September 2020

Publisert 24.08.2020

SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2020
Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke

MÅNEDENS SALME September 2020: N13 616 La din vingård bære frukt

Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7) eller et salmevers med Hallelujaomkved (ifølge revisjon av hovedgudstjenesten som
skal innføres i menighetene innen 1. søndag i advent 2020)

Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden – Søndag 6. september 2020
Jes 27,2–6 Herren vokter sin vingård
1 Kor 1,1–3 Dere er helliget ved Kristus
Matt 20,1–16 Arbeiderne i vingården
Inngangssalme:
616 La din vingård bære frukt
Bibelsk salme eller salme:
N13 973/ NK3 973.2 Rop høyt av glede / Rop høgt av glede -
744 Guds rike er fylt av rettferd og fred / The kingdom of God is justice and peace
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
952 Ditt rike står gjennom alle tider
Salme etter preken / trosbekjennelse:
661 Høstens Herre, når du sender
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
738 Noen må våke i verdens natt

15. søndag i treenighetstiden – Søndag 13. september 2020
Mika 6,6–8 Herren har sagt hva godhet er
Fil 1,9–11 Kjærlighet rik på dømmekraft (prekentekst)
Matt 5,38–48 Elsk deres fiender
Inngangssalme:
798 Se, nu stiger solen av havets skjød
Bibelsk salme eller salme:
N13 971 / NK3 971.1 La ditt ansikt lyse hos oss / Lat ditt andlet lysa hjå oss -
744 Guds rike er fylt av rettferd og fred / The kingdom of God is justice and peace
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
952 Ditt rike står gjennom alle tider
Salme etter preken / trosbekjennelse:
656 Kjærleik er gleda, uendeleg sterk
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
616 La din vingård bære frukt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
742 Velsignet være dere som

16. søndag i treenighetstiden – Søndag 20. september 2020
Salme 40,2–6 Herren hørte mitt rop
Rom 8,19–23Håpet om herlighet
Mark 7,31–37 Jesus sa til den døve: Effata
Inngangssalme:
393 Cantai ao Senhor um cantico novo
Bibelsk salme eller salme:
N13 959 / NK3 959.2 Vær meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, å Gud -
250 Gud, lat ditt rike få vekse fram
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
952 Ditt rike står gjennom alle tider
Salme etter preken / trosbekjennelse:
10 Blomstre som en rosengård
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
616 La din vingård bære frukt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
479 Fordi han kom og var som morgenrøden / Håpstango

17. søndag i treenighetstiden – Søndag 27. september 2020
Job 19,21–27 Jeg vet at min gjenløser lever
2 Tim 1,7–12 Han har gjort ende på døden
Joh 11,17–29 og/eller 30–46 Jesus vekker opp Lasarus
Inngangssalme:
211 Min gjenløser lever, jeg vet at han lever
Bibelsk salme eller salme:
N13 947 / NK3 497.1 Kristus er oppstanden / Kristus er oppstaden -
195 Krist sto opp av døde / Krist sto opp av daude
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
952 Ditt rike står gjennom alle tider
Salme etter preken / trosbekjennelse:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
616 La din vingård bære frukt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter

Mikkelsmesse – Tirsdag 29. september 2020
2 Mos 23,20–22 Jeg sender en engel foran deg
Hebr 1,5–14 Englene sendes ut for å hjelpe
Matt 18,1–6.10–11 De små har sine engler hos Gud
Inngangssalme:
257 Guds menighet, syng for vår skaper i lønn / Guds kyrkjefolk, syng for vår skaper med von
Bibelsk salme eller salme:
951 Æren og makten tilhører Jesus Kristus / Æra og makta høyrer Jesus Kristus til -
259 Gud er i sitt tempel
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
258 Himmelen tonar av lovsang
Salme etter preken / trosbekjennelse:
494 Jeg er i Herrens hender
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede