November 2015

Publisert 22.10.2015

SALMER TIL GUDSTJENESTER NOVEMBER 2015

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke. (1. søndag i adventstiden fra 3. rekke)
MÅNEDENS SALME NOVEMBER 2015: N13 899 Jeg tror på jordens forvandling.

Allehelgensdag – søndag 1. november 2015
Salme 84,2–8 Salige er de som bor i ditt hus
Hebr 12,1–3 En sky av vitner
Matt 5,13–16 Jordens salt og verdens lys

Inngangssalme:
270 Hen over jord et pilgrimstog
Salme etter preken / trosbekjennelse:
460 Bortom tid og rom og tanke
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
620 Hellige mysterium!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
899 Jeg tror på jordens forvandling
Minnedag – søndag 1. november 2015
1 Mos 23,1–6 Abraham sørger over Sara
2 Kor 1,3–7 Takk til Gud som trøster
Joh 11,1–5.33–38 Jesus sørger med sine venner

Inngangssalme:
267 Den store, hvite flokk å se / Den store, kvite flokk, å sjå
Salme etter preken / trosbekjennelse:
873 Nå åpner savnet sine øde vidder
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
464 Velt alle dine veier (vers 1-3, 12)
24. søndag i treenighetstiden – søndag 8. november 2015
Salme 119,80–83 Så jeg ikke blir til skamme
Kol 1,24–29 Lidelser og tjeneste (prekentekst)
Luk 12,35–40 Lykkelige de han finner våkne

Inngangssalme:
701 Så vide om land som sol mon gå
Salme etter preken / trosbekjennelse:
433 Da Herren kom til denne jord
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
612 Vårt sinn er fylt av glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
899 Jeg tror på jordens forvandling
25. søndag i treenighetstiden – søndag 15. november 2015
Salme 107,23–32 Han fikk stormen til å stilne
2 Kor 1,8–11 Han reddet oss fra den visse død
Matt 14,22–34 Jesus og Peter går på vannet

Inngangssalme:
798 Se, nu stiger solen av havets skjød
Salme etter preken / trosbekjennelse:
461 Tårnhøye bølger går
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
483 Nada te turbe / Ha ingen uro (Synges flere ganger. Gjentas evt. under nattverden)
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
899 Jeg tror på jordens forvandling

Domssøndag / Kristi kongedag – søndag 22. november 2015
Job 28,20–28 Å frykte Herren, det er visdom
Kol 1,9–14 Et liv som er Herren verdig
Matt 25,1–13 Brudepikene

Inngangssalme:
899 Jeg tror på jordens forvandling
Salme etter preken / trosbekjennelse:
690 Reis deg, Guds menighet
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
615 Vi bærer mange med oss
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
222 Kristus, konge, du regjerer
1. søndag i adventstiden – søndag 29. november 2015 (3.rekke)
Jes 12,1–6 Lovsang for Herrens frelse
Åp 3,19–22 Se, jeg står for døren
Matt 21,10–17 Jesus drar inn i Jerusalem

Inngangssalme:
22 Hosianna, Davids sønn / Hosianna, Davids son
Tenning av adventskrans:
25 Tenn lys! (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
5 Gjør døren høy / Gjer døri høg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
431 La oss vandre i lyset / Lat oss vandre i lyset