September 2020

Publisert 24.08.2020

SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2020
Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke

MÅNEDENS SALME September 2020: N13 616 La din vingård bære frukt

Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7) eller et salmevers med Hallelujaomkved (ifølge revisjon av hovedgudstjenesten som
skal innføres i menighetene innen 1. søndag i advent 2020)

Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden – Søndag 6. september 2020
Jes 27,2–6 Herren vokter sin vingård
1 Kor 1,1–3 Dere er helliget ved Kristus
Matt 20,1–16 Arbeiderne i vingården
Inngangssalme:
616 La din vingård bære frukt
Bibelsk salme eller salme:
N13 973/ NK3 973.2 Rop høyt av glede / Rop høgt av glede -
744 Guds rike er fylt av rettferd og fred / The kingdom of God is justice and peace
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
952 Ditt rike står gjennom alle tider
Salme etter preken / trosbekjennelse:
661 Høstens Herre, når du sender
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
738 Noen må våke i verdens natt

15. søndag i treenighetstiden – Søndag 13. september 2020
Mika 6,6–8 Herren har sagt hva godhet er
Fil 1,9–11 Kjærlighet rik på dømmekraft (prekentekst)
Matt 5,38–48 Elsk deres fiender
Inngangssalme:
798 Se, nu stiger solen av havets skjød
Bibelsk salme eller salme:
N13 971 / NK3 971.1 La ditt ansikt lyse hos oss / Lat ditt andlet lysa hjå oss -
744 Guds rike er fylt av rettferd og fred / The kingdom of God is justice and peace
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
952 Ditt rike står gjennom alle tider
Salme etter preken / trosbekjennelse:
656 Kjærleik er gleda, uendeleg sterk
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
616 La din vingård bære frukt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
742 Velsignet være dere som

16. søndag i treenighetstiden – Søndag 20. september 2020
Salme 40,2–6 Herren hørte mitt rop
Rom 8,19–23Håpet om herlighet
Mark 7,31–37 Jesus sa til den døve: Effata
Inngangssalme:
393 Cantai ao Senhor um cantico novo
Bibelsk salme eller salme:
N13 959 / NK3 959.2 Vær meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, å Gud -
250 Gud, lat ditt rike få vekse fram
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
952 Ditt rike står gjennom alle tider
Salme etter preken / trosbekjennelse:
10 Blomstre som en rosengård
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
616 La din vingård bære frukt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
479 Fordi han kom og var som morgenrøden / Håpstango

17. søndag i treenighetstiden – Søndag 27. september 2020
Job 19,21–27 Jeg vet at min gjenløser lever
2 Tim 1,7–12 Han har gjort ende på døden
Joh 11,17–29 og/eller 30–46 Jesus vekker opp Lasarus
Inngangssalme:
211 Min gjenløser lever, jeg vet at han lever
Bibelsk salme eller salme:
N13 947 / NK3 497.1 Kristus er oppstanden / Kristus er oppstaden -
195 Krist sto opp av døde / Krist sto opp av daude
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
952 Ditt rike står gjennom alle tider
Salme etter preken / trosbekjennelse:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
616 La din vingård bære frukt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter

Mikkelsmesse – Tirsdag 29. september 2020
2 Mos 23,20–22 Jeg sender en engel foran deg
Hebr 1,5–14 Englene sendes ut for å hjelpe
Matt 18,1–6.10–11 De små har sine engler hos Gud
Inngangssalme:
257 Guds menighet, syng for vår skaper i lønn / Guds kyrkjefolk, syng for vår skaper med von
Bibelsk salme eller salme:
951 Æren og makten tilhører Jesus Kristus / Æra og makta høyrer Jesus Kristus til -
259 Gud er i sitt tempel
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
258 Himmelen tonar av lovsang
Salme etter preken / trosbekjennelse:
494 Jeg er i Herrens hender
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede

Les mer

August 2020

Publisert 18.06.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2020 Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME August 2020: N13 470 Nobody knows / Kven veit vel om den urett eg leid?Vi foreslår bibelsk salme eller...
Les mer

Juli 2020

Publisert 18.06.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juli 2020 Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME Juli 2020: N13 437 Her er jeg, Herre, med min ånd for dine øyneVi foreslår bibelsk salme eller salme mel...
Les mer

Juni 2020

Publisert 19.05.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2020 (fra og med pinse)Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME Juni 2020: N13 303 Du spenner ut stjerneteltetVi foreslår bibelsk salme eller salme me...
Les mer

Mai 2020

Publisert 28.04.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2020 (til og med søndag før pinse)Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke Også i koronatiden lager vi salmeseddel som vanlig. Salmeforslagene kan også benyttes på d...
Les mer

April 2020

Publisert 19.03.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – April 2020Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME april 2020: (N13) 144 Du låg og skalv av angst på kneOBS. Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom f...
Les mer

Mars 2020

Publisert 20.02.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2020Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME mars 2020: (N13) 438 Eg kjem med tome henderVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen ...
Les mer

Februar 2020

Publisert 23.01.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2020Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME februar 2020: N13 640 Vi tenner lys i globen vårSalmen kan benyttes i gudstjenesten ved tenning av ly...
Les mer

Januar 2020

Publisert 17.12.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2020Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke MÅNEDENS SALME januar 2020:  N13 106 Alt har du gitt oss, HerreOBS. Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom førs...
Les mer

Desember 2019

Publisert 21.11.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2019Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME desember 2019:  N13 740 Eit lite barn voks opp til mannOBS. Vi foreslår bibelsk salme eller salme mel...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.