Oktober 2016

Publisert 20.09.2016

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME OKTOBER 2016: N13 723 Herre, rekk ut din allmektige hånd
OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
20. søndag i treenighetstiden – Søndag 2. oktober 2016
Rut 2,8–11 Boas og Rut /trofasthet, integrering av fremmede
Ef 6,1–4  Oppdragelse etter Herrens vilje
Matt 18,1–11 De små har sine engler hos Gud – Omsorg for de minste
Inngangssalme:
679 Du viste oss veien til livet
Bibelsk salme:
N13 959/NK3 959.3 Vær meg nådig, o Gud/ Ver meg nådig, å Gud
Halleluja / Salme før preken:
732 På veiene ute i verden
Salme etter preken / trosbekjennelse:
407 Gud græt der kjærleik vik
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
723 Herre, rekk ut din allmektige hånd
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
504 Vi er barn av lys og skygge
21. søndag i treenighetstiden – Søndag 9. oktober 2016
Fork 5,9–14  Rikdom kan bli til ulykke
1 Tim 6,6–12  Gudsfrykt, nøysomhet og tro
Luk 12,13–21  Den rike bonden
Inngangssalme:
713 Intet er vårt. Alt er ditt.
Bibelsk salme:
N13 963/NK3 963.4 Min sjel, lov Herren/ Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
989 Søk først Guds rike
Salme etter preken / trosbekjennelse:
723 Herre, rekk ut din allmektige hånd
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
678 Vi rekker våre hender frem
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
419, vers 1-4 + 9 Far, verden, farvel!
22. søndag i treenighetstiden – Søndag 16. oktober 2016
3 Mos 19,1–2.16–18.33–34  Dere har selv vært innflyttere
Jak 2,1–9  Rike og fattige i menigheten
Luk 10,25–37  Den barmhjertige samaritan

Inngangssalme:
723 Herre, rekk ut din allmektige hånd
Bibelsk salme:
N13 929/ NK3 929 Ransak meg, Gud
Halleluja / Salme før preken:
719 Vår Far, vi må bekjenne
Salme etter preken / trosbekjennelse:
671 Da jeg trengte en neste, var du der?
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
802 Gjennom denne dagens timer
23. søndag i treenighetstiden – Søndag 23. oktober 2016
Jes 51,11–16  Jeg er den som trøster dere
1 Tess 4,13–18 Når Herren kommer
Matt 24,35–44 Dagen og timen kjenner ingen
Inngangssalme:
480 Hvem skal vi gå til, Herre
Bibelsk salme:
N13 921/ NK3 921.3 Send ditt lys og din sannhet/Send ditt ljos og di sanning
Halleluja / Salme før preken:
510 Herre, når din time kommer
Salme etter preken / trosbekjennelse:
511 En dag skal Herrens skaperdrømmer møte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
618 Vi er et folk på vandring
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
723 Herre, rekk ut din allmektige hånd
Bots– og bønnedag – Søndag 30. oktober 2016
Mik 7,18–19  Du skal kaste våre synder i havet
2 Kor 13,5–8 Ransak dere selv
Luk 15,11–32  Den bortkomne sønn og hans bror
Inngangssalme:
345 Å, kor djup er Herrens nåde
Bibelsk salme:
N13 964/NK3 964 I dag, om du får høre Guds røst/ I dag, om de får høyra Guds røst
Halleluja / Salme før preken:
325 Som når et barn kommer hjem om kvelden
Salme etter preken / trosbekjennelse:
929 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte / Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjarta
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
277 Gladelig vil vi halleluja kvede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
263 Å Gud for jord og alter
Reformasjonsdagen – Mandag 31. oktober 2016
Salme 46,1–8 Gud er vår faste borg
Rom 1,16–17 Guds kraft til frelse
Joh 1,16–17 Nåden og sannheten
Inngangssalme:
108 Vår Gud han er så fast en borg/ Vår Gud han er så fast ei borg
Bibelsk salme:
N13 952/ NK3 952.4 Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
500 Nåden er ditt kvardagskår
Salme etter preken / trosbekjennelse:
336 Nå fryd deg, kristne menighet
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
345 Å, kor djup er Herrens nåde
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
339 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte