Oktober 2015

Publisert 18.09.2015

SALMER TIL GUDSTJENESTER OKTOBER 2015

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke.
MÅNEDENS SALME OKTOBER 2015: N13 847 Han gyller himlens tak i gullsinober

19. søndag i treenighetstiden – søndag 4. oktober 2015
5 Mos 30,11–15 Ordet er deg ganske nær
Rom 2,13–16 Lovens krav i hedningenes hjerter
Joh 7,14–17 Den som vil gjøre hans vilje

Inngangssalme:
569 Guds ord, det er vårt arvegods / Guds ord, det er vår fedrearv
Salme etter preken / trosbekjennelse:
395 Som toner i en evig sang
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
563 Når jord og himmel møtes her
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
847 Han gyller himlens tak i gullsinober
20. søndag i treenighetstiden – søndag 11. oktober 2015
1 Mos 2,18–25 De to skal være ett
Ef 5,31–33 Mysteriet Kristus og kirken
Mark 10,2–9 Ekteskap og skilsmisse

Inngangssalme:
655 Guds godhet sang i sinnet
Salme etter preken / trosbekjennelse:
304 Når heile verda syng mot Gud
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
537 Flammene er mange, lyset er eitt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
847 Han gyller himlens tak i gullsinober

21. søndag i treenighetstiden – søndag 18. oktober 2015
5 Mos 15,7–8.10–11 Lukk opp hånden 
1 Joh 3,16–18 Den som lukker sitt hjerte
Luk 16,19–31 Den rike mann og Lasarus

Inngangssalme:
670 Til kjærleik Gud oss skapte
Salme etter preken / trosbekjennelse:
676 Du åpner døren for ditt rikes komme
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
674 Pris være Gud (Handling og bønn må bli ett)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede

Bots– og bønnedag – søndag 25. oktober 2015
Jes 59,1–4 Deres misgjerninger skiller
1 Joh 1,8–2,2 Dersom vi bekjenner våre synder
Luk 18,9–14 Fariseeren og tolleren

Inngangssalme:
342 Amazing grace! / Å nåde underfull og stor
Salme etter preken / trosbekjennelse:
404 Slik som eg var
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
595 Dyp av nåde er hos deg
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
409 I dine hender, Fader blid eller
847 Han gyller himlens tak i gullsinober

Reformasjonsdagen – lørdag 31. oktober 2015
Salme 46,1–8 Gud er vår faste borg
Rom 1,16–17 Guds kraft til frelse
Joh 1,16–17 Nåden og sannheten

Inngangssalme:
108 Vår Gud han er så fast en borg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
500 Nåden er ditt kvardagskår
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
607 Vær velsignet, legem såret
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
513 Nå ber vi Gud, Den Hellig Ånd / No bed vi Heilag Anden god