November 2019

Publisert 21.10.2019

SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2019
Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke

MÅNEDENS SALME oktober 2019:  N13 681 Gud, som oss skaper / God of creation

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Allehelgensdag – Søndag 3. november 2019
Jes 60,18–22 Herren skal være ditt lys (prekentekst)
Hebr 11,11–16.39–40 Et bedre land de lengter etter
Luk 6,20–23 Saligprisningene

Inngangssalme:
270 Hen over jord et pilgrimstog
Bibelsk salme:
N13 973 / NK3 973.3 Rop høyt av glede / Rop høgt av glede
Halleluja / Salme før preken:
743 Velsignet være dere som
Salme etter preken / trosbekjennelse:
101 Kristus er verdens lys
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
897 Å, denne kilde ren som paradiset
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
681 Gud, som oss skaper / God of creation

Minnedag – Søndag 3. november 2019
Salme 139,1–18.23–24 Herre, du ransaker meg
1 Kor 15,51–58 Vi skal bli forvandlet
Joh 11,19–27 Herre, hadde du vært her

Inngangssalme:
818 O bli hos meg! Nå er det aftentid / Å, ver hjå meg, for no er kvelden nær
Bibelsk salme:
922 Hos deg er livets kilde / Hos deg er livsens kjelde
Halleluja / Salme før preken:
448 Midt i alt det meningsløse
Salme etter preken / trosbekjennelse:
197 Deg være ære
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
267 Den store, hvite flokk, å se / Den store, kvite flokk, å sjå

22. søndag i treenighetstiden – Søndag 10. november 2019
3 Mos 19,1–2.16–18.33–34 Dere har selv vært innflyttere
Jak 2,1–9 Rike og fattige i menigheten
Luk 10,25–37 Den barmhjertige samaritan

Inngangssalme:
802 Gjennom denne dagens timer
Bibelsk salme:
929 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte / Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerta
Halleluja / Salme før preken:
732 På veiene ute i verden
Salme etter preken / trosbekjennelse:
671 Da jeg trengte en neste, var du der
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
681 Gud, som oss skaper / God of creation

23. søndag i treenighetstiden – Søndag 17. november 2019
Jes 51,11–16 Jeg er den som trøster dere
1 Tess 4,13–18 Når Herren kommer
Matt 24,35–44 Dagen og timen kjenner ingen

Inngangssalme:
11 Jeg løfter opp til Gud min sang
Bibelsk salme:
N13 921 / NK3 921.2 Send ditt lys og din sannhet / Send ditt ljos og di sanning
Halleluja / Salme før preken:
143 Bli her og våk med meg / Ver her og våk med meg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
881 Min største hjertens glede
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
618 Vi er et folk på vandring
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
681 Gud, som oss skaper / God of creation

Domssøndag / Kristi kongedag – Søndag 24. november 2019
5 Mos 30,15–20 Valget mellom liv og død
1 Kor 15,22–28 De som hører Kristus til
Joh 9,39–41 Til dom er jeg kommet

Inngangssalme:
222 Kristus, konge, du regjerer
Bibelsk salme:
975 Menneskesønnen skal komme / Menneskesonen skal koma
Halleluja / Salme før preken:
1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
Salme etter preken / trosbekjennelse:
510 Herre, når din time kommer
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
610 Du opnar, vår evige Fader, i Kristus din famn
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
681 Gud, som oss skaper / God of creation