Oktober 2019

Publisert 23.09.2019

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2019
Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke

MÅNEDENS SALME oktober 2019:  N13 447 Jeg kan ikke bruke de dristige ord

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

17. søndag i treenighetstiden – Søndag 6. oktober 2019
Esek 37,1–5.10–14 De døde ben blir levende
Fil 1,20–26 Jeg er trukket til begge sider (prekentekst)
Mark 5,35–43 Jesus vekker opp Jairus' datter

Inngangssalme:
190 Som den gylne sol frembryter
Bibelsk salme:
N13 947 / NK3 947.1 Kristus er oppstanden, halleluja / Kristus er oppstaden, halleluja
Halleluja / Salme før preken:
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter
Salme etter preken / trosbekjennelse:
677 En bønn er gjemt i hjerteslagets rytme
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære

18. søndag i treenighetstiden – Søndag 13. oktober 2019
Salme 38,10–16 Herre, du ser hva min lengsel er
1 Joh 4,11–16 Gud er kjærlighet
Mark 1,40–45 Den spedalske mannen

Inngangssalme:
233 Kjærlighet er lysets kilde
Bibelsk salme:
N13 928 / NK3 928.3 Herre, jeg roper til deg, du min Frelser / Herre, eg ropar til deg, du min Frelsar
Halleluja / Salme før preken:
447 Jeg kan ikke bruke de dristige ord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
380 Herre, du har reist meg opp
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
621 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede

19. søndag i treenighetstiden – Søndag 20. oktober 2019
1 Sam 3,1–11 Herren kaller Samuel
1 Kor 9,19–23 Alt gjør jeg for evangeliet
Luk 9,57–62 Jesus krever alt

Inngangssalme:
665 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære / Herre, eg inderleg ynskjer å fremje di ære
Bibelsk salme:
N13 923 / NK3 923.2 Ditt ord er en lykt for min fot / Ditt ord er ei lykt for min fot
Halleluja / Salme før preken:
567 Herre, tal, din tenar lyder
Salme etter preken / trosbekjennelse:
433 Da Herren kom til denne jord
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
762 Vårt bord er dekket, og vi ber (alle 4 vers)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
696 Thuma mina / Herre, send meg

Bots- og bønnedag – Søndag 27. oktober 2019
Mika 7,18–19 Du skal kaste våre synder i havet
2 Kor 13,5–8 Ransak dere selv
Luk 15,11–32 Den bortkomne og hans bror

Inngangssalme:
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
Bibelsk salme:
N13 964 / NK3 964 I dag, om du får høre Guds røst / I dag, om du får høyra Guds røst
eller: 929 Ransak meg, Gud
Halleluja / Salme før preken:
447 Jeg kan ikke bruke de dristige ord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
325 Som når et barn kommer hjem om kvelden
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
456.1 Det er godt å være stille / 456.2 Det er godt å vera stille
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
277 Gladelig vil vi halleluja kvede

Reformasjonsdagen – Torsdag 31. oktober 2019
Salme 46,1–8 Gud er vår faste borg
Rom 1,16–17 Guds kraft til frelse
Joh 1,16–17 Nåden og sannheten

Inngangssalme:
108 Vår Gud han er så fast en  borg / Vår Gud han er så fast ei borg
Bibelsk salme:
N13 952 / NK3 952.4 Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
349 Du som freden meg forkynner
Salme etter preken / trosbekjennelse:
350 Jesus Krist, du nådens kjelda
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
320 Ærens konge, nådens Herre