Oktober 20

Publisert 16.09.2020

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Oktober 2020
Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke

MÅNEDENS SALME Oktober 2020: N13 632 Vår himmelske Far, kom nær til oss i nåde

Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7) eller et salmevers med Hallelujaomkved (ifølge revisjon av hovedgudstjenesten som
skal innføres i menighetene innen 1. søndag i advent 2020)

18. søndag i treenighetstiden – Søndag 4. oktober 2020
Jes 53,1–5 Såret for våre overtredelser
Hebr 2,10–18 En barmhjertig øversteprest
Matt 8,14–17 Jesus helbreder Peters svigermor

Inngangssalme:
99 Jesus från Nasaret går här fram
Bibelsk salme eller salme:
N13 928 / NK3 928.3 Herre, jeg roper til deg, du min Frelser / Herre, eg ropar til deg, du min Frelsar
832 Jeg synger meg en blå, blå salme – vers 3
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
687 Nå lovsyng Herrens navn, vers 1 før og vers 2 etter evangelielesning
Salme etter preken / trosbekjennelse:
380 Herre, du har reist meg opp
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
197 Deg være ære
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
632 Vår himmelske Far, kom nær til oss i nåde

19. søndag i treenighetstiden – Søndag 11. oktober 2020
Salme 36,6–11 Hos deg er livets kilde
Gal 5,16–26 Livet i Ånden
Matt 5,20–26 Men jeg sier dere

Inngangssalme:
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
Bibelsk salme eller salme:
N12 923 / NK3 923.2 Ditt ord er en lykt for min fot / Ditt ord er ei lykt for min fot
632 Vår himmelske Far, kom nær til oss i nåde
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
687 Nå lovsyng Herrens navn, vers 1 før og vers 2 etter evangelielesning
Salme etter preken / trosbekjennelse:
521 Som vinden stryker mine kinn
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
615 Vi bærer mange med oss
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde

20. søndag i treenighetstiden – Søndag 18. oktober 2020
1 Sam 18,1–4 Jonathan slutter pakt med David
Hebr 13,1–3 Søskenkjærlighet og gjestfrihet
Joh 11,1–5 Jesu venner i Betania

Inngangssalme:
527 Kristne, la oss søke sammen
Bibelsk salme eller salme:
N13 959 / NK3 959.3 Vær meg nådig, o Gud / Ver med nådig, å Gud
680 Ubi caritas et amor / Der barmhjertighet og kjærlighet bor (synges flere ganger)
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
687 Nå lovsyng Herrens navn, vers 1 før og vers 2 etter evangelielesning
Salme etter preken / trosbekjennelse:
526 Velsigna band som bind
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
712 Himmelske Far, du har skapt oss
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
632 Vår himmelske Far, kom nær til oss i nåde

Bots- og bønnedag – Søndag 25. oktober 2020
Jer 18,1–10 Leiren i pottemakerens hånd
Rom 2,1–11 Menneskenes ansvar overfor Gud
Luk 13,22–30 Er det få som blir frelst?

Inngangssalme:
632 Vår himmelske Far, kom nær til oss i nåde
Bibelsk salme eller salme:
964 I dag, om du får høre Guds røst / I dag, om de får høyra Guds røyst
929 Ransak meg, Gud
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
687 Nå lovsyng Herrens navn, vers 1 før og vers 2 etter evangelielesning
Salme etter preken / trosbekjennelse:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
613 Usynlig er ditt rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
342 Amazing grace! How sweet the sound / Å nåde underfull og stor

Reformasjonsdagen – Lørdag 31. oktober 2020
Salme 46,1–8 Gud er vår faste borg
Rom 1,16–17 Guds kraft til frelse
Joh 1,16–17 Nåden og sannheten

Inngangssalme:
108 Vår Gud han er så fast en borg
Bibelsk salme eller salme:
N13 952 / NK3 952.4 Ditt rike står gjennom alle tider
880 Oppstandelsen og livet visst
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
687 Nå lovsyng Herrens navn, vers 1 før og vers 2 etter evangelielesning
Salme etter preken / trosbekjennelse:
279 Overmåte fullt av nåde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
409 I dine hender, Fader blid