighet er lysets kilde
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
829 Så stilt som berre vinden snur

Pinsedag – Søndag 9. juni 2019
1 Mos 11,1–9 Tårnet i Babel
Apg 2,1–11 Ånden blir gitt eller Rom 5,1–5 Guds kjærlighet utøst ved Ånden
Joh 14,23–29 Løfte om Ånd og fred

Inngangssalme:
229 Den signede dag, som nu vi ser
Bibelsk salme:
955 Du sender ut din Ånd, halleluja / Du sender ut din Ande, halleluja
Halleluja / Salme før preken:
231 Apostlene satt i Jerusalem
Salme etter preken / trosbekjennelse:
232 I all sin glans nu stråler solen
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket / Vårt altarbord er duka
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
520 Gå gjennom byens lange, rette gater

2. pinsedag – Mandag 10. juni 2019
2 Mos 17,1–7 Vann av klippen
Apg 15,1–11 Apostelmøtet om folkeslagene
Joh 7,37–39 Elver av levende vann

Inngangssalme:
512 Kom, Hellig Ånd med skapermakt
Bibelsk salme:
N13 952 / NK3 952.2 Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
230 Du som går ut fra den levende Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
227 Sannhets tolk og taler
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
613 Usynlig er ditt rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
521 Som vinden stryker mine kinn

Treenighetssøndag – Søndag 16. juni 2019
Jes 6,1–8 Gud kaller Jesaja
Apg 17,22–34 Han gir liv og ånde til alle (prekentekst)
Luk 24,45–48 Tilgivelse for folkeslagene

Inngangssalme:
281 Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig
Bibelsk salme:
966 Jeg er glad når de sier til meg / Eg er glad når dei seier til meg
Halleluja / Salme før preken:
259 Gud er i sitt tempel
Salme etter preken / trosbekjennelse:
845 Så grønn en drakt, så rik en duft
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
239 Fader, du har skapt meg
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
718 Du gav oss perlen, den som heter Jorden

2. søndag i treenighetstiden – Søndag 23. juni 2019
Esek 36,25–29a Renselse og et nytt hjerte
Rom 6,3–8 Forenet med Kristus i dåpen
Joh 3,1–13 Jesus og Nikodemus

Inngangssalme:
841 Den blomstertid nå kommer – eller (ved dåp) 588 Vi samles til dåp i din kirke på jord
Bibelsk salme:
N13 948 / NK3 948.2 Spill for Herren, dere hans fromme / Spel for Herren, de hans trugne
Halleluja / Salme før preken:
590 En stor og mektig gave
Salme etter preken / trosbekjennelse:
642 Jeg er frelst og dyrekjøpt
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
718 Du gav oss perlen, den som heter Jorden

Sankthansdagen / Jonsok – Onsdag 24. juni 2019
1 Mos 1,11–19 Gud skapte sol og måne
Apg 14,8–18 Dere må vende om til skaperen
Joh 1,1–8 Johannes skulle vitne om lyset

Inngangssalme:
845 Så grønn en drakt, så rik en duft
Bibelsk salme:
N13 904 / NK3 904.2 Lovet være Herren, Israels Gud / Lova vere Herren, Israels Gud
Halleluja / Salme før preken:
718 Du gav oss perlen, den som heter Jorden
Salme etter preken / trosbekjennelse:
101 Kristus er verdens lys
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
245 Herre, du Herre, skal vokse og jeg skal forringes
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
817 Fager kveldssol smiler / Tjaebpies iehkedsbiejjie (Ss)

3. søndag i treenighetstiden – Søndag 30. juni 2019
1 Sam 1,9–18 Jeg vil gi min sønn til Herren
1 Joh 3,1–3 Vi får kalles Guds barn
Mark 10,13–16 Jesus og barna

Inngangssalme:
538 Vi kommer til din kirke, Gud
Bibelsk salme:
N13 970 / NK3 970.3  En ting har jeg bedt Herren om / Eitt har eg bede Herren om
Halleluja / Salme før preken:
504 Vi er barn av lys og skygge
Salme etter preken / trosbekjennelse:
647 En gang før du selv kan minnes
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
318 Himmelske Fader, herleg utan like
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
718 Du gav oss perlen, den som heter Jorden

Les mer

Mai 2019

Publisert 24.04.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke MÅNEDENS SALME mai 2019:  N13 787 Alt det minste som Gud skapteOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og...
Les mer

April 2019

Publisert 07.03.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – April 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME april 2019: N13 211 Min gjenløser lever, jeg vet at han leverOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges me...
Les mer

Mars 2019

Publisert 11.02.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME mars 2019: N13 543 Vi kommer til deg i bønn, du vår FarOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og ann...
Les mer

Februar 2019

Publisert 21.01.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME februar 2019: N13 334 Du er mi øy i havet, Gud OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første ...
Les mer

Januar 2019

Publisert 18.12.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME januar 2019:N13 365 Den botnlause kjelda er opnaOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første ...
Les mer

Desember 2018

Publisert 21.11.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2018Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME desember 2018: N13 128 Gud bur i eit lysOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og ann...
Les mer

November 2018

Publisert 17.10.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2018Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME november 2018: N13 448 Midt i alt det meningsløseOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom førs...
Les mer

Oktober 2018

Publisert 20.09.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – oktober 2018Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME oktober 2018: N13 674 Pris være Gud / Handling og bønn må bli ettOBS. Vi foreslår at bibelsk salme vel...
Les mer

September 2018

Publisert 15.08.2018
SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2018Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME september 2018: N13 390 Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren!OBS. Vi foreslår at bibelsk salme...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.