Mars 2020

Publisert 20.02.2020

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2020
Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke

MÅNEDENS SALME mars 2020: (N13) 438 Eg kjem med tome hender

Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
I fastetiden kan halleluja erstattes av et sunget svarledd som innholdsmessig svarer til fastetiden. (ifølge revisjon av hovedgudstjenesten som skal innføres i menighetene innen 1. søndag i advent 2020)

1. søndag i fastetiden – Søndag 1. mars 2020
1 Mos 2,8–9; 3,1–8 Syndefallet
Jak 1,12–16 Gud frister ingen
Matt 4,1–11 Jesus blir fristet

Inngangssalme:
802 Gjennom denne dagens timer
Bibelsk salme eller salme:
930 Herre, vis meg dine veier / Herre, syn meg dine vegar
580 Alltid vil jeg glad bekjenne
I stedet for Halleluja i fastetiden:
929 Ransak meg, Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
120 Du er Guds Sønn, den sterke
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
438 Eg kjem med tome hender
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
108 Vår Gud han er så fast en borg / Vår Gud han er så fast ei borg

2. søndag i fastetiden – Søndag 8. mars 2020
1 Mos 32,24–30 Jakobs kamp
Jak 1,2–8 Tro i prøvelse
Matt 15,21–28 Den kanaaneiske kvinnen

Inngangssalme:
471 Nærmere deg, min Gud / Nærare deg, min Gud
Bibelsk salme eller salme:
N12 925 / NK3 925.2 Vær meg nådig, Gud / Ver meg nådig, Gud
438 Eg kjem med tome hender
I stedet for Halleluja i fastetiden:
929 Ransak meg, Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
158, vers 1,2,5 Jesus, din søte forening å smake
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
615 Vi bærer mange med oss
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
442 Be for oss, Herre, i vår nød

3. søndag i fastetiden – Søndag 15. mars 2020
1 Sam 18,6–14 Saul blir misunnelig på David
Ef 5,1–2.8–11 Ha Gud som forbilde
Luk 11,14–28 Jesu makt over urene ånder
Inngangssalme:
438 Eg kjem med tome hender
Bibelsk salme eller salme:
N13 927 / Nk3 927.2 Herre, til deg tar jeg min tilflukt / Herre, til deg tek eg mi tilflukt
111 Du nådens sol og sete
I stedet for Halleluja i fastetiden:
929 Ransak meg, Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
613 Usynlig er ditt rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
656 Kjærleik er gleda, uendelig sterk

Maria budskapsdag – Søndag 22. mars 2020
Jes 7,10–14 Immanuels–tegnet
Gal 4,4–7 Født av en kvinne, barnekåret
Luk 1,26–38 Budskapet til Maria

Inngangssalme:
126 Frå englemunn dei sæle orda fell
Bibelsk salme:
N13 936 / NK3 936.2 Min sjel opphøyer Herren / Min sjel høglovar Herren
Halleluja:
129 Lovsangen toner og jorden får høre
Salme etter preken / trosbekjennelse:
131 Vi synger med Maria
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
130 Alle kilder bryter frem i glede

4. søndag i fastetiden – Søndag 29. mars 2020
1 Mos 22,1–14 Gud setter Abraham på prøve
Hebr 4,14–16 Jesus er prøvet i alt
Joh 11,45–53 Ett menneske dør for folket

Inngangssalme:
563 Når jord og himmel møtes her
Bibelsk salme eller salme:
N13 963 / NK3 963.2 Min sjel, lov Herren / Min sjel, lov Herren
438 Eg kjem med tome hender
I stedet for Halleluja i fastetiden:
929 Ransak meg, Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
140 O Herre, la mitt øye
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre, du vandrer forsoningens vei