Mai 2021

Publisert 20.04.2021

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2021
Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME januar 2021: N13 624 Må din vei komme deg i møte
Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7), Lovprisning/Benedicamus (ledd 25) eller et salmevers med Hallelujaomkved.

1.mai – Lørdag 1. mai 2021
Amos 8,4–7 Dere som tråkker fattigfolk ned
Jak 2,1–9 Rike og fattige i menigheten
Luk 14,12–14 Innby fattige og uføre

Inngangssalme:
759 Fagert er landet du oss gav
Bibelsk salme eller salme:
N13 963 / NK3 963.4 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
742 Høyr, den bodskapen som vi forkynner
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
952 Ditt rike står gjennom alle tider
Salme etter preken / trosbekjennelse:
674 Pris være Gud
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
624 Må din vei komme deg i møte

5. søndag i påsketiden – Søndag 2. mai 2021
1 Kong 17,8–16 Enken i Sarepta
eller Apg 2,42–47 Fellesskap mellom troende
Rom 12,1–3 Til glede for Gud
Luk 13,18–21 Sennepsfrø og surdeig

Inngangssalme:
523 Gud er her til stede
Bibelsk salme eller salme:
943 Hvor elskelige dine boliger er / Kor elskelige dine bustader er
665 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære / Herre, eg inderleg ynskjer å fremje di ære
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
952 Ditt rike står gjennom alle tider
Salme etter preken / trosbekjennelse:
787 Alt det minste som Gud skapte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
624 Må din vei komme deg i møte

6. søndag i påsketiden – Søndag 9. mai 2021
Dan 9,17–19 Min Gud, vend ditt øre hit
eller Apg 4,23–31 Bønn og fellesskap
3 Joh 11 Ta det gode til forbilde
Matt 7,7–12 Bønn og den gylne regel

Inngangssalme:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Bibelsk salme eller salme:
N13 962 / NK3 962.1 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren
717 Kjære Gud, når eg bed
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
952 Ditt rike står gjennom alle tider
Salme etter preken / trosbekjennelse:
677 En bønn er gjemt i hjerteslagets rytme
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
624 Må din vei komme deg i møte

Kristi himmelfartsdag – Torsdag 13. mai 2021
Dan 7,13–14 Lik en menneskesønn
eller Apg 1,1–11 Jesus tas opp til himmelen
Rom 10,6–10 Ordet er nær i munn og hjerte
Luk 24,46–53 Jesu avskjed

Inngangssalme:
222 Kristus, konge, du regjerer
Bibelsk salme eller salme:
953 Herren sa til min Herre
220 Lov Jesu namn og herredom
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
952 Ditt rike står gjennom alle tider
Salme etter preken / trosbekjennelse:
217 Vi fryder oss av hjertens grunn
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
602 Lat kvar jordisk skapning teia
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
624 Må din vei komme deg i møte

Søndag før pinse – Søndag 16. mai 2021
Sak 14,6–9 Herrens dag
eller Apg 26,1–3.20–29 I Jerusalem og for folkeslagene (prekentekst)
Åp 21,22–27 Det nye Jerusalem
Joh 3,16–21 Lyset er kommet til verden

Inngangssalme:
800 Når dagen atter sender
Bibelsk salme eller salme:
N13 920 / NK3 920.2 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
246 Lyset skinner over jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
442 Be for oss, Herre, i vår nød
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
101 Kristus er verdens lys
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
624 Må din vei komme deg i møte

17. mai – Mandag 17. mai 2021
1 Krøn 29,10–14 Vi gir det vi har fått av deg
1 Tim 2,1–4 Be for konger
Matt 22,17–22 Gi keiseren hva keiserens er
Inngangssalme:
757 Gud, signe vårt dyre fedreland
Bibelsk salme eller salme:
N13 935 / NK3 935.2 Lov Herren, alle folkeslag
759 Fagert er landet du oss gav
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
246 Lyset skinner over jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
735 Gud, i en tid da alle krefter røynes
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
755 Ja, vi elsker dette landet

Pinseaften – Lørdag 22. mai 2021
2 Mos 24,3–11 Herren slutter pakt med Israel
Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen
Joh 7,37–39 Ånden var ennå ikke kommet

Inngangssalme:
574 Ånd fra himlen, kom med nåde
Bibelsk salme eller salme:
952 Ditt rike står gjennom alle tider
519 Wa, wa, wa, Emimimo / Kom, kom kom, Gud Helligånd
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
246 Lyset skinner over jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
518 Grip du meg, Heilage Ande
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
610 Du opnar, vår evige Fader, i Kristus din famn
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
409 I dine hender, Fader blid

