Salmeforslag desember 2021

Publisert 18.11.2021

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Desember 2021

Ved Estrid Hessellund og Sindre Eide

Kirkeårets tekster 2021/2022 er fra 3. rekke.

MÅNEDENS SALME desember 2021: N13 57 Gjev ikkje glans og gull og prakt

Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7), Lovprisning/Benedicamus (ledd 25) eller et salmevers med Hallelujaomkved.
2. søndag i adventstiden – Søndag 5. desember 2021
Jes 2,1–5 Herrens fjell i de siste dager
Hebr 10,35–39 Bare en kort stund
Joh 16,21–24 Angst og glede

Inngangssalme:
18 Mens frost og vintermørke rår
Tenning av adventskrans:
21 Nå tenner vi vår adventskrans (vers 1 og 2)
Bibelsk salme eller salme:
N13, NK3 906 Rop høyt av glede, Sions datter / Rop høgt av glede, Sions dotter -
57 Gjev ikkje glans og gull og prakt
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
282 Himlens konge vil vi prise (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
11 Jeg løfter opp til Gud min sang
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
744 The kingdom of God is justice and peace / Guds rike er fylt av rettferd og fred
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
431 La oss vandre i lyset / Lat oss vandre i lyset

3. søndag i adventstiden – Søndag 12. desember 2021
Mal 4,4–6 Jeg sender Elia til dere
2 Pet 1,19–21 Profetordet
Joh 5,31–36 Gjerningene vitner om meg

Inngangssalme:
3 Å kom, å kom, Immanuel
Tenning av adventskrans:
21 Nå tenner vi vår adventskrans (vers 1, 2 og 3)
Bibelsk salme eller salme:
N13, NK3 905 Velsignet er Herren / Velsigna er Herren -
676 Du åpner døren for ditt rikes komme
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
282 Himlens konge vil vi prise (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
57 Gjev ikkje glans og gull og prakt
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
26 Solbarn, jordbarn

4. søndag i adventstiden – Søndag 19. desember 2021
Sef 3,14–17 Han jubler over deg med fryd
2 Kor 1,18–22 Løftenes ja og amen
Matt 1,18–25 Budskapet til Josef

Inngangssalme:
15 Kom, konge, kom i morgenglans
Tenning av adventskrans:
21 Nå tenner vi vår adventskrans (vers 1, 2, 3 og 4)
Bibelsk salme eller salme:
N13 952 / NK3 952.1 Ditt rike står gjennom alle tider -
228 O lue fra Guds kjærlighet / Du loge av Guds kjærleiks-eld
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
282 Himlens konge vil vi prise (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
104 I et skur ved Betlehem
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
613 Usynlig er ditt rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
2 Folkefrelsar, til oss kom

Julaften – Fredag 24. desember 2021
Jes 9,1a.2.6–7 Fredsfyrsten
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,1–20 Jesus blir født

Inngangssalme:
44 Det kimer nå til julefest
Salme mellom 1. og 2. tekstlesning:
128 Gud bur i eit lys – eller:
66 Gullet buori sága / Høyr den gode tidend
Salme i tilknytning til lesing av juleevangeliet:
27 Et barn er født i Betlehem / Eit barn er født i Betlehem
(vers kan synges før, mellom og etter julevangeliet)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
51 Jeg er så glad hver julekveld / Eg er så glad kvar jolekveld
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
47 Glade jul, hellige jul / Glade jol, heilage jol / Aavoes jåvlh, aejlies leah jåvlh

Julenatt / Ottesang – Fredag 24. desember
/ Lørdag 25. desember 2021
Mika 5,1–4a Fredsfyrsten fra Betlehem
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Matt 1,18–25 Josef og Jesu fødsel

Inngangssalme:
38 Mitt hjerte alltid vanker
Bibelsk salme eller salme:
N13, NK3 919 Stå opp, bli lys / Reis deg i ljos -
3 Å kom, å kom, Immanuel
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
282 Himlens konge vil vi prise (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
33 Det hev ei rose sprunge
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
69 I en natt så klar og kald – eller
71 Røster fra himlen bryter nattens fred
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
43 Stille natt, hellige natt / Stille natt, heilage natt

Juledag – Lørdag 25. desember 2021
Ordsp 8,1–2.22–31 Visdommen og bygningsmannen
Hebr 1,1–6 Utstrålingen av Guds herlighet
Joh 1,1–14 Ordet ble menneske

Inngangssalme:
44 Det kimer nå til julefest
Bibelsk salme eller salme:
N13, NK3 911 Syng en ny sang for Herren / Syng ein ny song for Herren -
57 Gjev ikkje glans og gull og prakt
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
27 Et barn er født i Betlehem / Eit barn er født i Betlehem (vers 7)
Høytidsvers:
41 En frelser er oss født i dag ( I dag er fødd ein frelsar stor
Salme etter preken / trosbekjennelse:
40 Å, kom nå med lovsang
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
55 Midt i hårdest vinter
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden (tekst også på nordsamisk, sørsamisk og kvensk)

Stefanusdag / 2. juledag – Søndag 26. desember 2021
Klag 3,52–57 Nå er det ute med meg
Fil 1,27–30 Kjemp for evangeliet
Joh 16,1–4a De skal støte dere ut

Inngangssalme:
59 Nå vandrer fra hver en verdens krok
Bibelsk salme eller salme:
N13 910/ NK3 910.1 Vokt meg som din øyenstein / Vakta meg som din augnestein -
81 Du, de forfulgtes Gud
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
27 Et barn er født i Betlehem / Eit barn er født i Betlehem (vers 7)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
78 Leve for Jesus, dø i hans navn
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
752 Gi oss lys, gi oss lys
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
65 Vi ser deg, Herre Jesus

Nyttårsaften – Fredag 31. desember 2021
Klag 3,22–26 Herrens miskunn er ikke forbi
1 Joh 1,5–7 Dersom vi vandrer i lyset
Matt 11,25–30 Jeg vil gi dere hvile

Inngangssalme:
818 O bli hos meg! Nå er det aftentid / Å, ver hjå meg, for no er kvelden nær
Bibelsk salme eller salme:
N13, NK3 915 Herren skal bevare din utgang og din inngang / Herren skal vara din utgang og din inngang – eller
456.1 og 456.2 Der er godt å være stille / Det er godt å vera stille
Salme etter preken / trosbekjennelse:
812 Se, solens skjønne lys og prakt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden (tekst også på nordsamisk, sørsamisk og kvensk)