November 2017

Publisert 17.10.2017

Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke
MÅNEDENS SALME november 2017: N13 742 Høyr den bodskapen som vi forkynner

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Allehelgensdag – Søndag 5. november 2017
Jes 49,8–10 Jeg hjelper deg på frelsens dag
Åp 7,9–17 Den store hvite skaren
Matt 5,1–12 Saligprisningene

Inngangssalme:
270 Hen over jord et pilgrimstog så stille skrider frem
Bibelsk salme:
N13 973/NK3 973.3 Rop høyt av glede / Rop høgt av glede
Halleluja / Salme før preken:
742 Høyr den bodskapen som vi forkynner
Salme etter preken / trosbekjennelse:
743 Velsignet være dere som gir brød i tomme hender
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
267 Den store, hvite flokk, å se / Den store, kvite flokk, å sjå
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
274 De som gikk foran oss

Minnedag
Salme 90,1–4.12–14 Å vente på hjelp fra Herren
Rom 5,5–11 Mens vi ennå var svake
Joh 6,37–40 Den som kommer til meg
Inngangssalme:
818 O, bli hos meg / Å, ver hjå meg
Bibelsk salme:
922 Hos deg er livets kilde
Salme før preken:
422 Jesus, det eneste, helligste, reneste
Salme etter preken / trosbekjennelse:
415 Alltid freidig når du går
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
409 I dine hender, Fader blid eller
494 Jeg er i Herrens hender / Jupmelen gieten nuelesne leam

23. søndag i treenighetstiden – Søndag 12. november 2017
Jes 1,16–19  Kom, la oss gjøre opp vår sak
2 Tess 1,10b–12 Verdige det kallet dere har fått
Mark 10,28–31 Få hundre ganger så mye igjen

Inngangssalme:
742 Høyr den bodskapen som vi forkynner
Bibelsk salme:
N13 921/NK3 921.1 Send ditt lys og din sannhet / Send ditt ljos og di sanning
Halleluja / Salme før preken:
417 Mer hellighet gi meg, mer mildhet, o Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
108 Vår Gud han er så fast en borg (Luther)
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket / Vårt altarbord er duka
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud, Faderen, Sønnen, Den hellige ånd

24. søndag i treenighetstiden – Søndag 19. november 2017
Reformasjonstema 4: Mennesker er ikke til salgs 
Salme 8,2-10 Hva er da et menneske?
Fil 2,3-11 Sett de andre høyere enn dere selv
Matt 18,1-6.10-14 Pass dere for å forakte de små (prekentekst)

Inngangssalme:
671 Da jeg trengte en neste, var du der?
Bibelsk salme:
744 The kingdom of God is justice and peace / Guds rike er fylt av rettferd og fred
Halleluja / Salme før preken:
358 För at du inte tog det gudomliga dig till en krona
Salme etter preken / trosbekjennelse:
742 Høyr den bodskapen som vi forkynner
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
738 Noen må våke i verdens natt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde eller
730 Gi fred, å Herre Gud, gi fred (Luther)

Domssøndag / Kristi kongedag – Søndag 26. november 2017
Jes 57,14–16 Jeg vil ikke evig føre klagemål
Åp 20,11–13 Livets bok
Matt 25,31–46 Dommen

Inngangssalme:
298 Se universets Herre i rommets kongehall
Bibelsk salme:
975 Menneskesønnen skal komme / Menneskesonen skal koma
Halleluja / Salme før preken:
511 En dag skal Herrens skaperdrømmer møte
Salme etter preken / trosbekjennelse:
740Eit lite barn voks opp til mann
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
596 Gud, når du til regnskap kaller meg
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
513 Nå ber vi Gud, Den Hellig Ånd / Nå bed vi Heilag Anden god (Luther)