Salmeforslag oktober 2021

Publisert 21.09.2021

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2021 

Ved Estrid Hessellund og Sindre Eide 

Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME oktober 2021: N13 407 Gud græt, der kjærleik vik

Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7), Lovprisning/Benedicamus (ledd 25) eller et salmevers med Hallelujaomkved.

19. søndag i treenighetstiden – Søndag 3. oktober 2021
5 Mos 30,11–15 Ordet er deg ganske nær (prekentekst)
Rom 2,13–16 Lovens krav i hedningenes hjerter
Joh 7,14–17 Den som vil gjøre hans vilje

Inngangssalme:
802 Gjennom denne dagens timer
Bibelsk salme eller salme:
N13 923 / NK3 923.2 Ditt ord er en lykt for min fot / Ditt ord er ei lykt for min fot -
407 Gud græt, der kjærleik vik
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
945 Du alene har navnet Herre / Du åleine har namnet Herre
Salme etter preken / trosbekjennelse:
395 Som toner i en evig sang
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
613 Usynlig er ditt rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud (Handling og bønn må bli ett)

20. søndag i treenighetstiden – Søndag 10. oktober 2021
1 Mos 2,18–25 De to skal være ett
Ef 5,31–33 Mysteriet Kristus og kirken
Mark 10,2–9 Ekteskap og skilsmisse

Inngangssalme:
304 Når heile verda syng mot Gud
Bibelsk salme eller salme:
N 13 959 / NK3 959.3 Være meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, å Gud –
651 Kjærlighet fra Gud
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
945 Du alene har navnet Herre / Du åleine har namnet Herre
Salme etter preken / trosbekjennelse:
407 Gud græt, der kjærleik vik
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
653 Herre over alle slekter
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
656 Kjærleik er gleda, uendeleg sterk

21. søndag i treenighetstiden – Søndag 17. oktober 2021
5 Mos 15,7–8.10–11 Lukk opp hånden
1 Joh 3,16–18 Den som lukker sitt hjerte
Luk 16,19–31 Den rike mann og Lasarus

Inngangssalme:
731 Jeg folder mine hender små / Eg faldar mine hender små / Mun roahkohan mu giedaidan
Bibelsk salme eller salme:
N13 963 / NK3 963.4 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren -
740 Eit lite barn voks opp til mann
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
945 Du alene har navnet Herre / Du åleine har namnet Herre
Salme etter preken / trosbekjennelse:
676 Du åpner døren for ditt rikes komme
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
608 Når vi deler det brød som du oss gir
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
716 Herre, jeg vil gjerne tjene

22. søndag i treenighetstiden – Søndag 24. oktober 2021
Ordsp 6,20–23a Forkast ikke det du har lært
Fil 2,1–4 Ikke selvhevdelse, men ydmykhet
Joh 12,35–36 Tro på lyset, bli lysets barn

Inngangssalme:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
Bibelsk salme eller salme:
N13 929 / NK3 929 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte / Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjarta
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
246 Lyset skinner over jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
621 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
431 La oss vandre i lyset / Lat oss vandre i lyset

Bots– og bønnedag – Søndag 31. oktober 2021
Jes 59,1–4 Deres misgjerninger skiller
1 Joh 1,8–2,2 Dersom vi bekjenner våre synder
Luk 18,9–14 Fariseeren og tolleren

Inngangssalme:
790 Nå rinner solen opp av østerlide
Bibelsk salme eller salme:
N13 864 / NK3 964 I dag, om du får høre Guds røst / I dag, om de får høyra Guds røyst -
407 Gud græt, der kjærleik vik
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
945 Du alene har navnet Herre / Du åleine har namnet Herre
Salme etter preken / trosbekjennelse:
745 Av dypest nød jeg rope må
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
752 Gi oss lys, gi oss lys

Reformasjonsdagen – Søndag 31. oktober 2021
Salme 46,1–8 Gud er vår faste borg
Rom 1,16–17 Guds kraft til frelse
Joh 1,16–17 Nåden og sannheten

Inngangssalme:
108 Vår Gud han er så fast en borg / Vår Gud han er så fast ei borg
Bibelsk salme eller salme:
N13 952 / NK3 952.4 Ditt rike står gjennom alle tider -
880 Oppstandelsen og livet visst
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
945 Du alene har navnet Herre / Du åleine har namnet Herre
Salme etter preken / trosbekjennelse:
279 Overmåte fullt av nåde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
409 I dine hender, Fader blid