Salmeforslag september 2021

Publisert 17.08.2021

SALMER TIL GUDSTJENESTER – September 2021

Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME september 2021: N13 260 Det er Guds englers dag!

Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7), Lovprisning/Benedicamus (ledd 25) eller et salmevers med Hallelujaomkved.

15. søndag i treenighetstiden – Søndag 5. september 2021
2 Mos 19,1–6 Dersom dere vil lytte til mine ord
Fil 4,10–14 Alt makter jeg i ham
Luk 10,38–42 Jesus hos Marta og Maria

Inngangssalme:
200 Kom, Frelsar, kom inn
Bibelsk salme eller salme:
N13 971 / NK3 971.1 La ditt ansikt lyse hos oss / Lat ditt andlet lysa hjå oss /
456 Det er godt å være stille / Det er godt å vera stille
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
258 Himmelen tonar av lovsong (vers 1 og 2 før evangelielesningen, vers 3 etter)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
674 Pris være Gud …Handling og bønn må bli ett
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
618 Vi er et folk på vandring
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
460 Bortom tid og rom og tanke

16. søndag i treenighetstiden – Søndag 12. september 2021
Salme 13,2–6 Hvor lenge, Herre?
1 Pet 4,12–19 Når en kristen lider
Matt 5,10–12 Salige er de som blir forfulgt

Inngangssalme:
80 Kristne, kom i morgenlyset (vers 1, 2, 3)
Bibelsk salme eller salme:
N13 959 / NK3 959.2 Vær meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, å Gud -
632 Vår himmelske Far
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
258 Himmelen tonar av lovsong (vers 1 og 2 før evangelielesningen, vers 3 etter)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
743 Velsignet være dere som
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
80 Kristne, kom i morgenlyset (vers 4, 5, 6)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
409 I dine hender, Fader blid

17. søndag i treenighetstiden – Søndag 19. september 2021
1 Kong 17,17–24 Elia vekker opp enkens sønn
1 Kor 15,35–45 Det står opp en åndelig kropp
Luk 7,11–17 Jesus vekker opp enkens sønn

Inngangssalme:
212 Å, gledesfylte stund
Bibelsk salme eller salme:
N13 971 / NK3 971.2 La ditt ansikt lyse hos oss / Lat ditt andlet lysa hjå oss  -
205 Kornet har sin vila
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
258 Himmelen tonar av lovsong (vers 1 og 2 før evangelielesningen, vers 3 etter)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære

18. søndag i treenighetstiden – Søndag 26. september 2021
1 Kong 8,41–43 Når utlendinger ber, må du høre
Rom 15,25–33 Del gavene
Matt 8,5–13 Offiseren i Kapernaum

Inngangssalme:
793 Nå stiger sol av hav igjen
Bibelsk salme eller salme:
N13 928 / NK3 928.3 Herre, jeg roper til deg, du min Frelser / Herre eg ropar til deg, du min Frelsar -
501 I min Gud har jeg funnet styrke / In the Lord I’ll be ever thankful
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
258 Himmelen tonar av lovsong (vers 1 og 2 før evangelielesningen, vers 3 etter)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
534 I Krist er ikkje aust og vest
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
260 Det er Guds englers dag
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
695 Rop det ut med hjertets jubel

Mikkelsmesse – Onsdag 29. september 2021
Salme 91,1–2.9–16 Han skal gi sine engler befaling
Åp 12,1–10 Dragen ble kastet ned
Luk 10,1–2.16–20 Jeg så Satan falle ned

Inngangssalme:
260 Det er Guds englers dag
Bibelsk salme eller salme:
951 Æren og makten tilhører Jesus Kristus / Æra og makta høyrer Jesus Kristus til -
259 Gud er i sitt tempel
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
258 Himmelen tonar av lovsong (vers 1 og 2 før evangelielesningen, vers 3 etter)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
257 Guds menighet, syng for vår skaper i lønn / Guds kyrkjefolk, syng for vår skapar med von
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
602 Lat kvar jordisk skapning teia
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
768 Nå lukker seg mitt øye