Oktober 2018

Publisert 20.09.2018

SALMER TIL GUDSTJENESTER – oktober 2018

Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME oktober 2018:
N13 674 Pris være Gud / Handling og bønn må bli ett

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

20. søndag i treenighetstiden – Søndag 7. oktober 2018
1 Mos 2,18–25 De to skal være ett
Ef 5,31–33 Mysteriet Kristus og kirken
Mark 10,2–9 Ekteskap og skilsmisse

Inngangssalme:
798 Se, nu stiger solen av havets skjød  (vers 1-5)
Bibelsk salme:
N13 959/NK3 959.3 Vær meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, å Gud
Halleluja / Salme før preken:
655 Guds godhet sang i sinnet
Salme etter preken / trosbekjennelse:
656 Kjærleik er gleda, uendeleg sterk
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
674 Pris være Gud / Handling og bønn må bli ett
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
854 No stig vår song, vår takk til Gud

21. søndag i treenighetstiden – Søndag 14. oktober 2018
5 Mos 15,7–8.10–11 Lukk opp hånden
1 Joh 3,16–18 Den som lukker sitt hjerte
Luk 16,19–31 Den rike mann og Lasarus

Inngangssalme:
715 Gud, du er rik! Din godhet er stor
Bibelsk salme:
N13 963 / NK3 963.4 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
712 Himmelske Far, du har skapt oss
Salme etter preken / trosbekjennelse:
740 Eit lite barn voks opp til mann – eller
676 Du åpner døren for ditt rikes komme
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud / Handling og bønn må bli ett

22. søndag i treenighetstiden – Søndag 21. oktober 2018
Ordsp 6,20–23a Forkast ikke det du har lært (prekentekst)
Fil 2,1–4 Ikke selvhevdelse, men ydmykhet
Joh 12,35–36 Tro på lyset, bli lysets barn

Inngangssalme:
802 Gjennom denne dagens timer
Bibelsk salme:
929 Ransak meg, Gud
Halleluja / Salme før preken:
576 Som spede barnet drikk si mjølk
Salme etter preken / trosbekjennelse:
752 Gi oss lys, gi oss lys
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
674 Pris være Gud / Handling og bønn må bli ett
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
431 La oss vandre i lyset / Lat oss vandre i lyset

Bots- og bønnedag – Søndag 28. oktober 2018
Jes 59,1–4 Deres misgjerninger skiller
1 Joh 1,8–2,2 Dersom vi bekjenner våre synder
Luk 18,9–14 Fariseeren og tolleren

Inngangssalme:
548 Jesus, Frelser, vi er her
Bibelsk salme:
964 I dag, om du får høre Guds røst / I dag, om de får høyra Guds røyst
Halleluja / Salme før preken:
404 Slik som eg var, kom eg til Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
745 Av dypest nød jeg rope må
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
342 Amazing grace! How sweet the sound / Å nåde underfull og stor

Reformasjonsdagen – Onsdag 31. oktober 2018
Salme 46,1–8 Gud er vår faste borg
Rom 1,16–17 Guds kraft til frelse
Joh 1,16–17 Nåden og sannheten

Inngangssalme:
108 Vår Gud han er så fast en borg / Vår Gud han er så fast ei borg
Bibelsk salme:
N13 924 / NK3 952.4 Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
880 Oppstandelsen og livet visst
Salme etter preken / trosbekjennelse:
279 Overmåte fullt av nåde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud / Handling og bønn må bli ett