September 2019

Publisert 13.08.2019

SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2019
Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke

MÅNEDENS SALME september 2019:  
N13 558 Kom la oss samles ved Gud bord / Kom, lat oss samlast ved Guds bord

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

12. søndag i treenighetstiden – Søndag 1. september 2019
4 Mos 13,17–27 Moses sender ut speidere
Rom 1,16–17 Guds kraft til frelse
Joh 4,27–30.39–43 Kvinnen som vitnet

Inngangssalme:
558 Kom la oss samles ved Gud bord / Kom, lat oss samlast ved Guds bord
Bibelsk salme:
N13 952 / NK3 952.3 Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
445 Trua ser dei kvite marker
Salme etter preken / trosbekjennelse:
695 Rop det ut med hjertets jubel
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
618 Vi er et folk på vandring
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede

13. søndag i treenighetstiden – Søndag 8. september 2019
2 Mos 18,13–24 Jetro gir Moses råd
Apg 6,1–7 En ny tjeneste i menigheten (prekentekst)
Joh 15,13–17 Jeg har satt dere til å bære frukt

Inngangssalme:
558 Kom la oss samles ved Gud bord / Kom, lat oss samlast ved Guds bord
Bibelsk salme:
N13 962 / NK3 962.3 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren
Halleluja / Salme før preken:
661 Høstens Herre, når du sender
Salme etter preken / trosbekjennelse:
670 Til kjærleik Gud oss skapte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alerbord er dekket / Vårt altarbord er duka
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
434 Det er navnet ditt jeg roper

Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden – Søndag 15. september 2019
Jer 9,23–24 Den rette ros
Fil 3,7–14 Vinning og tap
Matt 19,27–30 Forsakelse og lønn

Inngangssalme:
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
Bibelsk salme:
N13 973 / NK3 973.2 Rop høyt av glede / Rop høgt av glede
Halleluja / Salme før preken:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store
Salme etter preken / trosbekjennelse:
435 I Guds rike gjelder ikke / I Guds rike har ein ikkje
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
409 I dine hender, Fader blid

15. søndag i treenighetstiden – Søndag 22. september 2019
Rut 1,7–11.16–19a Rut og No'omi
1 Kor 13,7–13 Størst blant dem er kjærligheten
Joh 15,9–12 Som jeg har elsket dere

Inngangssalme:
558 Kom la oss samles ved Gud bord / Kom, lat oss samlast ved Guds bord
Bibelsk salme:
N13 971 / NK3 971.1. La ditt ansikt lyse hos oss / Lat ditt andlet lysa hjå oss
Halleluja / Salme før preken:
680 Ubi caritas et amor / Der barmhjertighet og kjærlighet bor
Salme etter preken / trosbekjennelse:
679 Du viste oss veien til livet
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
233 Kjærlighet er lysets kilde
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
703 Å, for djup i Jesu kjærleik

16. søndag i treenighetstiden – Søndag 29. september 2019
Ordsp 9,1–5 Visdommen innbyr til måltid
1 Kor 1,18–25 Vi forkynner en korsfestet Kristus
Matt 11,16–19 Likegyldighet og visdom
Inngangssalme:
558 Kom la oss samles ved Gud bord / Kom, lat oss samlast ved Guds bord
Bibelsk salme:
N13 959 / NK3 959.2 Vær meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, å Gud
Halleluja / Salme før preken:
228 O lue fra Guds kjærlighet / Du loge av Guds kjærleiks-eld
Salme etter preken / trosbekjennelse:
482 Deg å få skode er sæla å nå
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
330 Gud, ver oss alltid nær / Oda ni oofe fee!

Mikkelsmesse – Søndag 29. september 2019
1 Mos 28,10–19a Jakobs drøm
Hebr 2,4–10 En kort tid lavere enn englene
Joh 1,47–51 Se Guds engler stige opp og ned

Inngangssalme:
471 Nærmere deg, min Gud / Nærare deg, min Gud
Bibelsk salme:
951 Æren og makten tilhører Jesus Kristus / Æra og makta høyrer Jesus Kristus til
Halleluja / Salme før preken:
257 Guds menighet, syng for vår skaper i lønn / Guds kyrkjefolk, syng for vår skapar med von
Salme etter preken / trosbekjennelse:
260 Det er Guds englers dag
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
552  Her er Guds port og himlens port *)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
258 Himmelen tonar av lovsong
                *) OBS tekstfeil i 552, vers 1 i første utgave av N13. Her er riktig vers 1:
                Her er Guds hus og himlens port,
                herfra det går en stige,
                av ord og sakramenter gjort,
                helt opp til himmerike.
                På den Guds engler stiger inn,
                Guds Fader selv på høyest trinn
                gir freden uten like.