Mai 2016

Publisert 25.04.2016

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mai 2016

KIRKEÅRETS TEKSTER 2015/ 2016 er fra 3. rekke
MÅNEDENS SALME MAI 2016: N13 520 Gå gjennom byens lange, rette gater 

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummer henvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

1. mai – Søndag 1. mai 2016
2 Mos 2,23–25;3,7–10 Nødropet har nådd opp til meg
Jak 5,1–6 Lønnen dere holdt tilbake roper
Matt 20,25–28 Ikke for å la seg tjene
Inngangssalme:
320 Ærens konge, nådens Herre
Bibelsk salme:
N13 963 / NK3 963.4 Min sjel, lov Herren / Mi sjel, lov Herren 
Halleluja / Salme før preken:
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
712Himmelske Far, du har skapt oss
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
520 Gå gjennom byens lange, rette gater
6. søndag i påsketiden – Søndag 1. mai 2016
1 Kong 3,5–14  Et lydhørt hjerte eller Apg 12,1–17  Peter og Rode 
Ef 3,14–21  Bønn om styrke og innsikt
Matt 6,7–13  Vår Far
Inngangssalme:
320 Ærens konge, nådens Herre
Bibelsk salme:
N13 962 / NK3 962.1 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren 
Halleluja / Salme før preken:
717 Kjære Gud, når eg bed
Salme etter preken / trosbekjennelse:
733 Gjør meg til redskap for din fred
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
623 Ingen er for liten til å se Guds under
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
520 Gå gjennom byens lange, rette gater
Kristi himmelfartsdag – Torsdag 5. mai 2016
1 Sam 2,1–9 En Gud som allting vet eller Apg 1,1–11 Jesus tas opp til himmelen
Ef 1,17–23  Satte ham ved høyre hånd
Joh 17,1–5  La din Sønn bli herliggjort
Inngangssalme:
217 Vi fryder oss av hjertens grunn
Bibelsk salme:
N13 953 / NK3 953 Herrens sa til min Herre 
Halleluja / Salme før preken:
327 Jeg løfter mine øyne opp til fjellene
Salme etter preken / trosbekjennelse:
220 Lov Jesu namn og herredom
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
613 Usynlig er ditt rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
222 Kristus, Konge, du regjerer

Søndag før pinse – Søndag 8. mai 2016
1 Kong 19,3b–13 Herren åpenbarer seg eller Apg 24,10–21 Paulus' forsvarstale
1 Joh 5,6–12  Ånden er sannheten
Joh 16,12–15  Når sannhetens Ånd kommer
Inngangssalme:
369 Å prektige himler og jorderiks hærer
Bibelsk salme:
N13 920 / NK3 920.2 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse 
Halleluja / Salme før preken:
225 Heilag Ande, kom til oss / Veni Sancte Spiritus (synges flere ganger)
Salme etter preken / trosbekjennelse:
227 Sannhets tolk og taler
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
520 Gå gjennom byens lange, rette gater
Pinseaften – Lørdag 14. mai 2016
2 Mos 24,3–11 Herren slutter pakt med Israel
Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen
Joh 7,37–39 Ånden var ennå ikke kommet
Inngangssalme:
530 Kirken den er et gammelt hus
Halleluja / Salme før preken:
338, vers 5: Den grunn hvorpå jeg bygger
Salme etter preken / trosbekjennelse:
227 Sannhets tolk og taler
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
986 Jeg er livets brød / Eg er livsens brød
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
820 Den dag du gav oss, er til ende
Pinsedag – Søndag 15. mai 2016
1 Mos 11,1–9  Tårnet i Babel
Apg 2,1–11  Ånden blir gitt eller Rom 5,1–5 Guds kjærlighet utøst ved Ånden
Joh 14,23–29  Løfte om Ånd og fred
Inngangssalme:
229 Den signede dag
Bibelsk salme:
N13/NK3 955 eller 956 Du sender ut din Ånd / Du sender ut din Ande
Halleluja / Salme før preken:
520 Gå gjennom byens lange, rette gater
Salme etter preken / trosbekjennelse:
231 Apostlene satt i Jerusalem
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
519 Wa, wa, wa, Emimimo / Kom, kom, kom, Gud Helligånd
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
232 I all sin glans nu stråler solen
2. pinsedag – Mandag 16. mai 2016
2 Mos 17,1–7  Vann av klippen
Apg 15,1–11 Apostelmøtet om folkeslagene
Joh 7,37–39  Elver av levende vann
Inngangssalme:
520 Gå gjennom byens lange, rette gater
Bibelsk salme:
N13 952 / NK3 952.2 Ditt rike står gjennom alle tider 
Halleluja / Salme før preken:
233 Kjærlighet er lysets kilde
Salme etter preken / trosbekjennelse:
226 Kom, regn fra det høye