SALMER TIL GUDSTJENESTER DESEMBER 2015

Publisert 23.11.2015

SALMER TIL GUDSTJENESTER DESEMBER 2015

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/16 er fra 3.rekke.
MÅNEDENS SALME DESEMBER 2015: N13 26 Solbarn, jordbarn

2. søndag i adventstiden – søndag 6. desember 2015
(Freds- og menneskerettighetsssøndag)
Jes 2,1–5 Herrens fjell i de siste dager 
Hebr 10,35–39 Bare en kort stund
Joh 16,21–24 Angst og glede
Inngangssalme:
15a Kom, konge kom i morgenglans
Tenning av adventskrans:
25 Tenn lys! (vers 2)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
26 Solbarn, jordbarn
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
744 The kingdom of God/Guds rike er fylt av rettferd og fred
og/eller 637 Yarabba ssalami / Fredens Gud (Eventuelt under måltidet)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
738 Noen må våke

3. søndag i adventstiden – søndag 13. desember 2015
Mal 4,4–6 Jeg sender Elia til dere
2 Pet 1,19–21 Profetordet
Joh 5,31–36 Gjerningene vitner om meg

Inngangssalme:
3 Å kom, å kom, Immanuel
Tenning av adventskrans:
25 Tenn lys! (vers 3)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
13 Underlege ting å sjå!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
26 Solbarn, jordbarn
4. søndag i adventstiden – søndag 20. desember 2015
Sef 3,14–17 Han jubler over deg med fryd
2 Kor 1,18–22 Løftenes ja og amen
Matt 1,18–25 Budskapet til Josef

Inngangssalme:
26 Solbarn, jordbarn
Tenning av adventskrans:
25 Tenn lys! (vers 4)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
104 I et skur ved Betlehem
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
2 Folkefrelsar, til oss kom
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
7b Opp, gledes alle, gledest no

Julaften – torsdag 24. desember 2015
Jes 9,1a.2.6–7 Fredsfyrsten
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,1–20 Jesus blir født

Inngangssalme:
46 Glade jul, hellige jul! / Glade jol, heilage jol/Aavoes jåvlh, aejlies leah jåvlh!
Salmer i tilknytning til lesing av juleevangeliet
27b Et barn er født i Betlehem
(vers kan synges før, mellom og etter lesningene)
68 Nå er den hellige time (eventuelt etter lesing av juleevangeliet)
Salme i tilknytning til prekenen (eventuelt intro til salmen, synge salmen, avslutte prekenen):
26 Solbarn, jordbarn
Salme etter preken / trosbekjennelse:
51 Jeg er så glad hver julekveld
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden

Julenatt / Ottesang – torsdag 24. desember / fredag 25. desember 2015
Mika 5,1–4a Fredsfyrsten fra Betlehem
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Matt 1,18–25 Josef og Jesu fødsel

Inngangssalme:
43 Stille natt, hellige natt / Stille natt, heilage natt
Salme etter preken / trosbekjennelse:
33 Det hev ei rose sprunge
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
38 Mitt hjerte alltid vanker
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
62 Sæle jolekveld!

Juledag – fredag 25. desember 2015
Ordsp 8,1–2.22–31 Visdommen og bygningsmannen
Hebr 1,1–6 Utstrålingen av Guds herlighet
Joh 1,1–14 Ordet ble menneske

Inngangssalme:
44 Det kimer nå til julefest
Høytidsvers/salme i prekenens innledningsdel:
40 Å, kom nå med lovsang
Salme etter preken / trosbekjennelse:
65Vi ser deg, Herre Jesus
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
36 Her kommer dine arme små
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
48 Deilig er jorden

Stefanusdag / 2. juledag – lørdag 26. desember 2015
Klag 3,52–57 Nå er det ute med meg
Fil 1,27–30 Kjemp for evangeliet
Joh 16,1–4a De skal støte dere ut

Inngangssalme:
76 Joleklokker over jorda
Salme etter preken / trosbekjennelse:
81 Du, de forfulgtes Gud
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
615 Vi bærer mange med oss
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
26 Solbarn, jordbarn

 Romjulssøndag – søndag 27. desember 2015
Jes 66,10–13 Gled dere med Jerusalem
Rom 11,33–36 Hvor ufattelige hans veier
Luk 2,25–35 Simeons lovsang

Inngangssalme:
49 Kim, alle klokker
Salme etter preken / trosbekjennelse:
67 Guds frelse til verda er komen
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
10 Blomstre som en rosengård
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
56 En krybbe var vuggen / Ei krubbe var vogga

Nyttårsaften – torsdag 31. desember 2015
Klag 3,22–26 Herrens miskunn er ikke forbi
1 Joh 1,5–7 Dersom vi vandrer i lyset
Matt 11,25–30 Jeg vil gi dere hvile

Inngangssalme:
812 Se, solens skjønne lys og prakt
Salme etter preken / trosbekjennelse:
838 Snevit er natten, klar og kold eller 460 Bortom tid og rom og tanke
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
818 O, bli hos meg! Å, ver hjå meg