Mai 2019

Publisert 24.04.2019

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2019
Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME mai 2019:  N13 787 Alt det minste som Gud skapte

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

1. mai – Onsdag 1. mai 2019
2 Mos 2,23–25;3,7–10 Nødropet har nådd opp til meg
Jak 5,1–6 Lønnen dere holdt tilbake, roper
Matt 20,25–28 Ikke for å la seg tjene

Inngangssalme:
738 Noen må våke i verdens natt
Bibelsk salme:
N13 934 / NK3 963.4 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
407 Gud græt der kjærleik vik
Salme etter preken / trosbekjennelse:
787 Alt det minste som Gud skapte
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
712 Himmelske Far, du har skapt oss
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
715 Gud, du er rik! Din godhet er stor

3. søndag i påsketiden – Søndag 5. mai 2019
Salme 23,1–6 Herren er min hyrde eller Apg 5,27–42 Apostlene for Rådet
1 Pet 5,1–4 Menigheten og hyrdene
Mark 6,30–44 Jesus metter 5000

Inngangssalme:
328 Min hyrding er vår Herre Gud
Bibelsk salme:
950 Herren er min hyrde / Herren er min hyrding
Halleluja / Salme før preken:
665 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære / Herre, eg inderleg ynskjer å fremje di ære
Salme etter preken / trosbekjennelse:
714 Brød for verden lot du vokse
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
431 La oss vandre i lyset / Lat oss vandre i lyset

4. søndag i påsketiden – Søndag 12. mai 2019
Jes 40,26–31 Han gir den trette kraft eller Apg 8,26–39 Den etiopiske hoffmann
2 Kor 4,14–18 Han skal reise oss opp
Joh 14,1–11 Veien, sannheten og livet

Inngangssalme:
844 No livnar det i lundar (vers 1,2,11,12)
Bibelsk salme:
N13 948 / NK3 948.1. Spill for Herren, dere hans fromme / Spel for Herren, de hans trugne
Halleluja / Salme før preken:
560 Her er vi, Herre, vi kommer til deg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
643 Du som veien er og livet
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
207 Livet vant, dets navn er Jesus
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
419 Med Jesus vil eg fara
17. mai – Fredag 17. mai 2019
5 Mos 8,11–14 Vokt deg så du ikke glemmer
1 Kor 4,7 Hvem har satt deg høyere?
Luk 17,11–19 Den takknemlige samaritan

Inngangssalme:
757 Gud signe vårt dyre fedreland
Bibelsk salme:
N13 935 / NK3 935.2 Lov Herren, alle folkeslag
Halleluja / Salme før preken:
787 Alt det minste som Gud skapte
Salme etter preken / trosbekjennelse:
278 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
755 Ja, vi elsker dette landet

5. søndag i påsketiden – Søndag 19. mai 2019
1 Kong 8,12–13.27–30 Salomo ber for templet (prekentekst)
Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen
Joh 17,6–11 Jesus ber for sine

Inngangssalme:
547 Syng for Herren, hele verden
Bibelsk salme:
943 Hvor elskelige dine boliger er / Kor elskelege dine bustader er
Halleluja / Salme før preken:
288 Himlane kan ikkje romme deg
Salme etter preken / trosbekjennelse:
549 Herre Gud, hvor er din bolig
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
214 Han sto opp før dagen demret
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
530 Kirken den er et gammelt hus

6. søndag i påsketiden – Søndag 26. mai 2019
1 Kong 3,5–14 Et lydhørt hjerte
eller Apg 12,1–17 Peter og Rode
Ef 3,14–21 Bønn om styrke og innsikt
Matt 6,7–13 Vår Far

Inngangssalme:
482 Deg å få skode er sæla å nå
Bibelsk salme:
N13 962 / NK3 962.1 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren
Halleluja / Salme før preken:
717 Kjære Gud, når eg bed
Salme etter preken / trosbekjennelse:
640 Vi tenner lys i globen vår
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
415 Alltid freidig når du går

Kristi himmelfartsdag – Torsdag 30. mai 2019
1 Sam 2,1–9 En Gud som allting vet
eller Apg 1,1–11 Jesus tas opp til himmelen
Ef 1,17–23 Satte ham ved høyre hånd
Joh 17,1–5 La din Sønn bli herliggjort

Inngangssalme:
281 Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig
Bibelsk salme:
953 Herren sa til min Herre
Halleluja / Salme før preken:
282 Himlens konge vil vi prise
Salme etter preken / trosbekjennelse:
217 Vi fryder oss av hjertens grunn
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud, du gode, store
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
222 Kristus, konge, du regjerer