Januar 2020

Publisert 17.12.2019

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2020

Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke
MÅNEDENS SALME januar 2020:  N13 106 Alt har du gitt oss, Herre

OBS. Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Halleluja (N13 977.3 – 977.7) eller
salme med Halleluja-omkved.

Nyttårsdag / Jesu navnedag – Onsdag 1. januar 2020
4 Mos 6,22–27 Velsignelsen
Fil 2,5–11 Navnet over alle navn
Luk 2,21 Han fikk navnet Jesus

Inngangssalme:
836 Du som har tida i di hand
Bibelsk salme eller salme:
965 I Jesu navn, i Jesu navn / I Jesus namn, i Jesus namn / 358 För att du inte
Halleluja eller salme med halleluja-omkved:
285 Deg, lysets Fader, lover vi
Salme etter preken / trosbekjennelse:
86 Navnet Jesus blekner aldri
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket / Vårt altarbord er duka
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
743 Velsignet være dere som

Kristi åpenbaringsdag – Søndag 5. januar 2020
Jes 60,1–6 Herrens herlighet over deg
Ef 3,1–7 Kristi mysterium
Matt 2,1–12 Vismennene hyller Jesus

Inngangssalme:
92 Den store stjerna som steig i aust
Bibelsk salme eller salme:
N13 935 / NK3 935.1 Lov Herren, alle folkeslag / 106 Alt har du gitt oss, Herre
Halleluja eller salme med halleluja-omkved:
285 Deg, lysets Fader, lover vi
Salme etter preken / trosbekjennelse:
90 Deilig er den himmel blå / Fager er den himmel blå
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
308 Nå la oss takke Gud / No takka alle Gud

2. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 12. januar 2020
Jes 42,1–6 Herrens tjener, et lys for folkene
Apg 18,24–19,7 Johannesdåpen og kristen dåp
Matt 3,13–17 Jesus blir døpt

Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Bibelsk salme eller salme:
N13 920 / NK3 920.1 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse / 106 Alt har du gitt oss, Herre
Halleluja eller salme med halleluja-omkved:
285 Deg, lysets Fader, lover vi
Salme etter preken / trosbekjennelse:
583 Anden over vatnet sveiv
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
529 Vidunderligst av alt på jord

3. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 19. januar 2020
1 Mos 1,26–31 Mann og kvinne i Guds bilde
Åp 21,1–6 En ny himmel og en ny jord
Joh 2,1–11 Bryllupet i Kana

Inngangssalme:
304  Når heile verda syng mot Gud
Bibelsk salme eller salme:
917 Hos deg er livets kilde / Hjå deg er livsens kjelde / 106 Alt har du gitt oss, Herre
Halleluja eller salme med halleluja-omkved:
285 Deg, lysets Fader, lover vi
Salme etter preken / trosbekjennelse:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
563 Når jord og himmel møtes her
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
726 Menneske, du som har kunnskap

4. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 26. januar 2020
Salme 146,1–10 Herren åpner blindes øyne
Rom 16,25–27 Mysteriet er kommet for dagen
Luk 18,35–43 Den blinde ved Jeriko

Inngangssalme:
440 Kom, kom og hør et gledens ord
Bibelsk salme eller salme:
N13 925 / NK3 925.1 Vær meg nådig, Gud / Ver meg nådig, Gud / 695 Rop det ut med hjertets jubel
Halleluja eller salme med halleluja-omkved:
285 Deg, lysets Fader, lover vi
Salme etter preken / trosbekjennelse:
482 Deg å  få skode er sæla å nå
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
744 Guds rike er fylt av rettferd og fred / The Kingdom of God is justice and peace
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
434 Det er navnet ditt jeg roper

Les mer

Desember 2019

Publisert 21.11.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2019Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME desember 2019:  N13 740 Eit lite barn voks opp til mannOBS. Vi foreslår bibelsk salme eller salme mel...
Les mer

November 2019

Publisert 21.10.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME oktober 2019:  N13 681 Gud, som oss skaper / God of creationOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges ...
Les mer

Oktober 2019

Publisert 23.09.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME oktober 2019:  N13 447 Jeg kan ikke bruke de dristige ordOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mell...
Les mer

September 2019

Publisert 13.08.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME september 2019:  N13 558 Kom la oss samles ved Gud bord / Kom, lat oss samlast ved Guds bordOBS. Vi ...
Les mer

August 2019

Publisert 26.06.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke MÅNEDENS SALME august 2019:  N13 504 Vi er barn av lys og skyggeOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom først...
Les mer

Juli 2019

Publisert 26.06.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juli 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME juli 2019:  N13 724 Stjernene lyser fremdeles i mørketOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom før...
Les mer

Juni 2019

Publisert 27.05.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME juni 2019:  N13 718 Du gav oss perlen, den som heter JordenOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mello...
Les mer

Mai 2019

Publisert 24.04.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke MÅNEDENS SALME mai 2019:  N13 787 Alt det minste som Gud skapteOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og...
Les mer

April 2019

Publisert 07.03.2019
SALMER TIL GUDSTJENESTER – April 2019Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekkeMÅNEDENS SALME april 2019: N13 211 Min gjenløser lever, jeg vet at han leverOBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges me...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.