Månedens salme oktober 2021

Publisert 21.09.2021

Gud græt der kjærleik vik (N13 nr. 407) 

T: Shirley Erena Murray 1996
O: Terje Haugdal 2008
M: Ian P. Render2000

Last ned som PDF her:

Hva er det som får Gud til å gråte?

Ved Estrid Hessellund og Sindre Eide

Når kvinner krenkes og barn mishandles, når mennesker sulter og skaperverket ødelegges – da gråter Gud. Gud gråter, Gud blør og Gud lider! Det synger vi om i den nynorske oversettelsen av en salme fra den newzealandske salmedikteren Shirley Erena Murray (1931-2020): «God weeps – at love withheld, at strength misused, at children’s innocence abused – and till we change the way we love, God weeps.» Slik er det første verset i den engelske originalen. I den norske arkitekt og amatørmusiker Terje Hauglands (f.1945) oversettelse lyder det slik: «Gud græt der kjærleik vik, der makt er vald, der uskuld til et barn vert krenkt. Og til vi finn hans kjærleik att, Gud græt.» I de neste versene møter vi Gud som blør «der tillit brest, der kvinner går forslått i frykt», og Gud som lider «der munnar svelt, der såra brenn, der skapning stupar utan grunn.»

Salmen er både en klagesalme og en protest mot all slags vold og undertrykkelse. Både den engelske originalteksten og den nynorske oversettelsen får tydelig frem at Gud bryr seg. Helt til vi endrer våre destruktive måter å handle på, fortsetter Gud å gråte, blø og lide. I det siste verset synger vi om Gud som ser når mennesker skaper fred og forsoning og har hjerter som banker for andres lidelser og nød: «Gud ser der stein vert mjuk, der fred gjev frø, der hjarta ber for andre bør. Og til vi kjenner Kristus att, Gud ser.» Her assosieres det til Matt 25,31-46. «Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg» (v. 40).

Shirley Erena Murray er en av de nye stemmene i salmebøker i mange land, med fire tekster i Norsk Salmebok (2013). Salmene «Solbarn, jordbarn» (nr. 26) og «Vern og beskytt meg» («Jordens bønn», nr. 727) er allerede godt innsunget i Norge. Også denne månedens salme fortjener å bli brukt. Melodien er skrevet av Ian P. Render, prest og lærer i Den anglikanske kirke i New Zealand. Han har samarbeidet nært med Murray i flere sammenhenger, og det merkes at melodien bærer tekstens temaer på en god måte.

Murray er opptatt av å skrive salmer som berører den virkelighet dagens mennesker gjenkjenner. «Jeg blir desperat av utdaterte salmer og sanger som er irrelevante for livet i dag og måten vi lever på. Hvis menigheter har sunget middelaldersalmer som er meningsfulle for dem, er det greit for meg. Men jeg velger å skrive med den bevisste hensikt å motivere folk til å se om igjen på hva evangeliene faktisk sier, og hvilke nye sannheter som kan komme ut av dem» (Sitat fra et intervju med Murray – gjengitt av Vidar Kristensen, Stevnemøte med Salmeboka, Eide forlag 2019).

«Gud græt der kjærleik vik» står i salmebokens avsnitt «Bot og omvendelse». Den er annerledes enn salmene som kaller den enkelte til syndsbekjennelse og omvendelse. Dette er en sterk vi-salme, en salme som får oss til å se og bekjenne vårt kollektive ansvar for vold og lidelse. Den ansporer også til felles innsats og handling, til å vise omsorg, skape fred og bidra til at «vi finn hans kjærleik att» (v.1). «Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est», synger vi i Taizé-salmen som har hentet teksten fra en gammel tekst til fotvaskingen på skjærtorsdag: «Der barmhjertighet og kjærlighet bor, der er også Gud» (N13 nr. 680).
Lytt til og syng salmen sammen med Damekoret a Capella på NRK/TV «Salmeboka minutt for minutt» (Episode 15).