Oktober 2017

Publisert 18.09.2017

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2017
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke
MÅNEDENS SALME oktober 2017: N13 342 Amazing grace / Å nåde underfull og stor

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

17. søndag i treenighetstiden – Søndag 1. oktober 2017
Job 19,21–27  Jeg vet at min gjenløser lever
2 Tim 1,7–12  Han har gjort ende på døden
Joh 11,17–29 og/eller 30–46  Jesus vekker opp Lasarus
Inngangssalme:
189 Guds kyrkje, syng kring vide jord
Bibelsk salme:
N13 947/ NK3 947.1. Kristus er oppstanden / Kristus er oppstaden. Halleluja.
Halleluja / Salme før preken:
211 Min gjenløser lever, jeg vet at han lever
Salme etter preken / trosbekjennelse:
197 Deg være ære, Herre over dødens makt!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
342 Amazing grace / Å nåde underfull og stor

18. søndag i treenighetstiden – Søndag 8. oktober 2017
Jes 53,1–5 Såret for våre overtredelser
Hebr 2,10–18 En barmhjertig øversteprest
Matt 8,14–17 Jesus helbreder Peters svigermor
Inngangssalme:
342 Amazing grace / Å nåde underfull og stor
Bibelsk salme:
N13 928 / NK3 928.3 Herre, jeg roper til deg / Herre, eg ropar til deg
Halleluja / Salme før preken:
99 Jesus från Nasaret går här fram
Salme etter preken / trosbekjennelse:
140 O Herre, la mitt øye få se, men mørket rår
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
434 Det er navnet ditt jeg roper, vil du følge meg?

19. søndag i treenighetstiden – Søndag 15. oktober 2017
Reformasjonstema 3: Frelsen er ikke til salgs
Jes 55,1-3 Kom og kjøp uten penger
Apg 8,4-24 Guds gave kjøpes ikke for penger
Luk 20,45-21,4 De rikes selvhevdelse og den fattige enken (prekentekst)
Inngangssalme:
440 Kom, kom og hør et gledens ord
Bibelsk salme:
N13 923 / NK3 923.2 Ditt ord er en lykt for min fot / Ditt ord er ei lykt for min fot
Halleluja / Salme før preken:
513 Nå ber vi Gud, Den Hellig Ånd / No bed vi Heilag Anden god
Salme etter preken / trosbekjennelse:
712 Himmelske Far, du har skapt oss
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
610 Du opnar, vår evige Fader i Kristus din famn
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde

20. søndag i treenighetstiden – Søndag 22. oktober 2017 
1 Sam 18,1–4  Jonathan slutter pakt med David
Hebr 13,1–3 Søskenkjærlighet og gjestfrihet 
Joh 11,1–5  Jesu venner i Betania (prekentekst)
Inngangssalme:
534 I Krist er ikkje aust og vest
Bibelsk salme:
N13 959 / NK3 959.3 Vær meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, å Gud
Halleluja / Salme før preken:
671 Da jeg trengte en neste, var du der?
Salme etter preken / trosbekjennelse:
526 Velsigna band som bind
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
537 Flammene er mange, lyset er eitt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
342 Amazing grace / Å nåde underfull og stor

Bots– og bønnedag – Søndag 29. oktober 2017
Dersom Reformasjonsdagen ikke har gudstjeneste, kan tekstene derfra flyttes hit.
Jer 18,1–10  Leiren i pottemakerens hånd
Rom 2,1–11  Menneskenes ansvar overfor Gud
Luk 13,22–30  Er det få som blir frelst?
Inngangssalme:
745 Av dypest nød jeg rope må
Bibelsk salme:
964 I dag, om du får høre Guds røst / I dag, om de får høyra Guds røyst
Halleluja / Salme før preken:
261, vers 1-4 Der mange skal komme fra øst og fra vest
Salme etter preken / trosbekjennelse:
261, vers 5-7
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
342 Amazing grace / Å nåde underfull og stor
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
752 Gi oss lys, gi oss lys

Reformasjonsdagen – Tirsdag 31. oktober 2017
Salme 46,1–8 Gud er vår faste borg
Rom 1,16–17 Guds kraft til frelse (prekentekst)
Joh 1,16–17 Nåden og sannheten

Inngangssalme:
108 Vår Gud han er så fast en borg / Vår Gud han er så fast ei borg
Bibelsk salme:
N13 952 / NK3 952.4 Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
880 Oppstandelsen og livet visst
Salme etter preken / trosbekjennelse:
500 Nåden er ditt kvardagskår
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
409 I dine hender, Fader blid