Salmeforslag september 2021

Publisert 17.08.2021

SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2021

Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME september 2021: N13 260 Det er Guds englers dag!

Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7), Lovprisning/Benedicamus (ledd 25) eller et salmevers med Hallelujaomkved.

15. søndag i treenighetstiden – Søndag 5. september 2021
2 Mos 19,1–6 Dersom dere vil lytte til mine ord
Fil 4,10–14 Alt makter jeg i ham
Luk 10,38–42 Jesus hos Marta og Maria

Inngangssalme:
200 Kom, Frelsar, kom inn
Bibelsk salme eller salme:
N13 971 / NK3 971.1 La ditt ansikt lyse hos oss / Lat ditt andlet lysa hjå oss /
456 Det er godt å være stille / Det er godt å vera stille
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
258 Himmelen tonar av lovsong (vers 1 og 2 før evangelielesningen, vers 3 etter)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
674 Pris være Gud …Handling og bønn må bli ett
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
618 Vi er et folk på vandring
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
460 Bortom tid og rom og tanke

16. søndag i treenighetstiden – Søndag 12. september 2021
Salme 13,2–6 Hvor lenge, Herre?
1 Pet 4,12–19 Når en kristen lider
Matt 5,10–12 Salige er de som blir forfulgt

Inngangssalme:
80 Kristne, kom i morgenlyset (vers 1, 2, 3)
Bibelsk salme eller salme:
N13 959 / NK3 959.2 Vær meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, å Gud -
632 Vår himmelske Far
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
258 Himmelen tonar av lovsong (vers 1 og 2 før evangelielesningen, vers 3 etter)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
743 Velsignet være dere som
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
80 Kristne, kom i morgenlyset (vers 4, 5, 6)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
409 I dine hender, Fader blid

17. søndag i treenighetstiden – Søndag 19. september 2021
1 Kong 17,17–24 Elia vekker opp enkens sønn
1 Kor 15,35–45 Det står opp en åndelig kropp
Luk 7,11–17 Jesus vekker opp enkens sønn

Inngangssalme:
212 Å, gledesfylte stund
Bibelsk salme eller salme:
N13 971 / NK3 971.2 La ditt ansikt lyse hos oss / Lat ditt andlet lysa hjå oss  -
205 Kornet har sin vila
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
258 Himmelen tonar av lovsong (vers 1 og 2 før evangelielesningen, vers 3 etter)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære

18. søndag i treenighetstiden – Søndag 26. september 2021
1 Kong 8,41–43 Når utlendinger ber, må du høre
Rom 15,25–33 Del gavene
Matt 8,5–13 Offiseren i Kapernaum

Inngangssalme:
793 Nå stiger sol av hav igjen
Bibelsk salme eller salme:
N13 928 / NK3 928.3 Herre, jeg roper til deg, du min Frelser / Herre eg ropar til deg, du min Frelsar -
501 I min Gud har jeg funnet styrke / In the Lord I’ll be ever thankful
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
258 Himmelen tonar av lovsong (vers 1 og 2 før evangelielesningen, vers 3 etter)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
534 I Krist er ikkje aust og vest
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
260 Det er Guds englers dag
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
695 Rop det ut med hjertets jubel

Mikkelsmesse – Onsdag 29. september 2021
Salme 91,1–2.9–16 Han skal gi sine engler befaling
Åp 12,1–10 Dragen ble kastet ned
Luk 10,1–2.16–20 Jeg så Satan falle ned

Inngangssalme:
260 Det er Guds englers dag
Bibelsk salme eller salme:
951 Æren og makten tilhører Jesus Kristus / Æra og makta høyrer Jesus Kristus til -
259 Gud er i sitt tempel
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
258 Himmelen tonar av lovsong (vers 1 og 2 før evangelielesningen, vers 3 etter)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
257 Guds menighet, syng for vår skaper i lønn / Guds kyrkjefolk, syng for vår skapar med von
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
602 Lat kvar jordisk skapning teia
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
768 Nå lukker seg mitt øye

Les mer

August 2021

Publisert 02.07.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2021Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME august 2021: N13 366 Nøden står ved våre dørerVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og an...
Les mer

Juli 2021

Publisert 02.07.2021
Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME juli 2021: N13 796  Morgon mellom fjella / Aarehke biejjieVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.Nummerhen...
Les mer

Juni 2021

Publisert 26.05.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2021 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME juni 2021: N13 306 Høgt oppunder fjellet / Várecohkain várdánVi foreslår bibelsk salme eller salme mello...
Les mer

Mai 2021

Publisert 20.04.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2021 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME januar 2021: N13 624 Må din vei komme deg i møteVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og an...
Les mer

April 2021

Publisert 12.03.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – April 2021 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME april 2021: N13 363 Tro ikke Gud er dødVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tek...
Les mer

Februar 2021

Publisert 14.01.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2021 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME februar 2021: N13 620 Hellige mysterium!Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen ...
Les mer

Januar 2021

Publisert 17.12.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2021 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekke MÅNEDENS SALME januar 2021: N13 704 Vi roper i denne nattenVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og an...
Les mer

Desember 2020

Publisert 16.11.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2020 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME desember 2020: N13 55 Midt i hårdest vinterVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og an...
Les mer

November 2020

Publisert 15.10.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2020 Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke Fra 1. søndag i advent 2020 er tekstene fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME November 2020: N13 877 Å, dette skriket av en s...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.