September 2015

Publisert 14.08.2015

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.
MÅNEDENS SALME SEPTEMBER 2015: N13 330 Oda ni oofe fee! / Gud, ver oss alltid nær!

15. søndag i treenighetstiden – søndag 6. september 2015
2 Mos 19,1–6 Dersom dere vil lytte til mine ord
Fil 4,10–14 Alt makter jeg i ham
Luk 10,38–42 Jesus hos Marta og Maria

Inngangssalme:
309 Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære
Salme etter preken / trosbekjennelse:
330 Oda ni oofe fee! / Gud, ver oss alltid nær!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
454 Herre, gjør det stille i mitt indre
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud, Faderen, Sønnen, Den hellige ånd

16. søndag i treenighetstiden – søndag 13. september 2015
Salme 13,2–6 Hvor lenge, Herre?
1 Pet 4,12–19 Når en kristen lider
Matt 5,10–12 Salige er de som blir forfulgt

Inngangssalme:
446 Eg skulle gjerne vilja tru at nokon har meg kjær
Salme etter preken / trosbekjennelse:
81 Du, de forfulgtes Gud og rettsløses forsvarer
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
330 Oda ni oofe fee! / Gud, ver oss alltid nær!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
409 I dine hender, Fader blid

17. søndag i treenighetstiden – søndag 20. september 2015
1 Kong 17,17–24 Elia vekker opp enkens sønn
1 Kor 15,35–45 Det står opp en åndelig kropp
Luk 7,11–17 Jesus vekker opp enkens sønn

Inngangssalme:
330 Oda ni oofe fee! / Gud, ver oss alltid nær!

Salme etter preken / trosbekjennelse:
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære, Herre over dødens makt

18. søndag i treenighetstiden – søndag 27. september 2015
1 Kong 8,41–43 Når utlendinger ber, må du høre
Rom 15,25–33 Hedninger har fått del i gavene
Matt 8,5–13 Offiseren i Kapernaum

Inngangssalme:
682 Jesus skal rå så vidt som sol
Salme etter preken / trosbekjennelse:
442 Be for oss, Herre, i vår nød
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
618 Vi er et folk på vandring
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
330 Oda ni oofe fee! / Gud, ver oss alltid nær!

Mikkelsmesse – tirsdag 29. september 2015
Salme 91,1–2.9–16 Han skal gi sine engler befaling
Åp 12,1–10 Dragen ble kastet ned
Luk 10,1–2.16–20 Jeg så Satan falle ned

Inngangssalme:
259 Gud er i sitt tempel
Salme etter preken / trosbekjennelse:
482 Deg å få skode
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Eat this bread/Et mitt brød, drikk min kall
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
258 Himmelen tonar av lovsong