Pinsedag – Søndag 23. mai 2021
1 Mos 1,1–5 Guds Ånd svevde over vannet
Apg 2,1–11 Ånden blir gitt
eller 1 Kor 12,12–13 Døpt med én Ånd
Joh 14,15–21 Talsmannen og Jesu bud

Les mer

April 2021

Publisert 12.03.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – April 2021 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME april 2021: N13 363 Tro ikke Gud er dødVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tek...
Les mer

Februar 2021

Publisert 14.01.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2021 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME februar 2021: N13 620 Hellige mysterium!Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen ...
Les mer

Januar 2021

Publisert 17.12.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2021 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekke MÅNEDENS SALME januar 2021: N13 704 Vi roper i denne nattenVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og an...
Les mer

Desember 2020

Publisert 16.11.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2020 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME desember 2020: N13 55 Midt i hårdest vinterVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og an...
Les mer

November 2020

Publisert 15.10.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2020 Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke Fra 1. søndag i advent 2020 er tekstene fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME November 2020: N13 877 Å, dette skriket av en s...
Les mer

Oktober 20

Publisert 16.09.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2020 Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME Oktober 2020: N13 632 Vår himmelske Far, kom nær til oss i nådeVi foreslår bibelsk salme eller salme ...
Les mer

September 2020

Publisert 24.08.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2020 Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME September 2020: N13 616 La din vingård bære fruktVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom først...
Les mer

August 2020

Publisert 18.06.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – August 2020 Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME August 2020: N13 470 Nobody knows / Kven veit vel om den urett eg leid?Vi foreslår bibelsk salme eller...
Les mer

Juli 2020

Publisert 18.06.2020
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juli 2020 Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekkeMÅNEDENS SALME Juli 2020: N13 437 Her er jeg, Herre, med min ånd for dine øyneVi foreslår bibelsk salme eller salme mel...
Les mer

SALMER TIL GUDSTJENESTER 2015
Estrid Hessellund og Sindre Eide er forlagskonsulenter i Eide forlag. De har begge lang erfaring fra lokalt gudstjenestearbeid og godt kjennskap til Norsk salmebok 2013. Hver måned vil de foreslå salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Salmeforslagene legges ut en ukes tid før den første søndagen i måneden.
Målgruppen er prester, kirkemusikere, gudstjenesteutvalg og andre som deltar i planlegging av menighetens gudstjenester.
For hver måned vil det komme forslag til en månedens salme. Den vil bli foreslått på forskjellige steder i de fleste av månedens gudstjenester.

Her gis en oversikt over salmene i gudstjenesten, med kortfattet kommentar om deres særpreg og karakter:
GUDSTJENESTENS SALMER

* Inngangssalme (ledd 2)
En lovsang, eller en salme som svarer til kirkeårstiden og gudstjenestens særpreg.
* Bibelsk salme eller en annen salme mellom de to første tekstlesningene (ledd 10)
En bibelsk salme som svarer til kirkeårstid eller – dag, eller en annen salme som fungerer som bro mellom tekstlesningene.
* Halleluja eller Salme før og/eller etter lesningen av evangeliet (ledd 12)
Dersom salme benyttes i stedet for hallelujaomkved, kan det være en kort bønnesalme eller en salme som leder tematisk inn til prekenen.
* Salme etter preken og trosbekjennelse (ledd 15)
En salme som kan fungere som menighetens respons på tekstlesningene og prekenen.
* Salme under forberedelse av nattverdmåltidet (ledd 19)
Salme som innstiller menigheten til måltidet. Både søndagens tekster og tema og dag i kirkeåret kan spille inn ved valg av salmen.
* Salmer under nattverdmåltidet (ledd 21)
Lovsanger eller mer meditative sanger, valgt ut fra gudstjenestens tema og særpreg, eller tid i kirkeåret. Fellessang kan kombineres med korsang, instrumentalmusikk og stillhet.
* Sendelsessalme (ledd 23 – eller under ledd 26)
En salme som kan ha takke- og lovprisningsmotiv, gjerne en som sier noe om tjenesten vi sendes ut til i verden.

Det gis ikke konkrete forslag til salmer under nattverdmåltidet (ledd 21). Men vi vil anbefale å bruke kjente salmer eller bønne- og lovsanger, blant annet fra Taizé (se sjangerregister i salmeboken, side 1419 - 1420). Versene synges om og om igjen, slik at menigheten kan synge med uten å se i salmeboken. Øv gjerne inn noen av disse sangene og syng dem på flere gudstjenester, slik at menigheten blir fortrolig med dem.