September 2016

Publisert 23.08.2016

SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME SEPTEMBER 2016: N13 728 Adam, kvar er du? Du gøymar deg bort

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

16. søndag i treenighetstiden – Søndag 4. september 2016
Ordsp 9,1–5  Visdommen innbyr til måltid
1 Kor 1,18–25  Vi forkynner en korsfestet Kristus
Matt 11,16–19 Likegyldighet og visdom

Inngangssalme:
482 Deg å få skode
Bibelsk salme:
N13 959/NK3 959.2 Vær meg nådig, o Gud/ Ver meg nådig, å Gud
Halleluja / Salme før preken:
404 Slik som eg var
Salme etter preken / trosbekjennelse:
728 Adam, kvar er du? Du gøymar deg bort
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
608 Når vi deler det brød som du oss gir
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
409 I dine hender, Fader blid

17. søndag i treenighetstiden – Søndag 11. september 2016
Esek 37,1–5.10–14  De døde ben blir levende
Fil 1,20–26 Jeg er trukket til begge sider
Mark 5,35–43  Jesus vekker opp Jairus’ datter

Inngangssalme:
190 vers 1,2,5,7 Som den gylne sol frembryter
Bibelsk salme:
N13 947/NK3 947.1 Kristus er oppstanden. Halleluja/ Kristus er oppstaden. Halleluja
Halleluja / Salme før preken:
194 Jesus lever, graven brast! / Jesus lever, gravi brast!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære

18. søndag i treenighetstiden – Søndag 18. september 2016
Salme 38,10–16 Herre, du ser min lengsel (prekentekst)
1 Joh 4,11–16 Gud er kjærlighet
Mark 1,40–45 Den spedalske mannen
Inngangssalme:
480 Hvem skal vi gå til Herre
Bibelsk salme:
N13 928 / NK3 928.3 Herre, jeg roper til deg / Herre, eg ropar til deg
Halleluja / Salme før preken:
446 Eg skulle gjerne vilja tru at nokon har meg kjær
Salme etter preken / trosbekjennelse:
380 Herre, du har reist meg opp
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
728 Adam, kvar er du? Du gøymar deg bort
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede

19. søndag i treenighetstiden – Søndag 25. september 2016
1 Sam 3,1–11  Herren kaller Samuel
1 Kor 9,19–23 Alt gjør jeg for evangeliet
Luk 9,57–62  Jesus krever alt
Inngangssalme:
728 Adam, kvar er du? Du gøymar deg bort
Bibelsk salme:
N13923 / NK3 923.2. Ditt ord er en lykt for min fot / Ditt ord er ei lykt for min fot
Halleluja / Salme før preken:
685 Arbeid, for natten kommer
Salme etter preken / trosbekjennelse:
697 Der det nye livet lever
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
624 Må din vei komme deg i møte

Mikkelsmesse – Torsdag 29. september 2016
1 Mos 28,10–19 Jakobs drøm
Hebr 2,4–10 En kort tid lavere enn englene
Joh 1,47–51 Se Guds engler stige opp og ned

Inngangssalme:
260 Det er Guds englers dag!
Bibelsk salme:
N13 951 / NK3 951 Æren og makten tilhører Jesus Kristus / Æra og makta høyrer Jesus Kristus til
Halleluja / Salme før preken:
258 Himmelen tonar av lovsong, halleluja
Salme etter preken / trosbekjennelse:
471 Nærmere deg, min Gud / Nærare deg, min Gud
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
552 Her er Guds hus og himlens port *)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
681 Gud, som oss skaper / God of creation

*) OBS tekstfeil i 552, vers 1 i første utgave av N13. Her er riktig vers 1:
Her er Guds hus og himlens port,
herfra det går en stige,
av ord og sakramenter gjort,
helt opp til himmerike.
På den Guds engler stiger inn,
Guds Fader selv på høyest trinn
gir freden uten like.