Mars 2015

Publisert 13.02.2015

SALMER TIL GUDSTJENESTER MARS 2015

Hver måned foreslår Estrid Hessellund og Sindre Eide salmer til gudstjenestene på søn- og helligdager. Her er forslag for mars.

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015 er fra 2.rekke
MÅNEDENS SALME MARS 2015: N13  433 Da Herren kom til denne jord

2. søndag i fastetiden – søndag 1. mars 2015
1 Mos 3,8–15 Oppgjør etter syndefallet
Rom 5,17–19 Fall og rettferdighetens gave
Luk 7,36–50 Hun som fikk syndene tilgitt

Inngangssalme:
728 Adam, kvar er du? (Evt. som salme mellom tekstlesningene)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
417 Mer hellighet gi meg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
604 Jesus, livets sol og glede
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
433 Da Herren kom til denne jord

3. søndag i fastetiden – søndag 8. mars 2015
Job 2,1–10 Godt og vondt fra Gud
Ef 6,10–18 Guds rustning (prekentekst)
Mark 9,17–29 Jesus driver ut en vond ånd

Inngangssalme:
478 Vær sterk, min sjel, i denne tid
Salme etter preken / trosbekjennelse:
108 Vår Gud han er så fast en borg
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
 433 Da Herren kom til denne jord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
320 Ærens konge, nådens Herre

4. søndag i fastetiden – søndag 15. mars 2015
4 Mos 21,4–9 Kobberslangen
2 Kor 5,18–21 Forsoningens tjeneste
Joh 3,11–16 Så høyt har Gud elsket verden

Inngangssalme:
433 Da Herren kom til denne jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
737 Herre, du vandrer forsoningens vei
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
431 La oss vandre i lyset liksom Han er lys
Maria budskapsdag – søndag 22. mars 2015
Jer 33,14–17 En rettferdig spire for Davids ætt
Ef 1,3–6 Nåden i Kristus
Luk 1,46–55 Marias lovsang

Inngangssalme:
130 Alle kilder bryter frem i glede
Salme etter preken / trosbekjennelse:
129 Lovsangen toner og jorden får høre
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
131 Vi synger med Maria vår store glede ut

Palmesøndag – søndag 29. mars 2015
Jes 56,6–8 Bønnens hus for alle folk
Rom 3,21–26 Rettferdighet ved troen
Matt 26,6–13 Jesus salves

Inngangssalme:
149 Hosianna! Syng for Jesus
Salme etter preken / trosbekjennelse:
114 Høyr, krukka brast
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
 433 Da Herren kom til denne jord