September 2018

Publisert 15.08.2018

SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME september 2018:
N13 390 Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren!

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

15. søndag i treenighetstiden – Søndag 2. september 2018
2 Mos 19,1–6 Dersom dere vil lytte til mine ord
Fil 4,10–14 Alt makter jeg i ham
Luk 10,38–42 Jesus hos Marta og Maria

Inngangssalme:
455 Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
Bibelsk salme:
N13 971 / NK3 971.1 La ditt ansikt lyse hos oss, o Herre / Lat ditt anlet lysa hjå oss, å Herre
Halleluja / Salme før preken:
390 Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
454 Herre, gjør det stille i mitt indre
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
460 Bortom tid og rom og tanke

16. søndag i treenighetstiden – Søndag 9. september 2018
Salme 13,2–6 Hvor lenge, Herre?
1 Pet 4,12–19 Når en kristen lider (prekentekst)
Matt 5,10–12 Salige er de som blir forfulgt

Inngangssalme:
80 Kristne, kom i morgenlyset
Bibelsk salme:
N13 959 / NK3 959.2 Vær meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, å Gud
Halleluja / Salme før preken:
390 Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
81 Du, de forfulgtes Gud
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
612 Vårt sinn er fylt med glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
270 Hen over jord et pilgrimstog
17. søndag i treenighetstiden – Søndag 16. september 2018
1 Kong 17,17–24 Elia vekker opp enkens sønn
1 Kor 15,35–45 Det står opp en åndelig kropp
Luk 7,11–17 Jesus vekker opp enkens sønn

Inngangssalme:
799 Syng i stille morgonstunder
Bibelsk salme:
N13 947 / NK3 947.1 Kristus er oppstanden / Kristus er oppstaden
Halleluja / Salme før preken:
390 Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære

18. søndag i treenighetstiden – Søndag 23. september 2018
1 Kong 8,41–43 Når utlendinger ber, må du høre
Rom 15,25–33 Hedninger har fått del i gavene
Matt 8,5–13 Offiseren i Kapernaum

Inngangssalme:
534 I Krist er ikkje aust og vest
Bibelsk salme:
N13 928 / NK3 928.3 Herre, jeg roper til deg / Herre, eg ropar til deg
Halleluja / Salme før preken:
390 Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
650 Når vi undrast på om røystene og orda våre ber
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
608 Når vi deler det brød som du oss gir
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
527 Kristne, la oss søke sammen

Mikkelsmesse – Lørdag 29. september 2018
Salme 91,1–2.9–16 Han skal gi sine engler befaling
Åp 12,1–10 Dragen ble kastet ned
Luk 10,1–2.16–20 Jeg så Satan falle ned

Inngangssalme:
257 Guds menighet, syng for vår skaper i lønn / Guds kyrkjefolk, syng for vår skapar med von
Bibelsk salme:
951 Æren og makten tilhører Jesus Kristus / Æra og makta høyrer Jesus Kristus til
Halleluja / Salme før preken:
390 Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
108 Vår Gud han er så fast en borg
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
602 Lat kvar jordisk skapning teia
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
258 Himmelen toner av lovsang

19. søndag i treenighetstiden – Søndag 30. september 2018
5 Mos 30,11–15 Ordet er deg ganske nær
Rom 2,13–16 Lovens krav i hedningenes hjerter
Joh 7,14–17 Den som vil gjøre hans vilje

Inngangssalme:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
Bibelsk salme:
N13 923 / NK3 923.2 Ditt ord er en lykt for min fot / Ditt ord er ei lykt for min fot
Halleluja / Salme før preken:
390 Yakanaka Vhangeri / La oss lovsynge Herren!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
665 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære
Salme under forberedelse av nattverdmåltid:
620 Hellige mysterium
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
570 Dype, stille, sterke, milde