November 2016

Publisert 17.10.2016

SALMER TIL GUDSTJENESTER – November 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke
MÅNEDENS SALME NOVEMBER 2016: N13 500 Nåden er ditt kvardagskår

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449. 
 
Allehelgensdag – Søndag 6. november 2016
Jes 60,18–22  Herren skal være ditt lys
 Hebr 11,11–16.39–40 Lengselen etter et bedre land
 Luk 6,20–23 Saligprisningene
Inngangssalme:
270 Hen over jord et pilgrimstog
Bibelsk salme:
N13 973/NK3 973.3 Rop høyt av glede / Rop høgt av glede
Halleluja / Salme før preken:
267 Den store, hvite flokk / Den store, kvite flokk
Salme etter preken / trosbekjennelse:
500 Nåden er ditt kvardagskår
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
885 O kristelighet! (melodi nr. 605)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
899 Jeg tror på jordens forvandling

26. søndag i treenighetstiden – Søndag 13. november 2016
Ordsp 14,21–22.25.31 Medynk med de fattige
Fil 1,20 At Kristus skal bli opphøyd
Luk 13,10–17 Jesus helbreder en kvinne 
Inngangssalme:
500 Nåden er ditt kvardagskår
Bibelsk salme:
N13 925/NK3 925.1 Vær meg nådig, Gud / Ver meg nådig, Gud
Halleluja / Salme før preken:
680 Ubi caritas / Der barmhjertighet og kjærlighet bor
Salme etter preken / trosbekjennelse:
671 Da jeg trengte en neste
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket / Vårt altarbord er duka
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
743 Velsignet være dere som gir brød i tomme hender

Domssøndag / Kristi kongedag – Søndag 20. november 2016
5 Mos 30,15–20  Velg da livet
1 Kor 15,22–28 Gud skal være alt i alle
Joh 9,39–41 Til dom er jeg kommet
Inngangssalme:
278 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
Bibelsk salme:
N13 975/ NK3 975 Menneskesønnen skal komme / Menneskesonen skal koma
Halleluja / Salme før preken:
500 Nåden er ditt kvardagskår
Salme etter preken / trosbekjennelse:
596 Gud, når du til regnskap kaller
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
222 Kristus, konge, du regjerer

1. søndag i adventstiden – Søndag 27. november 2016
Salme 24,1–10  …så ærens konge kan dra inn 
Rom 13,11–12  Timen er kommet, våkn opp 
Matt 21,1–11 Inntoget i Jerusalem 

Inngangssalme:
5 Gjør døren høy / Gjer døri høg (vers 1-5)
Salme ved tenning av adventslys:
25 Tenn lys (vers 1)
Bibelsk salme:
N13 902 / NK3 902 Rop med jubel / Rop av glede
Halleluja / Salme før preken:
23 Hosianna, Davids sønn! / Hosianna, Davids son!
Salme etter preken / trosbekjennelse:
5 Gjør døren høy / Gjer døri høg (vers 6-8)
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
18 Mens frost og vintermørke rår