Salmeforslag mars 2022

Publisert 18.02.2022

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2022
Kirkeårets tekster 2021/2022 er fra 3. rekke

Salmeforslag ved Estrid Hessellund og Sindre Eide

MÅNEDENS SALME mars 2022: N13 454 Herre, gjør det stille i mitt indre

Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
I stedet for hallelujaomkved kan det i fastetiden velges et sunget svarledd som innholdsmessig svarer til fastetiden (tractus).

Askeonsdag – Onsdag 2. mars 2022

Jes 58,4–10 Den rette faste: å bryte åk
Apg 13,1– 4;14,22–23 Paulus og Barnabas sendes ut
Mark 2,18–20 Fest eller faste

Inngangssalme:
454 Herre, gjør det stille i mitt indre

Bibelsk salme eller salme:
N13 959 / NK3 959.1 Vær meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, å Gud -
113 Ingen vinner frem til den evige ro

I stedet for halleluja i fastetiden:
931 Herre, lær meg din vei / Herre, lær meg din veg

Salme etter preken / trosbekjennelse:
456 Det er godt å være stille / Det er godt å vera stille

Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror

Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
820 Den dag du gav oss, er til ende

1. søndag i fastetiden – Søndag 6. mars 2022

2 Sam 12,1–10 Natan og David
Hebr 5,7–9 Jesus bad med høye rop
Matt 26,36–45 I Getsemane

Inngangssalme:
141 Han gikk den tunge veien

Bibelsk salme eller salme:
930 Herre, vis meg dine veier / Herre, syn meg dine vegar -
597 Jeg står for Gud som allting vet

I stedet for halleluja i fastetiden:
931 Herre, lær meg din vei / Herre, lær meg din veg

Salme etter preken / trosbekjennelse:
108 Vår Gud han er så fast en borg / Vår Gud han er så fast ei borg

Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
143 Bli her og våk med meg (synges flere ganger)

Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
454 Herre, gjør det stille i mitt indre

2. søndag i fastetiden – Søndag 13. mars 2022

Jes 55,1–7 Søk Herren
2 Kor 6,1–10 Tålmodighet i tjenesten
Luk 13,22–30 Den trange dør

Inngangssalme:
802 Gjennom denne dagens timer

Bibelsk salme eller salme:
N13 925 / NK3 925.2 Vær meg nådig, Gud / Ver meg nådig, Gud -
454 Herre, gjør det stille i mitt indre

I stedet for halleluja i fastetiden:
931 Herre, lær meg din vei / Herre, lær meg din veg

Salme etter preken / trosbekjennelse:
398 I dag er nådens tid

Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
542 Guds hus er eit under: ein bustad på jord

Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
434 Det er navnet ditt jeg roper

3. søndag i fastetiden – Søndag 20. mars 2022

Sak 3,1–5 Satan anklager Josva
2 Kor 12,7–10 En torn i kroppen
Luk 22,28–34 Jeg ba for deg

Inngangssalme:
678 Vi rekker våre hender frem

Bibelsk salme eller salme:
N13 927 / NK3 927.2 Herre, til deg tar jeg min tilflukt / Herre, til deg tek eg mi tilflukt -
454 Herre, gjør det stille i mitt indre

I stedet for halleluja i fastetiden:
931 Herre, lær meg din vei / Herre, lær meg din veg

Salme etter preken / trosbekjennelse:
442 Be for oss, Herre, i vår nød

Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
610 Du opnar, vår evige Fader, i Kristus din famn

Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
679 Du viste oss veien til livet

Maria budskapsdag – Søndag 27. mars 2022

1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel
Apg 16,12–15 Lydia i Filippi
Luk 1,39–45 Maria og Elisabet

Inngangssalme:
131 Vi synger med Maria

Bibelsk salme eller salme:
N13 936 / NK3 936.2 Min sjel opphøyer Herren / Mi sjel høylovar Herren -
130 Alle kilder bryter frem i glede

Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
285 Deg, lysets Fader, lover vi (vers 1)

Salme etter preken / trosbekjennelse:
129 Lovsangen toner og jorden får høre

Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
612 Vårt sinn er fylt med glede

Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
122 Å, skjønnest rose på vår jord