Januar 2018

Publisert 15.12.2017

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke
MÅNEDENS SALME januar 2018: Når du vil (Norske kirkes salmedatabase, nye salmer, SD 007)

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Nyttårsdag / Jesu navnedag – Mandag 1. januar 2018
Salme 103,13-18 Forgjengelighet og miskunn
Apg 4,8-12          Ikke noe annet navn
Matt 1,20b-21   Navnet Jesus, han skal frelse

Inngangssalme:
84 Gamle året seig i hav
Bibelsk salme:
965 I Jesus navn / I Jesu namn
Halleluja / Salme før preken:
85 Hans navn skal være Jesus
Salme etter preken / trosbekjennelse:
Når du vil (Norske kirkes salmedatabase, nye salmer, SD 007)
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket / Vårt altarbord er duka
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
532 Guds kirkes grunnvoll ene / The Church’s one foundation

Kristi åpenbaringsdag – Søndag 7. januar 2018
Jes 49,1-7            Et lys for folkeslag
Rom 15,4-6         Håp som skriftene gir
Luk 2,40-52         Jesus som tolvåring i tempelet
Inngangssalme:
90 Deilig er den himmel blå / Fager er den himmel blå
Bibelsk salme:
935.1. Lov Herren, alle folkeslag
Halleluja / Salme før preken:
Når du vil (Norske kirkes salmedatabase, nye salmer, SD 007)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
740 Eit lite barn voks opp til mann
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
89 Hør nå godt nytt som på jorderik hendte

2. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 14. januar 2018
2. Mos 1,22-2,10 Moses blir født
Ef 1,7-12              Guds viljes mysterium
Mark 1,3-11       Døperen Johannes og Jesu dåp
Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Bibelsk salme:
920.1. Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse
Halleluja / Salme før preken:
345 Å, kor djup er Herrens nåde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
676 Du åpner døren for ditt rikes komme
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
Når du vil (Norske kirkes salmedatabase, nye salmer, SD 007)

3. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 21. januar 2018
Jes 55,1-3            Alle som tørster, kom hit
Åp 22,16-17        Livets vann
Joh 4,4-26           Kvinnen ved brønnen
Inngangssalme:
15 Kom, konge, kom i morgenglans
Bibelsk salme:
917 Hos deg er livets kilde / Hjå deg er livsens kjelde
Halleluja / Salme før preken:
469 Som hjorten så klagende skriker
Salme etter preken / trosbekjennelse:
897 Å, denne kilde ren som paradiset
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
610 Du åpnar, vår evige Fader
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
Når du vil (Norske kirkes salmedatabase, nye salmer, DS 007)

Såmannssøndag – Søndag 28. januar 2018
Jer 20,7-9            Som flammende ild
Rom 10,13.17    Troen kommer av budskapet (prekentekst)
Mark 4,26-34     Såkornet og sennepsfrøet
Inngangssalme:
104 I et skur ved Betlehem
Bibelsk salme:
923.1 Ditt ord er en lykt for min fot / Ditt ord er ei lykt for min fot
Halleluja / Salme før preken:
739 Nå øyner vi lyset av dagen
Salme etter preken / trosbekjennelse:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
695 Rop det ut med hjertets jubel

Les mer

Desember 2017

Publisert 15.11.2017
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME desember 2017: N13, 7b Opp, gledest alle, gledest noOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning. Nummerhenvi...
Les mer

November 2017

Publisert 17.10.2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME november 2017: N13 742 Høyr den bodskapen som vi forkynnerOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning. Numm...
Les mer

Oktober 2017

Publisert 18.09.2017
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME oktober 2017: N13 342 Amazing grace / Å nåde underfull og storOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velge...
Les mer

September 2017

Publisert 23.08.2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME september 2017: N13 725  Vern og beskytt meg (Jordens bønn)OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning. Num...
Les mer

August 2017

Publisert 04.07.2017
SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME august 2017: N13 395 Som toner i en evig sangOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og...
Les mer

Juli 2017

Publisert 19.06.2017
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juli 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME juli 2017: N13 845 Så grønn en drakt, så rik en duft OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom før...
Les mer

Juni 2017

Publisert 23.05.2017
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME juni 2017: N13 302 All skapnings Herre, Allmakts GudOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom først...
Les mer

April 2017

Publisert 20.03.2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME April 2017: N13 205 Kornet har sin vilaOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning. Nummerhenvisninger er ti...
Les mer

Mars 2017

Publisert 20.02.2017
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2017Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME Mars 2017: N13 732 På veiene ute i verdenOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen ...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.