Salmeforslag januar 2022

Publisert 20.12.2021

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Januar 2022
Kirkeårets tekster 2021/2022 er fra 3. rekke

Salmeforslag ved Estrid Hessellund og Sindre Eide

MÅNEDENS SALME januar 2022: N13 637 Yarabba ssalami / Fredens Gud, la det regne

Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7), Lovprisning/Benedicamus (ledd 25) eller et salmevers med Hallelujaomkved.

Nyttårsdag / Jesu navnedag  lørdag 1. januar 2022
Salme 72,17-19 Hans herlige navn
Rom 10,8b-13 Rik nok for alle
Matt 18,19-20 Samlet i mitt navn

Inngangssalme:
85 Hans navn skal være Jesus
Bibelsk salme eller salme:
N13 / NK3 965 I Jesu navn, i Jesu navn / I Jesu namn, i Jesus namn -
281 Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
246 Lyset skinner over jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
363 Tro ikke Gud er død
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
86 Navnet Jesus blekner aldri
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
835 Å, Gud, vårt vern i farne år

Kristi åpenbaringsdag – Søndag 2. januar 2022
Jes 51,4-8 Min frelse varer fra slekt til slekt
2 Kor 4,1-6 Kristi herlighet
Joh 12,42-47 Som lys er jeg kommet til verden

Inngangssalme:
90 Deilig er den himmel blå
Bibelsk salme eller salme:
N13 935 / NK2 935.1 Lov Herren, alle folkeslag -
637 Yarabba ssalami / Fredens Gud, la det regne
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
246 Lyset skinner over jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
101 Kristus er verdens lys
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
615 Vi bærer mange med oss
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
89 Hør nå godt nytt som på jorderik hendte

2. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 9. januar 2022
Jes 53,6-9 Han har båret deres synder
Kol 1,15-20 Skapelse og forsoning
Joh 1,29-34 Guds lam bærer verdens synd

Inngangssalme:
299 Store Gud, vi lover deg ( kan også synges på melodi 280)
Bibelsk salme eller salme:
N13 920 / NK3 920.1 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse -
166 O hode, høyt forhånet
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
246 Lyset skinner over jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
583 Anden over vatnet sveiv (kan også synges på melodi 310)
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
637 Yarabba ssalami / Fredens Gud, la det regne
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud

3. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 16. januar 2022
2 Mos 3,13-15 Jeg er den jeg er
1 Kor 8,5-6 For oss er det én Gud
Joh 1,15-18 Han har vist oss hvem Gud er

Inngangssalme:
1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
Bibelsk salme eller salme:
N13 / NK3 917 Hos deg er livets kilde / Hjå deg er livsens kjelde -
422 Jesus, det eneste
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
246 Lyset skinner over jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
418 Jesus, du er den himmelveg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
314 Alt står i Guds faderhånd

4. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 23. januar 2022
Ordsp 14,21-22.25.31 Stakkaren og skaperen
Fil 1,20 At Kristus skal bli opphøyd
Luk 13,10-17 Jesus helbreder en kvinne

Inngangssalme:
99 Jesus från Nasaret går här fram / Jeesuse almetji livnie lea
Bibelsk salme eller salme:
N13 925 / NK3 925.1 Vær meg nådig, Gud / Ver meg nådig, Gud -
597 Jeg står for Gud som allting vet
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
246 Lyset skinner over jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
407 Gud græt der kjærleik vik
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
637 Yarabba ssalami / Fredens Gud, la det regne eller
610 Du opnar, vår evige Fader
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
742 Høyr, den bodskapen som vi forkynner

5. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 30. januar 2022
Salme 103,1-6 Han tilgir og leger
Jak 5,13-16 Forbønn, salving og omsorg
Joh 5,1-15 Den syke ved Betesda

Inngangssalme:
320 Ærens konge, nådens Herre
Bibelsk salme eller salme:
N13 963 / NK3 963.1 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren -
307 Min sjel, min sjel, lov Herren / Mi sjel, mi sjel, lov Herren
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
246 Lyset skinner over jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
380 Herre, du har reist meg opp
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
308 Nå la oss takke Gud / No takka alle Gud