Salmeforslag juli 2022

Publisert 14.06.2022

SALMER TIL GUDSTJENESTER – juli 2022

Kirkeårets tekster 2021/2022 er fra 3. rekke

MÅNEDENS SALME juli 2022 – N13:897 Å, denne kilde ren som paradiset

Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7), Lovprisning/Benedicamus (ledd 25) eller et salmevers med Hallelujaomkved.

4. søndag i treenighetstiden – Søndag 3. juli 2022

Salme 22,8–12 Gud som jordmor
1 Tess 2,5–13 Vi forkynte evangeliet for dere
Matt 9,35–38 Høsten er stor

Inngangssalme:
800 Når dagen atter sender
Bibelsk salme eller salme:
N13 928 / NK3 928.2 Herre, jeg roper til deg, du min Frelser / Herre eg ropar til deg, du min Frelsar -
569 Guds ord, det er vårt arvegods / Guds ord, det er vår fedrearv
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag
Salme etter preken / trosbekjennelse:
661 Høstens Herre, når du sender
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
897 Å, denne kilde ren som paradiset
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
687 Nå lovsyng Herrens navn

5. søndag i treenighetstiden – Søndag 10. juli 2022

Jer 6,16–19 Spør etter de gamle stiene
Gal 1,6–9 Bare ett evangelium
Matt 18,12–18 Sau på villspor, bror som synder

Inngangssalme:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
Bibelsk salme eller salme:
N13 954 / NK3 954.1.2 Stor er Herren, og verdig lov og pris -
339 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte / Cále, Jesus, iezat gova
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag
Salme etter preken / trosbekjennelse:
783 Her går en trofast gjeter / Her går ein trufast gjetar
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
897 Å, denne kilde ren som paradiset
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
395 Som toner i en evig sang

Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden – Søndag 17. juli 2022

Jes 66,18–19 Å samle alle folk og tungemål
Apg 9,1–19 Saulus ved Damaskus
Mark 3,13–19 Jesus kaller de tolv

Inngangssalme:
897 Å, denne kilde ren som paradiset
Bibelsk salme eller salme:
N13 957 / NK3 957.2 Å gjøre din vilje, Gud, er min lyst / Å gjera din vilje, Gud, er mi lyst -
371 Om alle mine lemmer
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag
Salme etter preken / trosbekjennelse:
663 Herre, du kalte disipler
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
674 Pris være Gud
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
696 Thuma mina / Herre, send meg

7. søndag i treenighetstiden – Søndag 24. juli 2022

Salme 8,2–10 Hva er da et menneske
1 Kor 1,26–31 Det som er svakt, utvalgte Gud
Mark 5,25–34 Hun som rørte ved Jesu kappe

Inngangssalme:
302 All skapnings Herre, Allmakts Gud
Bibelsk salme eller salme:
N13 920 / NK3 920.3 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse –
504 Vi er barn av lys og skygge
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag
Salme etter preken / trosbekjennelse:
897 Å, denne kilde ren som paradiset
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
290 Takk, gode Gud, for alle ting

Olavsdagen / Olsok – Fredag 29. juli 2022

2 Sam 23,1–4 Å styre folket med rettferd
4 Apg 20,17–24 Avskjedstalen i Milet
 Luk 22,24–27 Hersker eller tjener

Inngangssalme:
251 Det kom et gledesbud til dette landet
Bibelsk salme eller salme:
N13 961 / NK3 961.2 Den som mister livet for min skyld / Den som mistar livet for mi skuld -
227 Sannhets tolk og taler
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag
Salme etter preken / trosbekjennelse:
358 För at du inte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
757 Gud signe vårt dyre fedreland

8. søndag i treenighetstiden – Søndag 31. juli 2022

Jos 22,1–6 Dere skal elske Herren
Fil 1,9–11 Innsikt og dømmekraft
Mark 12,28–34 Du skal elske Gud og din neste

Inngangssalme:
670 Til kjærleik Gud oss skapte
Bibelsk salme eller salme:
N13 931 / NK3 931.2 Herre, lær meg din vei / Herre, lær meg din veg -
319 Lær meg å kjenne dine veier
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag
Salme etter preken / trosbekjennelse:
676 Du åpner døren for ditt rikes komme
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
679 Du viste oss veien til livet