Salmeforslag november 2021

Publisert 21.10.2021

SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2021

Ved Estrid Hessellund og Sindre Eide

Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekke.
1. søndag i advent 2021 er fra 3. rekke.

MÅNEDENS SALME november 2021: N13 656 Kjærleik er gleda, uendeleg sterk

Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7), Lovprisning/Benedicamus (ledd 25) eller et salmevers med Hallelujaomkved.

Allehelgensdag – Søndag 7. november 2021
Salme 84,2–8 Salige er de som bor i ditt hus
Hebr 12,1–3 En sky av vitner
Matt 5,13–16 Jordens salt og verdens lys

Inngangssalme:
270 Hen over jord et pilgrimstog
Bibelsk salme eller salme:
N13 973 / NK3 973.3 Rop høyt av glede / Rop høgt av glede -
269 Når jeg blant englers kor en gang
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
268, vers 1: For alle helgner som til døden tro
Salme etter preken / trosbekjennelse:
656 Kjærleik er gleda, uendeleg sterk
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
618 Vi er et folk på vandring
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
273 Velsignet er den mark der Jesus gikk

Minnedag – Søndag 7. november 2021
1 Mos 23,1–6 Abraham sørger over Sara
2 Kor 1,3–7 Takk til Gud som trøster
Joh 11,1–5.33–38 Jesus sørger med sine venner

Inngangssalme:
818 O bli hos meg! Nå er det aftentid / Å, ver hjå meg, for no er kvelden nær
Salme før preken:
267 Den store, hvite flokk, å se / Den store, kvite flokk, å sjå
Salme etter preken / trosbekjennelse:
448 Midt i alt det meningsløse
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
870 Din fred skal aldri vike

 

25. søndag i treenighetstiden – Søndag 14. november 2021
Salme 107,23–32 Han fikk stormen til å stilne
2 Kor 1,8–11 Han reddet oss fra den visse død
Matt 14,22–34 Jesus og Peter går på vannet

Inngangssalme:
461 Tårnhøye bølger går
Bibelsk salme eller salme:
N13 963 / NK3 963.1 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren -
442 Be for oss, Herre i vår nød
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
282 vers 1: Himlens konge vil vi prise
Salme etter preken / trosbekjennelse:
628 Du evig sterke Gud og Far
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Et mitt brød, drikk min kalk / Eat this bread, drink this cup (synges flere ganger, vekselvis norsk-engelsk)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
474 Ein båt i stormen duva

Domssøndag / Kristi kongedag – Søndag 21. november 2021
Job 28,20–28 Å frykte Herren, det er visdom
Kol 1,9–14 Et liv som er Herren verdig
Matt 25,1–13 Brudepikene

Inngangssalme:
690 Reis deg, Guds menighet
Bibelsk salme eller salme:
N13 og NK3 975 Menneskesønnen skal komme / Menneskesonen skal koma -
417 Mer hellighet gi meg, mer mildhet, o Gud
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
282 vers 1: Himlens konge vil vi prise
Salme etter preken / trosbekjennelse:
881 Min største hjertens glede
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
482 Deg å få skode
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
656 Kjærleik er gleda, uendeleg sterk

1. søndag i adventstiden – Søndag 28. november 2021
Jes 12,1–6 Lovsang for Herrens frelse
Åp 3,19–22 Se, jeg står for døren
Matt 21,10–17 Jesus drar inn i Jerusalem

Inngangssalme:
23 Hosianna, Davids sønn / Hosianna, Davids son
Tenning av adventskrans:
21 Nå tenner vi vår adventskrans, vers 1
Bibelsk salme eller salme:
N13 og NK3 902 Rop med jubel / Rop av glede -
9 Rydd vei for Herrens komme
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
282 vers 1: Himlens konge vil vi prise
Salme etter preken / trosbekjennelse:
5 Gjør døren høy, gjør porten vid / Gjer døri høg, gjer porten vid (vers 1-5)
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
5 Gjør døren høy, gjør porten vid / Gjer døri høg, gjer porten vid (vers 6-8)