November 2019

Publisert 21.10.2019

SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2019
Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke

MÅNEDENS SALME oktober 2019:  N13 681 Gud, som oss skaper / God of creation

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Allehelgensdag – Søndag 3. november 2019
Jes 60,18–22 Herren skal være ditt lys (prekentekst)
Hebr 11,11–16.39–40 Et bedre land de lengter etter
Luk 6,20–23 Saligprisningene

Inngangssalme:
270 Hen over jord et pilgrimstog
Bibelsk salme:
N13 973 / NK3 973.3 Rop høyt av glede / Rop høgt av glede
Halleluja / Salme før preken:
743 Velsignet være dere som
Salme etter preken / trosbekjennelse:
101 Kristus er verdens lys
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
897 Å, denne kilde ren som paradiset
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
681 Gud, som oss skaper / God of creation

Minnedag – Søndag 3. november 2019
Salme 139,1–18.23–24 Herre, du ransaker meg
1 Kor 15,51–58 Vi skal bli forvandlet
Joh 11,19–27 Herre, hadde du vært her

Inngangssalme:
818 O bli hos meg! Nå er det aftentid / Å, ver hjå meg, for no er kvelden nær
Bibelsk salme:
922 Hos deg er livets kilde / Hos deg er livsens kjelde
Halleluja / Salme før preken:
448 Midt i alt det meningsløse
Salme etter preken / trosbekjennelse:
197 Deg være ære
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
267 Den store, hvite flokk, å se / Den store, kvite flokk, å sjå

22. søndag i treenighetstiden – Søndag 10. november 2019
3 Mos 19,1–2.16–18.33–34 Dere har selv vært innflyttere
Jak 2,1–9 Rike og fattige i menigheten
Luk 10,25–37 Den barmhjertige samaritan

Inngangssalme:
802 Gjennom denne dagens timer
Bibelsk salme:
929 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte / Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerta
Halleluja / Salme før preken:
732 På veiene ute i verden
Salme etter preken / trosbekjennelse:
671 Da jeg trengte en neste, var du der
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
681 Gud, som oss skaper / God of creation

23. søndag i treenighetstiden – Søndag 17. november 2019
Jes 51,11–16 Jeg er den som trøster dere
1 Tess 4,13–18 Når Herren kommer
Matt 24,35–44 Dagen og timen kjenner ingen

Inngangssalme:
11 Jeg løfter opp til Gud min sang
Bibelsk salme:
N13 921 / NK3 921.2 Send ditt lys og din sannhet / Send ditt ljos og di sanning
Halleluja / Salme før preken:
143 Bli her og våk med meg / Ver her og våk med meg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
881 Min største hjertens glede
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
618 Vi er et folk på vandring
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
681 Gud, som oss skaper / God of creation

Domssøndag / Kristi kongedag – Søndag 24. november 2019
5 Mos 30,15–20 Valget mellom liv og død
1 Kor 15,22–28 De som hører Kristus til
Joh 9,39–41 Til dom er jeg kommet

Inngangssalme:
222 Kristus, konge, du regjerer
Bibelsk salme:
975 Menneskesønnen skal komme / Menneskesonen skal koma
Halleluja / Salme før preken:
1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
Salme etter preken / trosbekjennelse:
510 Herre, når din time kommer
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
610 Du opnar, vår evige Fader, i Kristus din famn
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
681 Gud, som oss skaper / God of creation

Les mer

Oktober 2019

Publisert 23.09.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME oktober 2019:  N13 447 Jeg kan ikke bruke de dristige ordOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mell...
Les mer

September 2019

Publisert 13.08.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME september 2019:  N13 558 Kom la oss samles ved Gud bord / Kom, lat oss samlast ved Guds bordOBS. Vi ...
Les mer

August 2019

Publisert 26.06.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke MÅNEDENS SALME august 2019:  N13 504 Vi er barn av lys og skyggeOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom først...
Les mer

Juli 2019

Publisert 26.06.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juli 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME juli 2019:  N13 724 Stjernene lyser fremdeles i mørketOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom før...
Les mer

Juni 2019

Publisert 27.05.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME juni 2019:  N13 718 Du gav oss perlen, den som heter JordenOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mello...
Les mer

Mai 2019

Publisert 24.04.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke MÅNEDENS SALME mai 2019:  N13 787 Alt det minste som Gud skapteOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og...
Les mer

April 2019

Publisert 07.03.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – April 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME april 2019: N13 211 Min gjenløser lever, jeg vet at han leverOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges me...
Les mer

Mars 2019

Publisert 11.02.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME mars 2019: N13 543 Vi kommer til deg i bønn, du vår FarOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og ann...
Les mer

Februar 2019

Publisert 21.01.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME februar 2019: N13 334 Du er mi øy i havet, Gud OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første ...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.