Juni 2018

Publisert 22.05.2018

SALMER TIL GUDSTJENESTER – Juni 2018
Kirkeårets tekster 2017/2018 er fra 2. rekke  
 
MÅNEDENS SALME juni 2018:  
N13 241 Biejjiem jih askem / Solen och månen 
 
OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.  
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).  
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449. 
 
2. søndag i treenighetstiden – Søndag 3. juni 2018 
Salme 67,2–6 Folkene skal prise deg 
Gal 3,23–29 Kle dere i Kristus (prekentekst) 
Joh 3,26–30 Han skal vokse, jeg skal avta 

Inngangssalme: 
534 I Krist er ikkje aust og vest / In Christ there is no east or west 
Bibelsk salme: 
N13 948 / NK3 948.2 Spill for Herren / Spel for Herren 
Halleluja / Salme før preken: 
241 Biejjiem jih askem / Solen och månen 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
537 Flammene er mange, lyset er eitt 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
254 Herre, du Herre, skal vokse 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
371 Om alle mine lemmer 

3. søndag i treenighetstiden – Søndag 10. juni 2018 
Jes 50,4–5 Å høre på disiplers vis 
Rom 8,28–30 De han har kalt 
Joh 1,35–51 De første disiplene 

Inngangssalme: 
793 Nå stiger sol av hav igjen 
Bibelsk salme: 
N13 970 / NK3 970.3 Én ting har jeg bedt Herren om / Eitt har eg bede Herren om 
Halleluja / Salme før preken: 
241 Biejjiem jih askem / Solen och månen 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
663 Herre, du kalte disipler 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
608 Når vi deler det brød som du oss gir 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
416 Du Far og Herre, du som rår 

 

4. søndag i treenighetstiden – Søndag 17. juni 2018 
Jos 24,19–24 Herren vil vi tjene 
Ef 2,1–10 Skapt til gode gjerninger 
Matt 16,24–27 Å følge etter Jesus 

Inngangssalme: 
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud 
Bibelsk salme: 
N13 928 / NK3 928.2. Herre, jeg roper til deg / Herre, eg ropar til deg 
Halleluja / Salme før preken: 
670 Til kjærleik Gud oss skapte 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
434 Der er navnet ditt jeg roper («Kallet») 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
610 Du opnar, vår evige Fader 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
802 Gjennom denne dagens timer 

Sankthansdagen / Jonsok – Søndag 24. juni 2018 
Mal 4,5–6 Jeg sender Elia til dere 
Apg 13,16–26 Johannes forkynte omvendelse 
Matt 11,7–14 Johannes er Elia 

Inngangssalme: 
845 Så grønn en drakt, så rik en duft 
Bibelsk salme: 
N13 904 / NK3 904.2 Lovet være Herren / Lova vere Herren 
Halleluja / Salme før preken: 
246 Lyset skinner over jord 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
9 Rydd vei for Herrens komme 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
360 Jesus, du har brakt Guds rike 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
695 Rop det ut med hjertets jubel 

5. søndag i treenighetstiden – Søndag 24. juni 2018 
Ordsp 7,1–3 Ta vare på mine ord 
1 Kor 3,10–18 Grunnvollen og byggverket 
Matt 7,21–29 Falske disipler og huset på fjell 

Inngangssalme: 
845 Så grønn en drakt, så rik en duft 
Bibelsk salme: 
N13 954 / NK3 954.1.2 Stor er Herren, og verdig lov og pris 
Halleluja / Salme før preken: 
241 Biejjiem jih askem / Solen och månen 
Salme etter preken / trosbekjennelse: 
532 Guds kirkens grunnvoll ene / The Church’s one foundation 
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet
360 Jesus, du har brakt Guds rike 
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium): 
695 Rop det ut med hjertets jubel