Mai 2020

Publisert 28.04.2020

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2020 (til og med søndag før pinse)
Kirkeårets tekster 2019/2020 er fra 1. rekke
Også i koronatiden lager vi salmeseddel som vanlig. Salmeforslagene kan også benyttes på digitale gudstjenester av forskjellig slag. Vi håper at vi snart igjen kan feire gudstjenester i kirkene våre.

MÅNEDENS SALME mai 2020: N13 288 Himlane kan ikkje romme deg
Vi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger for bibelsk salme er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Før og etter evangelielesningen kan det velges et Hallelujaomkved (N13 977.3 – 977.7) eller et salmevers med Hallelujaomkved (ifølge revisjon av hovedgudstjenesten som
skal innføres i menighetene innen 1. søndag i advent 2020)

1. mai – Fredag 1. mai 2020
Jes 58,6–10 Den rette faste: å bryte åk
1 Joh 4,16–21 Vi elsker fordi han elsket oss først
Luk 6,31–36 Gjør godt og vær barmhjertige

Inngangssalme:
759 Fagert er landet du oss gav
Bibelsk salme eller salme:
N13 963 / NK3 963.4 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren -
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
207, vers 1: Livet vant, dets navn er Jesus
Salme etter preken / trosbekjennelse:
680 Ubi caritas et amor / Der barmhjertighet og kjærlighet bor
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
739 Nå øyner vi lyset av dagen

4. søndag i påsketiden – Søndag 3. mai 2020
Jes 54,7–10 Herrens fredspakt eller Apg 9,36–43 Tabita vekkes opp
Fil 3,12–14 Jeg jager fram mot målet
Joh 16,16–22 Sorgen skal bli til glede

Inngangssalme:
288 Himlane kan ikkje romme deg
Bibelsk salme eller salme:
N13948 / NK3 948.1 Spill for Herren, dere hans fromme / Spel for Herren, de hans trugne -
119 Hjelp meg, Herre Krist å strida
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
207, vers 1: Livet vant, dets navn er Jesus
Salme etter preken / trosbekjennelse:
308 Nå la oss takke Gud / No takka alle Gud
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
844 No livnar det i lundar(v.1,2,11,12)

5. søndag i påsketiden – Søndag 10. mai 2020
Hos 14,5–9 Jeg vil lege deres frafall eller Apg 4,32–35 De hadde alt felles
Rom 11,13–20 Du er podet inn blant grenene
Joh 15,1–8 Det sanne vintre

Inngangssalme:
288 Himlane kan ikkje romme deg
Bibelsk salme eller salme:
943 Hvor elskelige dine boliger er / Kor elskelige dine bustader er -
537 Flammene er mange, lyset er eitt
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
207, vers 1: Livet vant, dets navn er Jesus
Salme etter preken / trosbekjennelse:
609 Å, fikk jeg kun være den minste kvist
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
678 Vi rekker våre hender frem
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
320 Ærens konge, nådens Herre

6. søndag i påsketiden – Søndag 17. mai 2020
Jer 29,10–14 Fredstanker, fremtid og håp eller Apg 16,25–40 Paulus og Silas løslates
1 Joh 5,13–15 Han hører når vi ber
Luk 18,1–8 Enken og dommeren

Inngangssalme:
288 Himlane kan ikkje romme deg
Bibelsk salme eller salme:
N13 962 / NK3 962.1 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren -
723 Herre, rekk ut din allmektige hånd
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
207, vers 1: Livet vant, dets navn er Jesus
Salme etter preken / trosbekjennelse:
632 Vår himmelske Far, kom nær til oss i nåde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
613 Usynlig er ditt rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
624 Må din vei komme deg i møte

17. mai – Søndag 17. mai 2020
Salme 127,1–3 Hvis ikke Herren bygger huset (prekentekst)
Apg 17,22–25 og/eller 26–31 Han gir liv og ånde til alle
Luk 1,50–53 Fra slekt til slekt

Inngangssalme:
757 Gud, signe vårt dyre fedreland
Bibelsk salme eller salme:
N13 935 / NK3 935.2 Lov Herren, alle folkeslag -
48 Deilig er jorden
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
207, vers 1: Livet vant, dets navn er Jesus
Salme etter preken / trosbekjennelse:
318 Himmelske Fader, herlig uten like
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
731 Jeg folder mine hender små / Eg faldar mine hender små
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
755 Ja, vi elsker dette landet

Kristi himmelfartsdag – Torsdag 21. mai 2020
Salme 110,1–3 Sett deg ved min høyre hånd eller Apg 1,1–11 Jesus tas opp til himmelen
Ef 4,7–10 Han steg opp og gav gaver
Mark 16,19–20 Jesus tas opp til himmelen

Inngangssalme:
288 Himlane kan ikkje romme deg
Bibelsk salme eller salme:
953 Herren sa til min Herre -
281 Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
207, vers 1: Livet vant, dets navn er Jesus
Salme etter preken / trosbekjennelse:
217 Vi fryder oss av hjertens grunn
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
222 Kristus, konge, du regjerer
Søndag før pinse – Søndag 24. mai 2020
Hag 2,3–9 Bygg opp igjen Herrens tempel eller Apg 1,12–14 Disiplene venter i bønn
1 Pet 4,7–11 Tjen hverandre med nådegavene
Joh 15,26–27 Talsmannen og dere skal vitne

Inngangssalme:
288 Himlane kan ikkje romme deg
Bibelsk salme eller salme:
N13 970 / NK3 970.2 Én ting har jeg bedt Herren om / Eitt har eg bede Herren om -
519 Wa, wa, wa Emimimo / Kom, kom, kom, Gud Helligånd
Halleluja eller salmevers med halleluja-omkved:
207, vers 1: Livet vant, dets navn er Jesus
Salme etter preken / trosbekjennelse:
230 Du som går ut fra den levende Gud
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
563 Når jord og himmel møtes her
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
539 Dine løfter er mange, din trofasthet stor