Mars 2016

Publisert 11.02.2016

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME mars 2016: N13  739 Nå øyner vi lyset av dagen

OBS: Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og andre tekstlesning.
Nummerhenvisninger til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).

4. søndag i fastetiden – Søndag 6. mars 2016
Vi foreslår at Halleluja utgår.
5 Mos 8,2–3 Herren ledet i ørkenen
1 Kor 10,16–17 Vin og brød gir del i Kristus
Joh 6,24–36 Jeg er livets brød

Inngangssalme:
416 Du Far og Herre, du som rår
Bibelsk salme:
N13 963/NK3 963.2 Min sjel lov Herren /Mi sjel, lov Herren
Salme før preken:
986 Jeg er livets brød / Eg er livsens brød
Salme etter preken / trosbekjennelse:
711 Del ditt brød med sulten bror
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
618 Vi er et folk på vandring
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
 739 Nå øyner vi lyset av dagen

Maria budskapsdag – Søndag 13. mars 2016
1 Sam 1,21–28  Hanna får Samuel
Apg 16,12–15  Lydia i Filippi
Luk 1,39–45  Maria og Elisabeth

Inngangssalme:
128 Gud bor i eit lys, dit ingen kan gå
Bibelsk salme:
N13 934/ NK3 934.2 Min sjel opphøyer Herren / Mi sjel høglovar Herren
Halleluja/Salme før preken:
122 Å, skjønnest rose på vår jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
130 Alle kilder bryter frem i glede
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
739 Nå øyner vi lyset av dagen

Palmesøndag – Søndag 20. mars 2016
Sak 9,9–10  Fredskongen på Sion
Fil 2,5–11 Navnet over alle navn
Joh 12,1–13  Salving og inntog

Inngangssalme:
149 Hosianna! Syng for Jesus
Bibelsk salme:
N13 940/ NK3 940.1 Pris Herren, for han er god
Halleluja/Salme før preken:
358 För at du inte tog det gudomliga
Salme etter preken / trosbekjennelse:
739 Nå øyner vi lyset av dagen
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
602 Lat kvar jordisk skapning teia
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
151 Deg vi lovsynger, ærer

Skjærtorsdag – Torsdag 24. mars 2016
Salme 116,1–14 Herren kom meg til hjelp
1 Kor 11,23–26  Herrens måltid
Joh 13,1–17  Jesus vasker disiplenes føtter

Inngangssalme:
143 Bleibet hier und wachet mit mir / Bli her og våk med meg (synges flere ganger)
Bibelsk salme:
N13 938 / NK3 938 Takk Herren, for han er god
Salme før preken:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Salme etter preken / trosbekjennelse:
163 No vaskar han føtene deira
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
144 Du låg og skalv av angst på kne (evt. som solosang)

Langfredag – Fredag 25. mars 2016
Mark 14,26–15,37  Lidelsesberetningen

Inngangssalme:
146 Han gikk den tunge veien
Salme i tilknytning til tekstlesningen. Kan deles opp, vekselvis tekst/salmevers:
166 O hode, høyt forhånet
                Mark 14,26-42 – 166, vers 1
                Mark 14,43-52 – 166, vers 2
                Mark 14,53-65 – 166, vers 3
                Mark 14,66-72 – 166, vers 4
                Mark 15,1-15 – 166, vers 5
                Mark 15,16-20a – 166, vers 6
                Mark 15,20b-37 – 166, vers 7

Bibelsk salme (evt.):
N13 939 / NK3 939 Se, Guds lam, som bærer verdens synd / sjå, Guds lam, som ber verdsens synd
Salme etter tekstmeditasjon/stillhet:
165 O Guds Lam uskyldig / Du Guds Lam uskyldig
Sendelsessalme /før velsignelsen eller som postludium):
173 Hill deg, Frelser og forsoner

Påskenatt – Lørdag 26. mars 2016
Liturgien i Gudstjenestebok for Den norske kirke (1977-1922), del I, kan benyttes.
1 Mos 1,1–5;1,26–2,2 Gud skaper lyset og menneskene og 2 Mos 14,1–22 Sivsjø–underet
Rom 6,3–11 Forenet med Kristus i dåpen
Mark 16,1–8 Jesus står opp

Inngangssalme:
101 Kristus er verdens lys
Salme etter lesning av Mosebok-tekstene:
184 Farao nådde oss like ved stranden
Bibelsk salme – etter Romerbrev-teksten og evangelielesningen:
N13 946 / NK3 946 a Kristus er sannelig oppstanden / Kristus er sanneleg oppstaden
Salme etter preken:
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter
Dåpspåminnelse før forsakelsen og trosbekjennelsen:
L: I denne påskenatt er vi blitt minnet om hvordan vi i dåpen fikk del i den frelse som Jesus har vunnet for oss. Vi ble døpt til å leve vårt liv i forsakelse og tro og i tjeneste for Gud og vår neste. La  oss derfor med lovprisning og takk til Herren bekjenne forsakelsen og troen som lød ved vår dåp:
A: Forsakelsen og trosbekjennelsen
L: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! (1 Pet. 1,3)
(fra Gudstjenestebok for Den norske kirke 1977-1992, del I)

Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
619 Eat this bread, drink this cup / Et mitt brød, drikk min kalk
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
212 Å, gledesfylte stund!

Påskedag – Søndag 27. mars 2016
2 Mos 15,1–3 Herren er min styrke
Kol 2,12–15 Begravet med Kristus
Joh 20,1–10 Den tomme graven

Inngangssalme:
195 Krist stod opp av døde / Krist stod opp av daude
Bibelsk salme:
N13 946 / NK3 946 a Kristus er sannelig oppstanden / Kristus er sanneleg oppstaden
Halleluja/Salme før preken:
196 Påskemorgen slukker sorgen
Høytidsvers:
193 Han er oppstanden, store bud! / Han er oppstaden, dyre ord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
204 Han er oppstanden. Halleluja! / Son bajáslihkái, halleluja!
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
197 Deg være ære, Herre over dødens makt!

2. påskedag – Mandag 28. mars 2016
Jer 31,9–13 Jeg vender deres sorg til fryd
2 Kor 5,14–19 En ny skapning
Joh 20,11–18  Jesus og Maria Magdalena

Inngangssalme:
194 Jesus lever, graven brast! / Jesus lever, gravi brast!
Bibelsk salme:
N13 947 / NK3 947.1 Kristus er oppstanden. Halleluja / Kristus er oppstaden. Halleluja
Halleluja/Salme før preken:
199 Å salige stund uten like / O ávdugas, ávdugas boddu
Salme etter preken / trosbekjennelse:
739 Nå øyner vi lyset av dagen
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under.
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
737 Herre, du vandrer forsoningens vei