September 2017

Publisert 23.08.2017

Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke
MÅNEDENS SALME september 2017: N13 725  Vern og beskytt meg (Jordens bønn)

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

13. søndag i treenighetstiden – Søndag 3. september 2017
Salme 92,2–6.13–16  Med ditt verk har du gledet meg
1 Kor 12,4–11  Nådegaver til hver enkelt
Matt 25,14–30  Talentene
Inngangssalme:
716 Herre, jeg vil gjerne takke
Bibelsk salme:
N13 962/NK3 962.3 Jeg vil love, jeg vil love Herren/ Eg vil lova, eg vil lova Herren
Halleluja / Salme før preken:
537 Flammene er mange, lyset er eitt.
Salme etter preken / trosbekjennelse:
715 Gud, du er rik
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
725  Vern og beskytt meg (Jordens bønn)

Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden – Søndag 10. september 2017
Jes 27,2–6 Herren vokter sin vingård
1 Kor 1,1–3 Dere er helliget ved Kristus
Matt 20,1–16 Arbeiderne i vingården
Inngangssalme:
802 Gjennom denne dagens timer
Bibelsk salme:
N13 973/NK3 973.2 Rop høyt av glede / Rop høgt av glede
Halleluja / Salme før preken:
625 Herre, signe du og råde / Sjugnehth mijjem, Lutnjestæjja
Salme etter preken / trosbekjennelse:
685 Arbeid, for natten kommer
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
616 La din vingård bære frukt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
725  Vern og beskytt meg (Jordens bønn)
15. søndag i treenighetstiden – Søndag 17. september 2017
Reformasjonstema 2: Skaperverket er ikke til salgs
Salme 33,1-9 Han talte og det skjedde
2 Pet 1,5-9 Innsikt, selvbeherskelse, utholdenhet
Matt 7,24-28 Huset bygd på fjell (prekentekst)
Inngangssalme:
295 Jupmelen giele / Skaperens stemme høres en morgen
Bibelsk salme:
914 Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er / Herre, vår Herre, kor herlig ditt namn er
Halleluja / Salme før preken:
725  Vern og beskytt meg (Jordens bønn)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
532 Guds rikes grunnvoll ene
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
512 Kom, Hellig Ånd med skapermakt (v.1-4)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde

16. søndag i treenighetstiden – Søndag 24. september 2017
Salme 40,2–6  Herren hørte mitt rop
Rom 8,19–23 Håpet om herlighet
Mark 7,31–37  Jesus sa til den døve: Effata
Inngangssalme:
440 Kom, kom og hør et gledens ord
Bibelsk salme:
N13 959/NK3 959.2 Vær meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, å Gud
Halleluja / Salme før preken:
456 Det er godt å være stille / Det er godt å vera stille
Salme etter preken / trosbekjennelse:
479 Fordi han kom og var som morgenrøden
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
434 Det er navnet ditt jeg roper
Mikkelsmesse – Fredag 29. september 2017
2 Mos 23,20–22  Jeg sender en engel foran deg
Hebr 1,5–14 Englene sendes ut for å hjelpe
Matt 18,1–6.10–11  De små har sine engler hos Gud

Inngangssalme:
257 Guds menighet, syng / Guds kyrkjefolk, syng
Bibelsk salme:
951 Æren og makten tilhører Jesus Kristus / Æra og makta høyrer Jesus Kristus til
Halleluja / Salme før preken:
258 Himmelen toner av lovsang, halleluja
Salme etter preken / trosbekjennelse:
259 Gud er i sitt tempel, fall på kne i bønn!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede for Gud, vår kjære Far