Mars 2019

SALMER TIL GUDSTJENESTER 
Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke

MÅNEDENS SALME mars 2019: N13 543 Vi kommer til deg i bønn, du vår Far

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Fastelavnssøndag – Søndag 3. mars 2019
Jes 52,13–15 Herrens lidende tjener
1 Tim 2,1–6a Løsepenge for alle
Luk 18,31–34 Se vi går opp til Jerusalem

Inngangssalme:
165 O Guds lam uskyldig / Du Guds lam uskyldig
Bibelsk salme:
N13 931/ NK3 931.1 Herre, lær meg din vei / Herre, lær meg din veg
Halleluja / Salme før preken:
358 För at du inte
Salme etter preken / trosbekjennelse:
117 Se, vi går opp til Jerusalem
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
543 Vi kommer til deg i bønn, du vår Far
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre, du vandrer forsoningens vei

Askeonsdag – Onsdag 6. mars 2019
Jes 58,4–10 Den rette faste: å bryte åk
Apg 13,1–4;14,22–23 Paulus og Barnabas sendes ut
Mark 2,18–20 Fest eller faste

Inngangssalme:
738 Noen må våke i verdens natt
Bibelsk salme:
N13 959/ NK3 959.1 Vær meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, o Gud
Halleluja / Salme før preken:
442 Be for oss, Herre, i vår nød
Salme etter preken / trosbekjennelse:
543 Vi kommer til deg i bønn, du vår Far
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
807 O Kristus, du som lyset er

 

1. søndag i fastetiden – Søndag 10. mars 2019
2 Sam 12,1–10 Natan og David
Hebr 5,7–9 Jesus bad med høye rop
Matt 26,36–45 I Getsemane

Inngangssalme:
597 Jeg står for Gud som allting vet
Bibelsk salme:
N13 933/NK3 933 Vis meg, Herre, din vei / Syn meg, Herre, din veg
Halleluja / Salme før preken:
143 Bli her og våk med meg / Ver her og vak med meg (synges flere ganger her
og/eller under nattverden)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
174 Den stunda i Getsemane
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
612 Vårt sinn er fylt med glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
543 Vi kommer til deg i bønn, du vår Far

2. søndag i fastetiden – Søndag 17. mars 2019
Jes 55,1–7 Søk Herren
2 Kor 6,1–10 Tålmodighet i tjenesten
Luk 13,22–30 Den trange dør

Inngangssalme:
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
Bibelsk salme:
N13 925/ NK3 925.2 Vær meg nådig, Gud / Ver meg nådig, Gud
Halleluja / Salme før preken:
261 Der mange skal komme fra øst og fra vest (vers 1-3)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
113 Ingen vinner frem til den evige ro
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
543 Vi kommer til deg i bønn, du vår Far
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
542 Guds hus er eit under: ein bustad på jord

Maria budskapsdag – Søndag 24. mars 2019
1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel
Apg 16,12–15 Lydia i Filippi
Luk 1,39–45 Maria og Elisabet

Inngangssalme:
131 Vi synger med Maria
Bibelsk salme:
N13 936/NK3 936.2 Min sjel opphøyer Herren / Mi sjel høglovar Herren
Halleluja / Salme før preken:
538 Vi kommer til din kirke, Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
129 Lovsangen toner og jorden får høre
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
678 Vi rekker våre hender frem
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
663 Herre, du kalte disipler

3. søndag i fastetiden – Søndag 31. mars 2019
Sak 3,1–5 Satan anklager Josva
2 Kor 12,7–10 En torn i kroppen
Luk 22,28–34 Jeg ba for deg

Inngangssalme:
108 Vår Gud han er så fast en borg / Vår Gud han er så fast ei borg
Bibelsk salme:
N13 927/NK3 927.2 Herre, til deg tar jeg min tilflukt / Herre, til deg tek eg mi tilflukt
Halleluja / Salme før preken:
345 Å, kor djup er Herrens nåde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
442 Be for oss, Herre, i vår nød
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
543 Vi kommer til deg i bønn, du vår Far
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
120 Du er Guds Sønn, den sterke