Mai 2021

Publisert 20.04.2021

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2021
Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekke

MÅNEDENS SALME januar 2021: N13 624 Må din vei komme deg i møte
Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7), Lovprisning/Benedicamus (ledd 25) eller et salmevers med Hallelujaomkved.

1.mai – Lørdag 1. mai 2021
Amos 8,4–7 Dere som tråkker fattigfolk ned
Jak 2,1–9 Rike og fattige i menigheten
Luk 14,12–14 Innby fattige og uføre

Inngangssalme:
759 Fagert er landet du oss gav
Bibelsk salme eller salme:
N13 963 / NK3 963.4 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
742 Høyr, den bodskapen som vi forkynner
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
952 Ditt rike står gjennom alle tider
Salme etter preken / trosbekjennelse:
674 Pris være Gud
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
624 Må din vei komme deg i møte

5. søndag i påsketiden – Søndag 2. mai 2021
1 Kong 17,8–16 Enken i Sarepta
eller Apg 2,42–47 Fellesskap mellom troende
Rom 12,1–3 Til glede for Gud
Luk 13,18–21 Sennepsfrø og surdeig

Inngangssalme:
523 Gud er her til stede
Bibelsk salme eller salme:
943 Hvor elskelige dine boliger er / Kor elskelige dine bustader er
665 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære / Herre, eg inderleg ynskjer å fremje di ære
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
952 Ditt rike står gjennom alle tider
Salme etter preken / trosbekjennelse:
787 Alt det minste som Gud skapte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
624 Må din vei komme deg i møte

6. søndag i påsketiden – Søndag 9. mai 2021
Dan 9,17–19 Min Gud, vend ditt øre hit
eller Apg 4,23–31 Bønn og fellesskap
3 Joh 11 Ta det gode til forbilde
Matt 7,7–12 Bønn og den gylne regel

Inngangssalme:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Bibelsk salme eller salme:
N13 962 / NK3 962.1 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren
717 Kjære Gud, når eg bed
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
952 Ditt rike står gjennom alle tider
Salme etter preken / trosbekjennelse:
677 En bønn er gjemt i hjerteslagets rytme
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
624 Må din vei komme deg i møte

Kristi himmelfartsdag – Torsdag 13. mai 2021
Dan 7,13–14 Lik en menneskesønn
eller Apg 1,1–11 Jesus tas opp til himmelen
Rom 10,6–10 Ordet er nær i munn og hjerte
Luk 24,46–53 Jesu avskjed

Inngangssalme:
222 Kristus, konge, du regjerer
Bibelsk salme eller salme:
953 Herren sa til min Herre
220 Lov Jesu namn og herredom
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
952 Ditt rike står gjennom alle tider
Salme etter preken / trosbekjennelse:
217 Vi fryder oss av hjertens grunn
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
602 Lat kvar jordisk skapning teia
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
624 Må din vei komme deg i møte

Søndag før pinse – Søndag 16. mai 2021
Sak 14,6–9 Herrens dag
eller Apg 26,1–3.20–29 I Jerusalem og for folkeslagene (prekentekst)
Åp 21,22–27 Det nye Jerusalem
Joh 3,16–21 Lyset er kommet til verden

Inngangssalme:
800 Når dagen atter sender
Bibelsk salme eller salme:
N13 920 / NK3 920.2 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
246 Lyset skinner over jord
Salme etter preken / trosbekjennelse:
442 Be for oss, Herre, i vår nød
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
101 Kristus er verdens lys
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
624 Må din vei komme deg i møte

17. mai – Mandag 17. mai 2021
1 Krøn 29,10–14 Vi gir det vi har fått av deg
1 Tim 2,1–4 Be for konger
Matt 22,17–22 Gi keiseren hva keiserens er
Inngangssalme:
757 Gud, signe vårt dyre fedreland
Bibelsk salme eller salme:
N13 935 / NK3 935.2 Lov Herren, alle folkeslag
759 Fagert er landet du oss gav
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
246 Lyset skinner over jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
735 Gud, i en tid da alle krefter røynes
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
755 Ja, vi elsker dette landet

Pinseaften – Lørdag 22. mai 2021
2 Mos 24,3–11 Herren slutter pakt med Israel
Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen
Joh 7,37–39 Ånden var ennå ikke kommet

Inngangssalme:
574 Ånd fra himlen, kom med nåde
Bibelsk salme eller salme:
952 Ditt rike står gjennom alle tider
519 Wa, wa, wa, Emimimo / Kom, kom kom, Gud Helligånd
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
246 Lyset skinner over jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
518 Grip du meg, Heilage Ande
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
610 Du opnar, vår evige Fader, i Kristus din famn
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
409 I dine hender, Fader blid

Pinsedag – Søndag 23. mai 2021
1 Mos 1,1–5 Guds Ånd svevde over vannet
Apg 2,1–11 Ånden blir gitt
eller 1 Kor 12,12–13 Døpt med én Ånd
Joh 14,15–21 Talsmannen og Jesu bud

Inngangssalme:
232 I all sin glans nu stråler solen
Bibelsk salme eller salme:
956 Du sender ut din Ånd / Du sender ut din Ande
225 Veni Sancte Spiritus / Heilag Ande, kom til oss
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
246 Lyset skinner over jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
227 Sannhets tolk og taler
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
521 Som vinden stryker mine kinn / Som vinden stryk om mine kinn
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
520 Gå gjennom byens lange, rette gater

2. pinsedag – Mandag 24. mai 2021
Jes 44,3–5 Min Ånd vil jeg utøse
Apg 11,19–26 Den første hedningekristne menighet
Joh 6,44–47 Far drar mennesker til Jesus

Inngangssalme:
844 No livnar det i lundar (alle vers)
Bibelsk salme eller salme:
N13 952 / NK3 952.2 Ditt rike står gjennom alle tider
230 Du som går ut fra den levende Gud
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
246 Lyset skinner over jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
570 Dype, stille, sterke, milde / Djupe, stille, sterke, milde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
613 Usynlig er ditt rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
802 Gjennom denne dagens timer

Treenighetssøndag – Søndag 30. mai 2021
1 Mos 18,1–8 Herren gjester Abraham
Rom 11,33–36 Å, dyp av visdom hos Gud
Luk 10,21–24 Jesus jublet i Ånden

Inngangssalme:
229 Den signede dag som nu vi ser (vers 1-4) eller denne versjonen på nynorsk:
789 No kjem han frå Gud, vår signa dag (gjerne på melodi 229)
Bibelsk salme eller salme:
966 Jeg er glad når de sier til meg / Eg er glad når dei seier til meg
241 Biejjiem jih askem (Ss) / Solen och månen, vindar och vågor
Hallelujaomkved, Benedicamus eller salmevers med hallelujaomkved:
246 Lyset skinner over jord (vers 1)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
242 Vi tror på Skaperen Gud (tenn evt. et lys i globen for hvert vers)
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket / Vårt altarbord er duka
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
624 Må din vei komme deg i møte