Mars 2017

Publisert 20.02.2017

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2017

Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke

MÅNEDENS SALME Mars 2017: N13 732 På veiene ute i verden

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

Askeonsdag – Onsdag 1. mars 2017
Joel 2,12–13  Vend om for Gud er nådig
1 Pet 3,18–4,2  Dåpen og det nye livet
Matt 6,1–6.16–18  Gaver, bønn og faste

Inngangssalme:
732 På veiene ute i verden
Bibelsk salme:
N13 959/ NK3 959.1 Vær meg nådig, o Gud / Ver meg nådig, å Gud
Halleluja / Salme før preken:
590 En stor og mektig gave
Salme etter preken / trosbekjennelse:
717 Kjære Gud, når eg bed
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
813 Den ljuse dag går under'

1. søndag i fastetiden – Søndag 5. mars 2017
1 Mos 2,8–9; 3,1–8  Syndefallet
Jak 1,12–16 Gud frister ingen
Matt 4,1–11 Jesus blir fristet
Inngangssalme:
108 Vår Gud han er så fast en borg / Vår Gud han er så fast ei borg
Bibelsk salme:
933 Vis meg, Herre din vei / Syn meg, Herre, din veg
Halleluja / Salme før preken:
120 Du er Guds Sønn, den sterke
Salme etter preken / trosbekjennelse:
113 Ingen vinner frem til den evige ro
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
732 På veiene ute i verden

2. søndag i fastetiden – Søndag 12. mars 2017
1 Mos 32,24–30 Jakobs kamp
Jak 1,2–8 Tro i prøvelse
Matt 15,21–28 Den kanaaneiske kvinnen
Inngangssalme:
480 Hvem skal vi gå til, Herre
Bibelsk salme:
N13 925/ NK3 925.1 Vær meg nådig, Gud / Ver meg nådig, Gud
Halleluja / Salme før preken:
471 Nærmere deg, min Gud / Nærare deg, min Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
732 På veiene ute i verden
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
615 Vi bærer mange med oss
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
158, vers 1 og 5: Jesus, din søte forening å smake

3. søndag i fastetiden – Søndag 19. mars 2017
1 Sam 18,6–14  Saul blir misunnelig på David
Ef 5,1–2.8–11 Ha Gud som forbilde
Luk 11,14–28  Jesu makt over urene ånder
Inngangssalme:
792, vers 1 og 2: Våkn opp og slå på dine strenger
Bibelsk salme:
N13 927/ NK3 927.2 Herre, til deg tar jeg min tilflukt / Herre, til deg tek eg mi tilflukt
Halleluja / Salme før preken:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
108 Vår Gud han er så fast en borg / Vår Gud han er så fast ei borg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
613 Usynlig er ditt rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
732 På veiene ute i verden

Maria budskapsdag – Søndag 26. mars 2017
Jes 7,10–14 Immanueltegnet
Gal 4,4–7  Født av en kvinne, barnekåret
Luk 1,26–38  Budskapet til Maria

Inngangssalme:
128 Gud bor i et lys, dit ingen kan gå
Bibelsk salme:
N13 936/ NK3 936.2 Min sjel opphøyer Herren / Mi sjel høglovar Herren
Halleluja / Salme før preken:
126 Frå englemunn dei sæle orda fell
Salme etter preken / trosbekjennelse:
130 Alle kilder bryter frem i glede
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
564 Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
131 Vi synger med Maria vår store glede ut