November 2020

Publisert 15.10.2020

SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2020
Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke
Fra 1. søndag i advent 2020 er tekstene fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME November 2020: N13 877 Å, dette skriket av en smerte

Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7) eller et salmevers med Hallelujaomkved (ifølge revisjon av hovedgudstjenesten som
skal innføres i menighetene innen 1. søndag i advent 2020)

Allehelgensdag – Søndag 1. november 2020
Jes 49,8–10 Jeg hjelper deg på frelsens dag
Åp 7,9–17 Den store hvite skaren
Matt 5,1–12 Saligprisningene

Inngangssalme:
270 Hen over jord et pilgrimstog
Bibelsk salme eller salme:
N13 973 / NK3 973.1 Rop høyt av glede / Rop høgt av glede -
267 Den store, hvite flokk, å se / Den store, kvite flokk, å sjå
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
268 a For alle helgner som til døden tro
Salme etter preken / trosbekjennelse:
877 Å, dette skriket av en smerte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
620 Hellige mysterium
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
743 Velsignet være dere som

Minnedag – Søndag 1. november 2020 (kveldsgudstjeneste)
Salme 90,1–4.12–14 Å vente på hjelp fra Herren
Rom 5,5–11 Mens vi ennå var svake
Joh 6,37–40 Den som kommer til meg

Inngangssalme:
818 O bli hos meg! Nå er det aftentid / Å, ver hjå meg, for nå er kvelden nær
Salme før preken:
448 Midt i alt det meningsløse
Salme etter preken / trosbekjennelse:
197 Deg være ære
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
819 Bred dina vida vingar

Månedens salme: 877 Å, dette skriket av en smerte kan evt. benyttes som solosang på et passende sted i gudstjenesten.

23. søndag i treenighetstiden – Søndag 8. november 2020
Jes 1,16–19 Kom, la oss gjøre opp vår sak
2 Tess 1,10b–12 Verdige det kallet dere har fått
Mark 10,28–31 Få hundre ganger så mye igjen

Inngangssalme:
742 Høyr, den bodskapen som vi forkynner
Bibelsk salme eller salme:
N13 921 / NK3 921.2 Send ditt lys og din sannhet / Send ditt ljos og di sanning -
433 Det er navnet ditt jeg roper
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag
Salme etter preken / trosbekjennelse:
375 Å, at jeg kunne min Jesus prise
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
744 Guds rike er fylt av rettferd og fred / Confitimini Domino (synges flere ganger)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
432 Vi syng med takk og glede

24. søndag i treenighetstiden – Søndag 15. november 2020
Salme 126,1–6 Så med tårer, høste med jubelrop
Fil 1,2–6 Han som begynte, skal fullføre
Joh 6,63–69 Du har det evige livs ord

Inngangssalme:
536 Guds menighet er jordens største under
Bibelsk salme eller salme:
N13 921 / NK3 921.1. Send ditt lys og din sannhet / Send ditt ljos og di sanning -
101 Kristus er verdens lys
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag
Salme etter preken / trosbekjennelse:
480 Hvem skal vi gå til, Herre
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
160 Herre, hvor skal vi gå hen (vers 1-4)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
433 Da Herren kom til denne jord

Domssøndag / Kristi kongedag – Søndag 22. november 2020
Jes 57,14–16 Jeg vil ikke evig føre klagemål
Åp 20,11–13 Livets bok
Matt 25,31–46 Dommen

Inngangssalme:
596 Gud, når du til regnskap kaller
Bibelsk salme eller salme:
N13 og NK3 975 Menneskesønnen skal komme / Menneskesonen skal koma -
510 Herre, når din time kommer
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag
Salme etter preken / trosbekjennelse:
671 Da jeg trengte en neste
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
737 Herre, du vandrer forsoningens vei
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
222 Kristus, konge, du regjerer

1. søndag i adventstiden – Søndag 29. november 2020
2. tekstrekke
Jes 61,1–3 Et nådens år med gjengjeld
Åp 5,1–5 Boken med de sju segl
Luk 4,16–22 Jesus står frem i Nasaret

Inngangssalme:
5 Gjør døren høy, gjør porten vid
Tenning av adventskrans
25 Tenn lys! Et lys skal brenne (vers 1)
Bibelsk salme eller salme:
N13 og NK3 902 Rop med jubel / Rop av glede -
15 Kom, konge, kom i morgenglans
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
386 Lovsyng Herren, alle folkeslag
Salme etter preken / trosbekjennelse:
479 Fordi han kom og var som morgenrøden
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
18 Mens frost og vintermørke råd