Juni 2019

Publisert 27.05.2019

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2019
Kirkeårets tekster 2018/2019 er fra 3. rekke

MÅNEDENS SALME juni 2019:  N13 718 Du gav oss perlen, den som heter Jorden

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.
Søndag før pinse – Søndag 2. juni 2019
1 Kong 19,3b–13 Herren åpenbarer seg eller Apg 24,10–21 Paulus' forsvarstale
1 Joh 5,6–12 Ånden er sannheten
Joh 16,12–15 Når sannhetens Ånd kommer

Inngangssalme:
519 Wa, wa, wa Emimimo / Kom, kom, kom, Gud Helligånd
Bibelsk salme:
N13 920 / NK3 920.2 Herren er mitt lys og min frelse / Herren er mitt ljos og mi frelse
Halleluja / Salme før preken:
517 Vinden ser vi ikke, men vi merker den
Salme etter preken / trosbekjennelse:
416 Du Far og Herre, du som rår
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
601 Som korn fra vide åkrer
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
718 Du gav oss perlen, den som heter Jorden

Skaperverkets dag
(Anbefalte datoer: i tilknytning til FNs miljøverndag 5.juni, en søndag i juni/juli, eller i tilknytning til høsttakkefest).

Salme 19,2-7 Himmelen kunngjør Guds ære
Kol 1, 15-20 I ham er alt blitt skapt
Mark 4, 35-41 Både vind og sjø adlyder ham!
Fortellende tekst: 1 Mos 6,9-22; 7,17; 8,6-17; 9,8-17
Inngangssalme:
295 Skaperens stemme høres en morgen / Jupmelen giele, voestes biejjien govloe
Bibelsk salme:
N13 914/NK3 914 Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er / Herre, vår Herre, kor herleg ditt namn er
Halleluja / Salme før preken:
474 Ein båt i stormen duva
Salme etter preken / trosbekjennelse:
718 Du gav oss perlen, den som heter jorden
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
291 Opp alle ting som Gud har gjort (Kan synges som vekselsang: M (menn), K (Kvinner(, A (alle). Kan synges på melodi til nr. 660)

Pinseaften – Lørdag 8. juni 2019
2 Mos 24,3–11 Herren slutter pakt med Israel
Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen
Joh 7,37–39 Ånden var ennå ikke kommet

Inngangssalme:
841 Den blomstertid nå kommer
Halleluja / Salme før preken:
101 Kristus er verdens lys
Salme etter preken / trosbekjennelse:
227 Sannhets tolk og taler
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
233 Kjærlighet er lysets kilde
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
829 Så stilt som berre vinden snur

Pinsedag – Søndag 9. juni 2019
1 Mos 11,1–9 Tårnet i Babel
Apg 2,1–11 Ånden blir gitt eller Rom 5,1–5 Guds kjærlighet utøst ved Ånden
Joh 14,23–29 Løfte om Ånd og fred

Inngangssalme:
229 Den signede dag, som nu vi ser
Bibelsk salme:
955 Du sender ut din Ånd, halleluja / Du sender ut din Ande, halleluja
Halleluja / Salme før preken:
231 Apostlene satt i Jerusalem
Salme etter preken / trosbekjennelse:
232 I all sin glans nu stråler solen
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
617 Vårt alterbord er dekket / Vårt altarbord er duka
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
520 Gå gjennom byens lange, rette gater

2. pinsedag – Mandag 10. juni 2019
2 Mos 17,1–7 Vann av klippen
Apg 15,1–11 Apostelmøtet om folkeslagene
Joh 7,37–39 Elver av levende vann

Inngangssalme:
512 Kom, Hellig Ånd med skapermakt
Bibelsk salme:
N13 952 / NK3 952.2 Ditt rike står gjennom alle tider
Halleluja / Salme før preken:
230 Du som går ut fra den levende Gud
Salme etter preken / trosbekjennelse:
227 Sannhets tolk og taler
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
613 Usynlig er ditt rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
521 Som vinden stryker mine kinn

Treenighetssøndag – Søndag 16. juni 2019
Jes 6,1–8 Gud kaller Jesaja
Apg 17,22–34 Han gir liv og ånde til alle (prekentekst)
Luk 24,45–48 Tilgivelse for folkeslagene

Inngangssalme:
281 Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig
Bibelsk salme:
966 Jeg er glad når de sier til meg / Eg er glad når dei seier til meg
Halleluja / Salme før preken:
259 Gud er i sitt tempel
Salme etter preken / trosbekjennelse:
845 Så grønn en drakt, så rik en duft
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
239 Fader, du har skapt meg
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
718 Du gav oss perlen, den som heter Jorden

2. søndag i treenighetstiden – Søndag 23. juni 2019
Esek 36,25–29a Renselse og et nytt hjerte
Rom 6,3–8 Forenet med Kristus i dåpen
Joh 3,1–13 Jesus og Nikodemus

Inngangssalme:
841 Den blomstertid nå kommer – eller (ved dåp) 588 Vi samles til dåp i din kirke på jord
Bibelsk salme:
N13 948 / NK3 948.2 Spill for Herren, dere hans fromme / Spel for Herren, de hans trugne
Halleluja / Salme før preken:
590 En stor og mektig gave
Salme etter preken / trosbekjennelse:
642 Jeg er frelst og dyrekjøpt
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
162 Såkorn som dør i jorden
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
718 Du gav oss perlen, den som heter Jorden

Sankthansdagen / Jonsok – Onsdag 24. juni 2019
1 Mos 1,11–19 Gud skapte sol og måne
Apg 14,8–18 Dere må vende om til skaperen
Joh 1,1–8 Johannes skulle vitne om lyset

Inngangssalme:
845 Så grønn en drakt, så rik en duft
Bibelsk salme:
N13 904 / NK3 904.2 Lovet være Herren, Israels Gud / Lova vere Herren, Israels Gud
Halleluja / Salme før preken:
718 Du gav oss perlen, den som heter Jorden
Salme etter preken / trosbekjennelse:
101 Kristus er verdens lys
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
245 Herre, du Herre, skal vokse og jeg skal forringes
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
817 Fager kveldssol smiler / Tjaebpies iehkedsbiejjie (Ss)

3. søndag i treenighetstiden – Søndag 30. juni 2019
1 Sam 1,9–18 Jeg vil gi min sønn til Herren
1 Joh 3,1–3 Vi får kalles Guds barn
Mark 10,13–16 Jesus og barna

Inngangssalme:
538 Vi kommer til din kirke, Gud
Bibelsk salme:
N13 970 / NK3 970.3  En ting har jeg bedt Herren om / Eitt har eg bede Herren om
Halleluja / Salme før preken:
504 Vi er barn av lys og skygge
Salme etter preken / trosbekjennelse:
647 En gang før du selv kan minnes
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
318 Himmelske Fader, herleg utan like
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
718 Du gav oss perlen, den som heter Jorden