Salmeforslag april 2022

Publisert 14.03.2022

SALMER TIL GUDSTJENESTER – April 2022
Kirkeårets tekster 2021/2022 er fra 3. rekke

Ved Estrid Hessellund og Sindre Eide

MÅNEDENS SALME april 2022: N13 163 No vaskar han føtene deira

Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
I stedet for hallelujaomkved kan det i fastetiden velges et sunget svarledd som innholdsmessig svarer til fastetiden (tractus).

4. søndag i fastetiden – Søndag 3. april 2022

5 Mos 8,2–3 Herren ledet i ørkenen
1 Kor 10,16–17 Vin og brød gir del i Kristus
Joh 6,24–36 Jeg er livets brød

Inngangssalme:
366 Nøden står ved våre dører
Bibelsk salme eller salme:
N13 963 /NK3 963.2 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren -
986.1 Jeg er livets brød
I stedet for halluluja i fastetiden:
931 Herre, lær meg din vei / Herre, lær meg din veg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
714 Brød for verden lot du vokse
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
163 No vaskar han føtene deira – eller
117 Se, vi går opp til Jerusalem

Palmesøndag – Søndag 10. april 2022

Sak 9,9–10 Fredskongen på Sion
Fil 2,5–11 Navnet over alle navn
Joh 12,1–13 Salving og inntog
Inngangssalme:
149 Hosianna! Syng for Jesus
Bibelsk salme eller salme:
N13 940 / NK3 940.1 Pris Herren, for han er god -
358 För at du inte
Halleluja eller salmevers med hallelujaomkved:
386 Confitemini Domino / Lovsyng Herren, alle folkeslag
Salme etter preken / trosbekjennelse:
152 Høye seiersrop stiger på ny
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
145 Se hvor nu Jesus treder

Skjærtorsdag – Torsdag 14. april 2022

Salme 116,1–14 Herren kom meg til hjelp
1 Kor 11,23–26 Herrens måltid
Joh 13,1–17 Jesus vasker disiplenes føtter

Inngangssalme:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Bibelsk salme eller salme:
938 Takk Herren, for han er god -
144 Du låg og skalv av angst på kne
I stedet for halleluja:
143 Bli her og våk med meg / Ver her og vak med meg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
163 No vaskar han føtene deira
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
153 Til Lammets måltid får vi gå
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
162 Såkorn som dør i jorden

Langfredag – Fredag 15. april 2022

Joh 18,1-19,42 Lidelsesberetningen

Inngangssalme:
141 Han gikk den tunge veien
Bibelsk salme (evt.):
939 Se, Guds lam, som bærer verdens synd / Sjå, Guds lam, som ber verdsens synd
Salme i tilknytning til tekstlesningen. Kan deles opp, vekselvis tekst/salmevers:
166 O hode, høyt forhånet
            Joh 18,1-11      - 166, vers 1
            Joh 18,12-27     - 166, vers 2
              Joh 18,28-40      - 166, vers 3
              Joh 19,1-16       - 166, vers 4
              Joh 19,17-27     - 166, vers 5
              Joh 19,28-37    - 166, vers 6
              Joh 19,38-42    - 166, vers 7

Salme etter tekstmeditasjon/stillhet:
177 Bleik på krossen heng han
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
173 Hill deg, Frelser og forsoner

Påskenatt / Ottesang – Lørdag 16. april / Søndag 17. april 2022

Liturgien i Gudstjenestebok for Den norske kirke (1977-1992), del I, side 223, kan benyttes
1 Mos 1,1– 5;1,26–2,2 Gud skaper lyset og menneskene og 2 Mos 14,1– 22 Sivsjø-underet
Rom 6,3–11 Forenet med Kristus i dåpen
Mark 16,1–8 Jesus står opp
Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Salme etter lesning av Mosebok-tekstene:
184 Farao nådde oss like ved stranden
Bibelsk salme – etter Romerbrev-teksten og evangelielesningen:
N13 946 / NK3 946 a Kristus er sannelig oppstanden / Kristus er sanneleg oppstaden
Salme etter preken:
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter
Dåpspåminnelse før forsakelsen og trosbekjennelsen:
L: I denne påskenatt er vi blitt minnet om hvordan vi i dåpen fikk del i den frelse som Jesus har vunnet for oss. Vi ble døpt til å leve vårt liv i forsakelse og tro og i tjeneste for Gud og vår neste. La  oss derfor med lovprisning og takk til Herren bekjenne forsakelsen og troen som lød ved vår dåp:
A: Forsakelsen og trosbekjennelsen
L: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! (1 Pet 1,3)
(fra Gudstjenestebok for Den norske kirke 1977–1992, del I)

Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Eat this bread, drink this cup / Et mitt brød, drikk min kalk
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
212 Å, gledesfylte stund! Å, hvilken morgenrøde!

Påskedag – Søndag 17. april 2022

2 Mos 15,1–3 Hest og kriger styrtet han i sjøen
Kol 2,12–15 Begravet med Kristus
Joh 20,1–10 Den tomme graven

Inngangssalme:
195 Krist stod opp av døde – eller
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter
Bibelsk salme eller salme:
N13 / NK3 942 Kristus er oppstanden / Kristus er oppstaden -
204 Han er oppstanden. Halleluja!
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
191 Solen på himmelen lukket sitt øye (vers 1)
Salme før preken/høytidsvers:
193 Han er oppstanden, store bud / Han er oppstaden, dyre ord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
196 Påskemorgen slukker sorgen
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære

2. påskedag – Mandag 18. april 2022

Jer 31,9–13 Jeg vender deres sorg til fryd
2 Kor 5,14–19 En ny skapning
Joh 20,11–18 Jesus og Maria Magdalena

Inngangssalme:
206 Dine hender er fulle av blomster / Dine hender er fulle av blomar
Bibelsk salme eller salme:
N13 947 / NK3 947.1 Kristus er oppstanden, halleluja / Kristus er oppstaden, halleluja -
212 Å, gledesfylte stund
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
191 Solen på himmelen lukket sitt øye (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
215 Maria gråter, hon känner ej / Maria, tjierrasis, gadnjalijs (Ls)
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
214 Han sto opp før dagen demret
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
199 Å salige stund uten like / O ávdugas, ávdugas boddu (Ns)

2. søndag i påsketiden – Søndag 24. april 2022

Jes 45,5–8 Jeg skaper lyset og mørket eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
1 Pet 1,3–9 Et levende håp
Joh 20,24–31 Jesus og Tomas

Inngangssalme:
479 Fordi han kom og var som morgenrøden
Bibelsk salme eller salme:
N13 947 / NK3 947.2. Kristus er oppstanden, halleluja / Kristus er oppstaden, halleluja -
202 Syng det ut med gleda
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
191 Solen på himmelen lukket sitt øye (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
444 Å, Herre Krist, når tvilen siver
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
695 Rop det ut med hjertets jubel