Mars 2018

Publisert 19.02.2018

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME mars 2018: N13 452 Du som styre straum og vind

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

3. søndag i fastetiden – Søndag 4. mars 2018
Job 2,1–10 Godt og vondt fra Gud
Ef 6,10–18 Guds rustning
Mark 9,17–29 Jesus driver ut en vond ånd

Inngangssalme:
108 Vår Gud han er så fast en borg
Bibelsk salme:
N13 927/ NK3 927.2 Herre, til deg tar jeg min tilflukt / Herre, til deg tek eg mi tilflukt
Halleluja / Salme før preken:
478 Vær sterk, min sjel, i denne tid
Salme etter preken / trosbekjennelse:
479 Fordi han kom og var som morgenrøden
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
613 Usynlig er ditt rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
452 Du som styre straum og vind

4. søndag i fastetiden – Søndag 11. mars 2018
4 Mos 21,4–9 Kobberslangen
2 Kor 5,18–21 Forsoningens tjeneste
Joh 3,11–16 Så høyt har Gud elsket verden

Inngangssalme:
141 Han gikk den tunge veien
Bibelsk salme:
N13 963 / NK3 963.2 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
452 Du som styre straum og vind
Salme etter preken / trosbekjennelse:
866 Mens tidene går
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre, du vandrer forsoningens vei

Maria budskapsdag – Søndag 18. mars 2018
Jer 33,14–17 En rettferdig spire for Davids ætt
Ef 1,3–6 Nåden i Kristus
Luk 1,46–55 Marias lovsang

Inngangssalme:
03 Å, kom, å kom, Immanuel
Bibelsk salme:
N13 936 / NK3 936.2. Min sjel opphøyer Herren / Mi sjel høglovar Herren
Halleluja / Salme før preken:
129 Lovsangen toner og jorden får høre
Salme etter preken / trosbekjennelse:
131 Vi synger med Maria
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
681 God of creation / Gud, som oss skaper

Palmesøndag – Søndag 25. mars 2018
Jes 56,6–8 Bønnens hus for alle folk
Rom 3,21–26 Rettferdighet ved troen
Matt 26,6–13 Jesus salves

Inngangssalme:
534 I Krist er ikkje aust og vest
Bibelsk salme:
N13 940 / NK3 940.1 Pris Herren, for han er god
Halleluja / Salme før preken:
744 Guds rike er fylt av rettferd og fred / The kingdom of God is justice and peace
Salme etter preken / trosbekjennelse:
114 Høyr, krukka brast
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
452 Du som styre straum og vind
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
149 Hosianna! Syng for Jesus

Skjærtorsdag – Torsdag 29. mars 2018
Jer 31,31–34 Den nye pakt
Hebr 10,19–25 Frimodighet og bekjennelse
Luk 22,14–23 Nattverden

Inngangssalme:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Bibelsk salme:
938 Takk Herren, for han er god
Halleluja / Salme før preken:
339 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
Salme etter preken / trosbekjennelse:
153 Til Lammets måltid får vi gå
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
433 Da Herren kom til denne jord

Langfredag – Fredag 30. mars 2018
Joh 18,1–19,42 Lidelsesberetningen

Inngangssalme:
141 Han gikk den tunge veien
Bibelsk salme (evt.):
939 Se, Guds lam, som bærer verdens synd / Sjå, Guds lam, som ber verdsens synd
Salme i tilknytning til tekstlesningen. Kan deles opp, vekselvis tekst/salmevers:
166 O hode, høyt forhånet
                Joh 18,1-11         - 166, vers 1
                Joh 18,12-27      - 166, vers 2
              Joh 18,28-40      - 166, vers 3
              Joh 19,1-16          - 166, vers 4
              Joh 19,17-27        - 166, vers 5
              Joh 19,28-37        - 166, vers 6
              Joh 19,38-42        - 166, vers 7

Salme etter tekstmeditasjon/stillhet:
177 Bleik på krossen heng han
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
173 Hill deg, Frelser og forsoner