Salmeforslag februar 2022

Publisert 19.01.2022

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Februar 2022
Kirkeårets tekster 2021/2022 er fra 3. rekke.
MÅNEDENS SALME februar 2022: N13 541 Det finns et hellig kall til å forandre
Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7), Lovprisning/Benedicamus (ledd 25) eller et salmevers med Hallelujaomkved.
Kyndelsmesse onsdag 2. februar
1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,22–40 Jesus blir båret frem i tempelet

Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Bibelsk salme:
N13 920/NK3 920.2 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse
Halleluja / Salme før preken:
67 Guds frelse til verda er komen
Salme etter preken / trosbekjennelse:
808 Med fred og glede lar du nå din tjener fare
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
100 I dager og år skal vi vente
6. søndag i Åpenbaringstiden / Samefolkets dag – Søndag 6. februar 2022
Ordsp 4,18-27 Bevar ditt hjerte
Åp 22,12-17 Jeg vi gjengjelde hver og en
Mark 13,21-27 Menneskesønnen kommer613

Inngangssalme:
395 Som toner i en evig sang
Bibelsk salme eller salme:
N13 921 / NK3 921.1 Send ditt lys og din sannhet / Send ditt ljos og di sanning -
339 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
258 Himmelen toner av lovsong (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
690 Reis deg, Guds menighet
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
612 Vårt sinn er fylt med glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
541 Det finns et hellig kall til å forandre

Samefolkets dag
2 Mos 3,1-6 Moses og tornebusken
Apg 2,1-12 Pinsedagen
Joh 21,9-13 Jesus møter disiplene

Inngangssalme:
281 Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig
Bibelsk salme eller salme:
N13 957 / NK3 957.3 Å gjøre din vilje, Gud, er min lyst / Å gjera din vilje, Gud, er mi lyst -
103 Det finnes en dyrebar rose
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
384 Laudate omnes gentes / Syng lovsang hele jorden /Syng lovsong, heile jorda / Dál lávllo oppa eanan
Salme etter preken / trosbekjennelse:
203 De trodde at Jesus var borte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
439 Aejlies gåatan båetebe laavloen / Fyll Guds hus med sang til hans ære
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
758 Guhkkin davin Dávggáid vuolde / Nuorttan Juoksanástij vuolen / Noerhtenaestiej gijken nueliem / Langt nord under Store Bjørnen (Samefolkets nasjonalsang)

Såmannssøndag – Søndag 13. februar 2022
5 Mos 6,1-9 Du skal elske Herren din Gud
2 Tim 1,1-5;3,14-17 Skriften innblåst av Gud
Matt 13,24-30 Ugresset i hveten
Inngangssalme:
541 Det finns et hellig kall til å forandre
Bibelsk salme eller salme:
N13 023 / NK3 923.1 Ditt ord er en lykt for min fot / Ditt ord er ei lykt for min fot -
569 Guds ord, det er vårt arvegods / Guds ord, det er vår fedrearv
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
258 Himmelen toner av lovsong (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
571 Gud, la ditt ord i nåde lykkes
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
371 Om alle mine lemmer

Kristi forklarelsesdag – Søndag 20. februar 2022
2 Mos 34,27–35 Det strålte av ansiktet hans
2 Kor 3,12–18 Moses la et slør over ansiktet
Luk 9,28–36 Disiplene får se Jesu herlighet

Inngangssalme:
886 Tenk når engang den tåke er forsvunnet
Bibelsk salme eller salme:
918 Send ditt lys og din sannhet / Send ditt ljos og di sanning -
246 Lyset skinner over jord
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
258 Himmelen toner av lovsong (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
96 Å Jesus, lat meg ljoset sjå
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
613 Usynlig er ditt rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
102 Vi skal se deg, Herre Jesus

Fastelavnssøndag – Søndag 27. februar 2022
Jes 52,13-15 Herrens lidende tjener
1 Tim 2,1-6a Løsepenge for alle
Luk 18,31-34 Se vi går opp til Jerusalem
Inngangssalme:
737 Herre, du vandrer forsoningens vei
Bibelsk salme eller salme:
N13 931 / NK3 931.1 Herre, lær meg din vei / Herre, lær meg din veg -
643 Du som veien er og livet
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
258 Himmelen toner av lovsong (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
117 Se, vi går opp til Jerusalem
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
543 Vi kommer til deg i bønn, du, vår Far
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
541 Det finns et hellig kall til å forandre